Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Direcţia poliţia locala - servicii / birouri

Organigrama

Conducerea Poliţiei Locale Deva este asigurată de un director executiv.

 

Activitatea Poliţiei Locale Deva se desfăşoară pe următoarea structură organizatorică :

 

Serviciul ordine şi linişte publică, paza bunurilor, compus din următoarele compartimente :
Compartiment ordine şi linişte publică 
Compartiment ofiţeri de serviciu 
Compartiment evidenţa persoanelor 
Birou paza bunurilor 


Serviciul circulaţie pe drumurile publice, compus din două compartimente:
Compartiment fluidizare trafic rutier 
Compartiment ridicări vehicule abandonate


Serviciul disciplina în construcţii, activitate comercială, protecţia mediului, compus din următoarele compartimente:
Compartimentul disciplina în construcţii şi afişajul stradal
Compartimentul activitate comercială
Compartimentul protecţia mediului 


Serviciul monitorizare video şi trafic, compus din două compartimente:
Compartiment dispeceri supervizori 
Compartiment operatori trafic - supraveghere 


Compartimentul baze de date 

Director executiv

Directorul Executiv al Poliţiei Locale Deva îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI