Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Organizarea si functionarea Creşei Deva

Exportă PDF - Organizarea si functionarea Creşei Deva Tipăreşte pagina - Organizarea si functionarea Creşei Deva Trimite unui prieten - Organizarea si functionarea Creşei Deva

publicat de Administrator in Miercuri , 22 Mai 2013, 13:49

Organizarea si functionarea Creşei Deva


Creșa functioneaza ca un centru de zi cu program de lucru între orele 6.00-18.00, de luni până vineri. In prezent Creșa este organizata din punct de vedere educațional pe 6 clase, dintre care doua cu predare in limba maghiara, cu un numar total de maxim 148 de copii.

Grupele sunt eterogene iar repartizarea fratilor si a prietenilor de vârste diferite se face în aceeasi grupă.
În situatia în care copilul anteprescolar înscris în cresă împlineste vârsta de 3 ani în timpul anului scolar, acesta poate frecventa programul până la finalizarea anului scolar, fără a depăsi vârsta de 4 ani.
Cresa functioneaza pe tot parcursul anului, inclusiv in timpul vacantelor şcolare.
Cresa poate fi inchisă temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu informarea părintilor, cel mult 30 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.
Cheltuielile si raspunderea corespunzatoare cresterii, ingrijirii si educarii copilului, pe perioada transferului, sunt in sarcina Cresei Deva.
Decontarea cheltuielilor se realizeaza pe baza documentelor justificative inaintate de catre Cresa Deva, in termen de 45 de zile de la încetarea acordării serviciilor.
Perioadele menţionate se aduc la cunostinta tuturor reprezentantilor legali cu cel putin 45 zile inainte de inchidere.
Inscrierea copiilor in cresă se face de regulă la inceputul anului scolar sau, in situatii deosebite, in timpul anului scolar, in ordinea depunerii dosarului si in limita locurilor disponibile si a planului de scolarizare aprobat.
Prin exceptie, in cazul in care se solicita inscrierea fratilor sau a copiilor aflati in ingrijirea aceluiasi parinte/reprezentant legal si nu este liber decat un loc la grupa de varsta a copiilor, se va suplimenta numarul de locuri din grupa de varsta corespunzatoare cu numarul de copii aflati in această situatie.
Procedurile si criteriile pentru departajarea copiilor la inscriere sunt stabilite de catre director, in colaborare cu consiliul de administratie al unitatii de invatamant care coordoneaza metodologic activitatea de educatie anteprescolara a cresei si sunt facute publice prin afisarea la sediul unitatii de educatie anteprescolara.
La inscrierea copiilor în cresă nu se percep taxe de inscriere.
Este interzis refuzul inscrierii copiilor in cresă pe criterii discriminatorii bazate pe: rasă, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o categorie defavorizată.

Înapoi la Creşa Deva

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI