Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Drepturi și obligații beneficiari

Exportă PDF - Drepturi și obligații beneficiari Tipăreşte pagina - Drepturi și obligații beneficiari Trimite unui prieten - Drepturi și obligații beneficiari

publicat de Administrator in Miercuri , 22 Mai 2013, 13:59

Drepturile beneficiarului:

a) de a primi serviciile sociale prevăzute in contractul pentru acordarea de servicii sociale
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
c) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:

  • drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
  • modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
  • oportunităţii acordării altor servicii sociale;
  • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
  • regulamentului de ordine internă;

d) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
e) de a avea acces la propriul dosar;
f) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor contractului.

Obligaţiile beneficiarului:

a) să respecte programul orar al creşei, în special la aducerea copilului;
b) să respecte actele normative care reglementează activitatea creşelor şi Regulamentul de ordine interioară;
c) să respecte prevederile Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat cu creşa;
d) să aibă un comportament civilizat faţă de personalul creşei;
e) să participe la activităţile organizate de instituţie, la solicitarea personalului creşei;
f) să devină parteneri activi în cadrul programelor educaţionale iniţiate de creşă;
g) să achite la timp şi integral contribuţia datorată pentru îngrijirea zilnică a copilului;
h) să asigure copilului o ţinută vestimentară adecvată, curată şi îngrijită; bijuteriile se poartă de către copil pe răspunderea părintelui/reprezentantului legal;
i) să comunice reprezentantilor creşei orice informatii cu privire la starea de sănătate a copilului; precum si informatiile necesare dezvoltării armonioase a copilului;
j) să aducă la timp actele necesare înscrierii/rămânerii în creşă precum şi bunurile materiale solicitate de conducerea creşei folosite în interesul copilului;
k) să contribuie la promovarea imaginii creşei;
l) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
m) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială;
medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea
veridicităţii acestora;
n) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
o) să anunţe persoanele cărora se încredinţează copilul la ieşirea din creşă, menţionându-se calitatea acestora;
p) să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa financiară şi personală pe parcursul acordării serviciilor sociale.

 

Înapoi la Creşa Deva

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI