Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Cetatea Deva

Exportă PDF - Cetatea Deva Tipăreşte pagina - Cetatea Deva Trimite unui prieten - Cetatea Deva

publicat de Administrator in Luni , 19 Mai 2014, 14:20

     Cetatea Deva, așezată pe un con vulcanic ce domină orașul de la peste 180 metri înălțime, a fost considerată în evul mediu una dintre cele mai importante fortificații ale Transilvaniei. Este foarte probabil ca înaintea cetății medievale să fi existat aici o fortificație dacică, după cum o dovedesc blocuri de piatră cu tăieturi caracteristice în formă de coadă de rândunică încastrate în ziduri.

     Cetatea a fost consemnată documentar în două acte de cancelarie din același an, 1269. Primul se referă la banul Mikud, care primește din partea regelui Ștefan al V-lea al Ungariei o moșie în comitatul Dăbâca pentru serviciile aduse coroanei în luptele împotriva cumanilor sub castro Deva vocato. Al doilea document se referă la comitele Chyl din Câlnic, căruia regele îi face danii pentru faptul că a luptat alături de el sub cetatea Devei și a Codlei. La sfârșitul secolului al XIII-lea cetatea devine reședința voievozilor Roland Borșa și Ladislau Kán, de unde aceștia își exercitau autoritatea asupra voievodatului Transilvaniei. Alegerea cetății drept reședință voievodală dovedește că aceasta era puternică și dispunea de construcții suficiente pentru a satisface pretențiile curții. După 1315 cetatea reintră în stăpânirea regelui Carol Robert. Castelanii cetății Deva sunt în seccolul al XIV-lea și comiți ai comitatului Hunedoara. În acest secol cetatea avea un domeniu în care intrau peste 50 de sate și patru districte românești.

     În anul 1444 cetatea și domeniul intră în posesia lui Iancu de Hunedoara, rămânând în stăpânirea familiei Hunedoreștilor până în 1490. Ulterior, redevin posesie regală și pentru un timp sunt zălogite unor nobili din Transilvania. După 1530 cetatea trece în stăpânirea voievodului Ioan Zápolya, al cărui corp neînsuflețit a fost transportat aici în 1540 împreună cu tezaurul Transilvaniei, nefiind în siguranță la Alba Iulia. Între 1551 și 1556, când Transilvania ajunge sub stăpânire austriacă, generalul Gian Batista Castaldo, guvernatorul militar, inițiază ample lucrări de întărire a cetății. La mijlocul secolului al XVI-lea călătorul italian Giovanandrea Gromo considera cetatea Deva ca una dintre cele mai puternice fortificații ale țării, la fortissima Deva. În cetate își sfârșește viața în 1579 Ferencz David, fondatorul bisericii unitariene din Transilvania. Cetatea ajunge în 1581 în posesia nobilului Francisc Geszty, care efectuează lucrări de modernizare a fortificației și începe lucrările la Magna Curia, reședința civilă aflată la poalele dealului.

     La începutul secolului al XVII-lea cetatea a fost obiect de dispută pentru competitorii la tronul Transilvaniei, de aceea Dieta țării a hotărât în 1607 ca cetatea Deva să nu mai fie dată sau zălogită, ci să rămână proprietate fiscală. În vremea lui Gabriel Bethlen cetatea este supusă unor serioase prefaceri, între care adăugarea pe latura de sud-est a unui turn bastionar ce va purta numele principelui, precum și alte lucrări. Principele Gabriel Bethlen donează cetatea primei sale soții, iar după moartea acesteia ajunge în posesia nepotului său, Ștefan Bethlen și a soției acestuia, Maria Széchy. Alți utilizatori ai cetății au mai fost principii Gheorghe Rákóczi I, Gheorghe Rákóczi II și Acațiu Barcsay, după care, odată cu preluarea Transilvaniei de către austrieci, intră în stăpânirea casei de Habsburg împreună cu toate proprietățile fiscale din principat. După 1713 guvernatorul militar Johann Steinville inițiază lucrări de construire a celei de a treia incinte și de transformare a cetății într-o fortificație bastionară, extinzând zona de apărare la poalele dealului. Acest proiect, de ridicare a unei fortificații de tip Vauban pe pantele dealului și în zona inundabilă, a rămas doar în stadiul de intenție.

     Ultima lucrare de refacere a cetății a avut loc la începutul secolului al XIX-lea. Călătorind în Transilvania în 1817, împăratul Francisc I a fost impresionat de frumusețea cetății și a dat ordin ca fortificația să fie restaurată. Lucrările au fost încheiate în 1827, dar rolul militar al cetății Deva era acum depășit de evoluția armelor de foc.

     În timpul Revoluției de la 1848-1849 cetatea își trăia cel din urmă episod. Supusă unui asediu de opt săptămâni de către trupele revoluționare maghiare, garnizoana austriacă s-a predat în mai 1849, dar imperialii au revenit după ce trupele revoluționare maghiare au fost silite să depună armele la Șiria. Sfârșitul cetății avea să survină la 13 august în același an, când, dintr-o neglijență a soldaților care manevrau praful de pușcă, depozitul de muniții a sărit în aer și explozia a distrus o bună parte din ziduri.

     Spre sfârșitul secolului al XIX-lea cetatea a fost luată în grija Societății de Istorie și Arheologie a Județului Hunedoara și a devenit loc de promenadă pentru locuitorii orașului.

     Datorită numeroaselor lucrări de refacere, sunt destul de dificil de stabilit fazele de construcție a fortificației. Se pot totuși distinge cele trei incinte, care corespund în mare unor etape diferite de dezvoltare.

     Prima construcție se prezintă sub forma unei curtine adaptate configurației terenului și are o formă ovoidală, lungă de 90 m și lată între 18 și 35, așezată direct pe stânca nativă. Zidurile sunt din piatră locală, de mărime mijlocie, dispuse în asize succesive, legate cu mortar ce conține praf de cărămidă pisată pentru a-i da consistență. Grosimea zidului variază între 2 m la bază și 1,70 m la nivelul drumului de strajă. Într-o fază mai târzie, prima curtină a primit pe latura sudică trei contraforturi puternice, înalte de 9-10 metri, care au format, la nivelul drumului de strajă, burdufuri de 2/3 m. În interiorul acestei încinte s-au ridicat de-a lungul secolelor mai multe construcții cu rol militar și civil, pentru folosul garnizoanei și a stăpânilor cetății. Cele mai vechi clădiri din această incintă cuprind câteva camere ce pot fi datate la sfârșitul secolului al XIII-lea, așa cum indică o fereastră gotică biforă păstrată până astăzi.

     Incinta a doua a cetății a fost ridicată la distanță variabilă, între 2 și 20 metri de prima și dispune de un zid de piatră cu o grosime medie de 1,30 m și un drum de strajă. Aproape de colțul sud-vestic principele Gabriel Bethlen a construit la 1618 un turn semicircular cu diametrul de 7,20 m dotat cu o terasă superioară pentru arme grele de foc și jgheaburi pentru lansat lichide incendiare și grenade. În aceeași perioadă pe latura de vest a fost amenajată o poartă de intrare carosabilă, prevăzută cu un pod ridicător acționat cu lanțuri. În apropierea porții s-a amenajat o curte exterioară în care s-au ridicat construcții din piatră și lemn, destinate să adăpostească gospodăria cetății, caii și căruțele garnizoanei.

     Cea de a treia incintă, construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, a dus la extinderea considerabilă a suprafeței cetății și era menită să protejeze mai ales drumul carosabil de acces spre incinta principală de pe culmea stâncii. Pentru apărarea drumului a fost ridicată o nouă curtină, prevăzută cu drum de strajă și creneluri pentru arme ușoare de foc. Două porți masive ridicate pe drum întrerup accesul direct în cetate. În partea de sud-vest a zidului, unde terenul este mai puțin accidentat, au fost construite trei bastioane triunghiulare cu ziduri duble, amenajate pentru instalarea artileriei. Aceste lucrări aveau să încheie evoluția arhitectonică a cetății și să-i dea forma în care a rămas până la explozia din 13 august 1849.

     Pentru varietatea florei și faunei de pe Dealul Cetății, această zonă a fost declarată în anul 1988 rezervație naturală.

Text: prof. Vasile Ionaș
Foto vechi: ARHIVA
Foto nou: DARIUS IOVAN

 

Vizitati site-ul aferent proiectului SISTEM ŞI PRIETENII, Cetatea Deva, RESPECT PENTRU TRECUT

Înapoi la Cetatea Deva

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI