Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă

Exportă PDF - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă Tipăreşte pagina - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă Trimite unui prieten - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă

publicat de Administrator in Miercuri , 22 Mai 2013, 14:10

 

COMUNICAT privind procedura de înscriere a antepreșcolarilor la Creșa Deva în anul școlar 2021-2022

 

Creșa Deva vă aduce la cunoştinţă că în perioada 04.05.2021 - 30.06.2021, se pot depune dosare în vederea înscrierii copiilor la Creșa Deva pentru anul școlar 2021-2022 (septembrie 2021-august 2022).

Înscrierea copiilor la Creșa Deva în anul școlar 2021-2022 (septembrie 2021-august 2022) se face de regulă la începutul anului școlar, în urma selecției dosarelor de către comisia de selecție a dosarelor desemnată prin decizia directorului, în limita locurilor disponibile. În situații deosebite , se pot face înscrieri în timpul anului școlar , însă doar în limita locurilor disponibile și în ordinea depunerii dosarului .

La înscrierea copiilor la Creșa Deva nu se percep taxe de înscriere.

Actele necesare înscrierii copiilor la Creșa Deva sunt:

a) cerere de înscriere (tipizat);

b) certificatul de naştere al copilului (copie);

c) actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţi lor legali cu domiciliul sau reședința în municipiul Deva; certificatele de naştere ale fraţilor minori ; certificat de deces prin care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, pentru  familie cu părinte unic; copie a hotărârii

judecătorești/sentinței de plasament sau a sentinței de  încredințare in vederea adopției (după caz, copie);

 d) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinții/ reprezentanții legali, care să cuprindă venitul BRUT al lunii anterioare depunerii dosarului în vederea înscrierii la Creșa Deva . După caz, acestea pot fi :

 -Adeverinţă în original cu venitul brut al părintelui realizat în ultima lună, anterioară depunerii  dosarului in vederea înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);

-Decizia de stabilire a cuantumului indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Hunedoara (dacă mama/tata este sau a fost în ultima lună în această situaţie) - în copie;

-Copie după ultima  Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);

-declaraţie scrisă pe proprie răspundere că în ultima  lună  nu a realizat venituri ( în situaţia în care părintele/părinţii nu au desfăsurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultima  lună anterioară înscrierii);

 e) Adeverință de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creșterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncăꓼ

 f) Adeverință de la unitatea de învățământ de stat,  frecventată de către mamă, la forma de zi (dacă este cazul )ꓼ

 g) Sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) - (dacă este cazul, copie);

 h) Declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal solicitant că documentele anexate cererii de înscriere la creșă sunt conforme cu documentele originale;

 i) dosar plastic cu sină;

Completarea dosarelor se va face la momentul intrarii copilului în colectivitate (la creşă), pentru copiii declaraţi admişi şi va cuprinde documentele de la punctele j), k), l), m).

(j) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii .

 k) avizul epidemiologic pentru intrare în colectivitate , eliberat de  medicul de familie cu 24-48 de ore inainte de a incepe frecventarea cresei, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic.

 l) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic/dovadă de vaccinare);  

m) analize medicale: exudatul faringian, coprocultura si  examen coproparazitologic pentru copilꓼ

În cazul în care numărul de cereri (solicitari) este mai mare decat numarul de locuri disponibile pentru înscrieri, se vor aplica criteriile de departajare.

 

Criteriile de departajare aprobate privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor la Creșa Deva pentru anul scolar 2021-2022 sunt următoarele :

 

1. Locul de munca al parintilor/reprezentantilor legali (care au raportul de munca/serviciu nesuspendat)............5 puncte pentru fiecare

2. Data reluarii activitatii profesionale de către parintele care se află în concediu pentru creșterea copilului:

  • celor care deja lucrează sau iși reiau activitatea pana în 30 septembrie 2021........... 5 puncte
  •  celor care isi reiau activitatea în luna octombrie 2021 .......4 puncte
  • celor care isi reiau activitatea în luna noiembrie 2021 ........3 puncte
  • celor care isi reiau activitatea în luna decembrie 2021.........2 puncte
  • celor care isi reiau activitatea dupa 1 ianuarie 2022............1 punct

3. Frati/surori care frecventeaza deja Cresa Deva..........................2 puncte

4. Familii care au in ingrijire un alt copil sub varsta de 1 an..............2 puncte

5. Situatia familiala: Familie monoparentala.................................10 puncte

6. Numarul de copii in intretinere:

  • 1 copil....................................1 punct
  • 2 copii....................................3 puncte
  • 3 sau mai multi copii.............5 puncte

7.Copii gemeni/tripleti.....................5 puncte

8.Mama urmeaza o forma de  invatamant la stat......3 puncte

9.Cazuri sociale :...............................10 puncte

-Copii cu dizabilitatiꓼ

-Copii aflati in situatii de riscꓼ

-Alte cazuri socialeꓼ

10.Familie care are un copil cu handicap grav (alt copil decat cel pentru care se solicita inscrierea la Cresa).................5 puncte

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

În perioada 09.08.2021-17.08.2021, comisia de selecție a dosarelor desemnată prin decizia directorului va proceda la selecţia dosarelor ȋn vederea ȋnscrierii copiilor la Creșa Deva în anul școlar 2021-2022 și va intocmi lista cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar 2021-2022(septembrie 2021-august 2022).

            (1) Comisia analizeaza dosarele de ȋnscriere ȋn baza criteriilor de selecţie aprobate și a numǎrului de locuri disponibile.

            (2) În data de 11.08.2021 , ora 13 , vor fi afișate rezultatele selecţiei dosarelor de cǎtre comisia de selecţie a dosarelor desemnată prin decizia directorului  (lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere).

            (3) Pȃn­ǎ ȋn data de 13.08.2021 , ora 13 , vor fi depuse eventualele contestaţii.

            (4) În data de 17.08.2021 , ora 13 , vor fi afisate rezultatele finale.

Pentru dosarele cu punctaj egal, se va lua in considerare la departajare ordinea depunerii cererii de înscriere.

Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere, pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv septembrie 2021-august 2022, va fi publicată pe site-ul Primăriei Deva www.primariadeva.ro/cresa-deva/actele necesare înscrierii copiilor la Cresa Deva  şi la sediul Cresei Deva, de pe Aleea Viitorului nr.3.

Copiii care nu îndeplinesc punctajul necesar pentru a fi admişi să frecventeze creşa, în limita locurilor disponibile existente la începutul anului şcolar, vor rămâne înscrişi pe lista de aşteptare . În condițiile în care se eliberează un loc pe parcursul anului şcolar, acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de aşteptare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Cresei Deva, Al.Viitorului, Nr.3, de luni pana vineri, intre orele 08-13, la  Compartimentul Secretariat-Relații cu publicul sau la numărul de telefon 0766676067, de luni până vineri , in intervalul orar 08-16.00 ! 


Director,

Creșa Deva

Rus Roxana-Axenia

 

Înapoi la Creşa Deva

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI