Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotărâri 2012

Hotararea nr. 362 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 362 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 361 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.331/2012

Hotararea nr. 361 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.331/2012.

Hotararea nr. 360 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.329/2012

Hotararea nr. 360 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.329/2012.

Hotararea nr. 359 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 359 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 358 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2013

Hotararea nr. 358 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2013

Hotararea nr. 357 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.176/2012, privind reorganizarea activităţii Primariei municipiul Deva, cu aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiul Deva, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 357 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.176/2012, privind reorganizarea activităţii Primariei municipiul Deva, cu aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiul Deva, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare.

Hotararea nr. 356 privind atribuirea denumirii de strada Plaiului, străzii care face legătura dintre strada M.Sadoveanu şi rezervoarele de apă din zona Dealul Paiului

Hotararea nr. 356 privind atribuirea denumirii de strada Plaiului, străzii care face legătura dintre strada M.Sadoveanu şi rezervoarele de apă din zona Dealul Paiului

Hotararea nr. 355 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 60 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal între bl.I şi bl.A1

Hotararea nr. 355 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 60 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal între bl.I şi bl.A1.

Hotararea nr. 354 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuinţe din municipiul Deva

Hotararea nr. 354 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuinţe din municipiul Deva.

Hotararea nr. 353 privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva , pentru anul 2013

Hotararea nr. 353 privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva , pentru anul 2013.

Hotararea nr. 352 privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2013

Hotararea nr. 352 privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2013

Hotararea nr. 351 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 40 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 351 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 40 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 350 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 21 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 350 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 21 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 349 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.271/2012 privind aprobarea actelor adiţionale la Contractele de comodat încheiate cu tineri beneficiari ai Legii nr.15/2003, republicată, privind terenul atribuit în Municipiul Deva-Cristur

Hotararea nr. 349 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.271/2012 privind aprobarea actelor adiţionale la Contractele de comodat încheiate cu tineri beneficiari ai Legii nr.15/2003, republicată, privind terenul atribuit în Municipiul Deva-Cristur

Hotararea nr. 348 privind aprobarea încetării contractelor de concesiune încheiate între Consiliul local al municipiului Deva cu S.C. Cafe Bar Pavelean SNC nr.567/1999 şi nr.731/1999 cu domnul Axinte Ioan

Hotararea nr. 348 privind aprobarea încetării contractelor de concesiune încheiate între Consiliul local al municipiului Deva cu S.C. Cafe Bar Pavelean SNC nr.567/1999 şi nr.731/1999 cu domnul Axinte Ioan

Hotararea nr. 347 privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere nr.2/2005 încheiat cu S.C. Spotlite Transilvania S.R.L., pentru neplata la termen a cotei de asociere

Hotararea nr. 347 privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere nr.2/2005 încheiat cu S.C. Spotlite Transilvania S.R.L., pentru neplata la termen a cotei de asociere

Hotararea nr. 346 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.92/2012 privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Deva, cartier Gojdu, Aleea Pescarilor, nr.15

Hotararea nr. 346 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.92/2012 privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Deva, cartier Gojdu, Aleea Pescarilor, nr.15.

Hotararea nr. 345 privind apobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva şi S.C. Telesat Rural S.R.L. Deva, pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la ansamblul „Locuinţe Sociale – 80 U.L. – 4 Tronsoane D+P+3E+M, strada Zăvoi, bloc 9, municipiul Deva, judeţul Hunedoara”

Hotararea nr. 345 privind apobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva şi S.C. Telesat Rural S.R.L. Deva, pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la ansamblul „Locuinţe Sociale - 80 U.L. - 4 Tronsoane D+P+3E+M, strada Zăvoi, bloc 9, municipiul Deva, judeţul Hunedoara".

Hotararea nr. 344 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.265/2012 privind finantarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului 2012-2013 pentru elevii care frecventeaza cursurile de zi, in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordoate Consiliului local Deva.

Hotararea nr. 344 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.265/2012 privind finantarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului 2012-2013 pentru elevii care frecventeaza cursurile de zi, in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordoate Consiliului local Deva.

Hotararea nr. 343 privind aprobarea transmiterii în administrare către Serviciul public de întreţinere şi gospodărire muncipală a investiţiei ,,Amenajare Piaţa Victoriei din Municipiul Deva”

Hotararea nr. 343 privind aprobarea transmiterii în administrare către Serviciul public de întreţinere şi gospodărire muncipală a investiţiei ,,Amenajare Piaţa Victoriei din Municipiul Deva"

Hotararea nr. 342 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.295/2012 privind aprobarea demersurilor necesare, în scopul obţinerii finanţării nerambursabile pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 1, Domeniul Major de Interveţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

Hotararea nr. 342 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.295/2012 privind aprobarea demersurilor necesare, în scopul obţinerii finanţării nerambursabile pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 1, Domeniul Major de Interveţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe.

Hotararea nr. 341 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.344/2010 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea Parcului Municipal Cetate” din Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 341 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.344/2010 privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea Parcului Municipal Cetate" din Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 340 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 224/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea Parcului Municipal Cetate”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 340 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 224/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea Parcului Municipal Cetate", cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 339 privind Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.158/2006 privind instituirea unui premiu pentru tinerii casatoriti

Hotararea nr. 339 privind Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.158/2006 privind instituirea unui premiu pentru tinerii casatoriti

Hotararea nr. 338 privind Conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Deva”domnului Gligor Hasa

Hotararea nr. 338 privind Conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Deva"domnului Gligor Hasa

Hotararea nr. 337 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.332/2012 privind acordarea unor unor premii elevilor din unitatile de invatamant de pe raza municipiului Deva care au obtinit perfomante deosebite la Olimpiadele si Concursurile internationale precum si profesorilor care au contribuit la pregatirea elevilor

Hotararea nr. 337 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.332/2012 privind acordarea unor unor premii elevilor din unitatile de invatamant de pe raza municipiului Deva care au obtinit perfomante deosebite la Olimpiadele si Concursurile internationale precum si profesorilor care au contribuit la pregatirea elevilor.

Hotararea nr. 336 privind acordarea unei diplome cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Muntean Eva

Hotararea nr. 336 privind acordarea unei diplome cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Muntean Eva.

Hotararea nr. 335 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.137/2012, privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 335 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.137/2012, privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare.

Hotararea nr. 334 privind rectificarea bugetului general al municipiului deva pe anul 2012

Hotararea nr. 334 privind rectificarea bugetului general al municipiului deva pe anul 2012.

Hotararea nr. 333 privind completarea Hotărârii Consiliului local Deva nr. 207/2012 privind Reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Libertăţii şi Piaţa Victoriei

Hotararea nr. 333 privind completarea Hotărârii Consiliului local Deva nr. 207/2012 privind Reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Libertăţii şi Piaţa Victoriei

Hotararea nr. 332 privind acordarea unor premii elevilor din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva care au obţinut performanţe deosebite la Olimpiadele şi Concursurile Internaţionale, precum şi profesorilor care au contribuit la pregătirea elevilor

Hotararea nr. 332 privind acordarea unor premii elevilor din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva care au obţinut performanţe deosebite la Olimpiadele şi Concursurile Internaţionale, precum şi profesorilor care au contribuit la pregătirea elevilor

Hotararea nr. 331 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotararea nr. 331 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotararea nr. 330 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 330 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 329 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.512/2002, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 329 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.512/2002, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 328 privind aprobarea transmiterii în administrare către Direcţia de asistenţă socială Deva, din subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii” situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bl.1, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 328 privind aprobarea transmiterii în administrare către Direcţia de asistenţă socială Deva, din subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii" situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bl.1, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 327 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2010 pentru Aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în municipiul Deva

Hotararea nr. 327 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2010 pentru Aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în municipiul Deva

Hotararea nr. 326 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 260/2009

Hotararea nr. 326 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 260/2009

Hotararea nr. 325 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.259/2009

Hotararea nr. 325 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.259/2009

Hotararea nr. 324 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei

Hotararea nr. 324 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei

Hotararea nr. 323 privind organizarea de către Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva a evenimentului-“Decembrie la Deva ”, în perioada 02.12.2012 – 01.01.2013

Hotararea nr. 323 privind organizarea de către Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva a evenimentului-"Decembrie la Deva ", în perioada 02.12.2012 - 01.01.2013

Hotararea nr. 322 privind rectificarea bugetului general al municipiului deva pe anul 2012

Hotararea nr. 322 privind rectificarea bugetului general al municipiului deva pe anul 2012

Hotararea nr. 321 privind stabilirea unor staţii de călători în municipiul Deva pentru cursele regulate intrajudeţene de transport persoane

Hotararea nr. 321 privind stabilirea unor staţii de călători în municipiul Deva pentru cursele regulate intrajudeţene de transport persoane

Hotararea nr. 320 privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Kovacs Francisc

Hotararea nr. 320 privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Kovacs Francisc

Hotararea nr. 319 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 319 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 318 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 27/2008 încheiat între Municipiul Deva şi domnul Biriş Leontin

Hotararea nr. 318 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 27/2008 încheiat între Municipiul Deva şi domnul Biriş Leontin

Hotararea nr. 317 privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.273/2012 privind preluarea a trei contracte de comodat încheiate în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 317 privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.273/2012 privind preluarea a trei contracte de comodat încheiate în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 316 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară a unor terenuri aferente unor străzi, în suprafaţă de 1567 m.p., respectiv 4378 m.p, situate în intravilanul municipiului Deva, în proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 316 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară a unor terenuri aferente unor străzi, în suprafaţă de 1567 m.p., respectiv 4378 m.p, situate în intravilanul municipiului Deva, în proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 315 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară a unui teren aferent unei străzi în suprafaţă de 1316 m.p, situat în intravilanul municipiului Deva, în proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 315 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară a unui teren aferent unei străzi în suprafaţă de 1316 m.p, situat în intravilanul municipiului Deva, în proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 314 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Biserica Crestină Baptistă ,,Sfânta Treime”, a terenului în suprafaţă de 1680 m.p. situat în Deva, zona Micro 15

Hotararea nr. 314 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Biserica Crestină Baptistă ,,Sfânta Treime", a terenului în suprafaţă de 1680 m.p. situat în Deva, zona Micro 15

Hotararea nr. 313 privind darea în administrare către Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” Deva, a Stadionului Municipal Cetate

Hotararea nr. 313 privind darea în administrare către Colegiul Naţional Sportiv "Cetate" Deva, a Stadionului Municipal Cetate

Hotararea nr. 312 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în urma reconfirmării de către solicitanţi a îndeplinirii tuturor criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii

Hotararea nr. 312 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în urma reconfirmării de către solicitanţi a îndeplinirii tuturor criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii

Hotararea nr. 311 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.512/2002, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 311 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.512/2002, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 310 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 184/2012, ulterior modificată

Hotararea nr. 310 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 184/2012, ulterior modificată

Hotararea nr. 309 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.398/2009, ulterior modificată

Hotararea nr. 309 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.398/2009, ulterior modificată

Hotararea nr. 308 privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru” pentru problemele romilor şi validării ,,Planului Local de Acţiune” pentru comunităţile de romi din municipiul Deva

Hotararea nr. 308 privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru" pentru problemele romilor şi validării ,,Planului Local de Acţiune" pentru comunităţile de romi din municipiul Deva

Hotararea nr. 307 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, pentru anul 2013

Hotararea nr. 307 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, pentru anul 2013

Hotararea nr. 306 privind aprobarea consumului lunar de combustibil pentru autoutilitarele din dotarea “Serviciului public de Poliţie locală Deva”

Hotararea nr. 306 privind aprobarea consumului lunar de combustibil pentru autoutilitarele din dotarea "Serviciului public de Poliţie locală Deva"

Hotararea nr. 305 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire ”Locuinţă familială P+M, împrejmuire, filigorie” Deva, str.Vulcan, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 305 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire "Locuinţă familială P+M, împrejmuire, filigorie" Deva, str.Vulcan, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 304 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire ”Staţie automată de distribuţie carburanţi” Deva, str. Calea Zarandului, f.n, în parcarea Kaufland, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 304 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire "Staţie automată de distribuţie carburanţi" Deva, str. Calea Zarandului, f.n, în parcarea Kaufland, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 303 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Amenajare Complex Sportiv Cristur”Deva, sat Cristur, str. Uliţa Mare, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 303 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Amenajare Complex Sportiv Cristur"Deva, sat Cristur, str. Uliţa Mare, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 302 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Extindere cimitir, construire magazie, wc, alei” Deva, zona Bejan - extravilan, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 302 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Extindere cimitir, construire magazie, wc, alei" Deva, zona Bejan - extravilan, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 301 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice pentru executarea lucrărilor de ridicare la nivel a 43 capace de la căminele de vizitare de la canalizare şi a 20 gratare de la gurile de scurgere pentru apele pluviale, în urma reparării carosabilului şi a trotuarelor cu covor asfaltic, de pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 301 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice pentru executarea lucrărilor de ridicare la nivel a 43 capace de la căminele de vizitare de la canalizare şi a 20 gratare de la gurile de scurgere pentru apele pluviale, în urma reparării carosabilului şi a trotuarelor cu covor asfaltic, de pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 300 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflata în administrarea Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală, pentru sezonul de iarnă 2012 - 2013

Hotararea nr. 300 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflata în administrarea Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală, pentru sezonul de iarnă 2012 - 2013

Hotararea nr. 299 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.71/2012 privind aprobarea noilor tarife pentru lucrările specifice Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 299 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.71/2012 privind aprobarea noilor tarife pentru lucrările specifice Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 298 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 298 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 297 privind acordarea unei diplome şi a unui premiu cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Ioniţă Varvara

Hotararea nr. 297 privind acordarea unei diplome şi a unui premiu cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Ioniţă Varvara

Hotararea nr. 296 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 296 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 295 aprobarea demersurilor necesare, în scopul obţinerii finanţării nerambursabile pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 1, Domeniul Major de Interveţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

Hotararea nr. 295 aprobarea demersurilor necesare, în scopul obţinerii finanţării nerambursabile pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 1, Domeniul Major de Interveţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

Hotararea nr. 294 privind organizarea de către Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva a evenimentului -spectacol “Sărbătoarea Unirii” în data de 01.12.2012

Hotararea nr. 294 privind organizarea de către Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva a evenimentului -spectacol "Sărbătoarea Unirii" în data de 01.12.2012

Hotararea nr. 293 privind suportarea din bugetul general al Municipiului Deva a sumelor necesare pentru acordarea de către angajator de cadouri în bani şi în natură în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, precum şi a salariaţilor cu prilejul sărbătorii Crăciunului

Hotararea nr. 293 privind suportarea din bugetul general al Municipiului Deva a sumelor necesare pentru acordarea de către angajator de cadouri în bani şi în natură în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, precum şi a salariaţilor cu prilejul sărbătorii Crăciunului

Hotararea nr. 292 privind aprobarea amânării la plată a biletelor la ordin scadente în lunile noiembrie şi decembrie 2012

Hotararea nr. 292 privind aprobarea amânării la plată a biletelor la ordin scadente în lunile noiembrie şi decembrie 2012

Hotararea nr. 291 privind aprobarea transmiterii terenului în suprafaţă de 97.100 m.p. din domeniul public al Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local al Municipiului Deva, în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea nr. 291 privind aprobarea transmiterii terenului în suprafaţă de 97.100 m.p. din domeniul public al Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local al Municipiului Deva, în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea nr. 290 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 97.100 m.p. din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotararea nr. 290 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 97.100 m.p. din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotararea nr. 289 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 289 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 288 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire ”Aquaparc, terenuri de sport, centru comercial, cladiri pentru birouri S+P+9E” în Deva, DN 7 - Calea Zarandului, f.n - intravilan, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 288 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire "Aquaparc, terenuri de sport, centru comercial, cladiri pentru birouri S+P+9E" în Deva, DN 7 - Calea Zarandului, f.n - intravilan, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 287 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 287 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 286 privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea delegaţiei reprezentante a Comunităţii Urbane Arras - Franţa

Hotararea nr. 286 privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea delegaţiei reprezentante a Comunităţii Urbane Arras - Franţa

Hotararea nr. 285 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Extindere spatiu producţie pentru curăţătorie chimică”Deva, str. M. Kogălniceanu, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 285 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Extindere spatiu producţie pentru curăţătorie chimică"Deva, str. M. Kogălniceanu, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 284 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.187/2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 284 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.187/2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 283 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 283 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 282 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.213/2012 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 282 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.213/2012 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 281 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 243/2010 privind ajustarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA

Hotararea nr. 281 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 243/2010 privind ajustarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA

Hotararea nr. 280 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.96 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, B-dul Decebal bl.5,sc.A

Hotararea nr. 280 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.96 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, B-dul Decebal bl.5,sc.A

Hotararea nr. 279 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.131 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Crizantemelor, bl.M2

Hotararea nr. 279 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.131 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Crizantemelor, bl.M2

Hotararea nr. 278 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.396 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Păcii, bl.A4, scările 1,2,3,4

Hotararea nr. 278 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.396 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Păcii, bl.A4, scările 1,2,3,4

Hotararea nr. 277 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.190/2012 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Deva şi SC Eurosport DHS SA

Hotararea nr. 277 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.190/2012 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Deva şi SC Eurosport DHS SA

Hotararea nr. 276 privind darea în administrare către Serviciul public administrare pieţe, târguri, cantină, a pieţelor proprietate publică a Municipiului Deva, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre

Hotararea nr. 276 privind darea în administrare către Serviciul public administrare pieţe, târguri, cantină, a pieţelor proprietate publică a Municipiului Deva, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre

Hotararea nr. 275 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.245/2012 şi aprobarea dării în administrarea Serviciului public administrare parcuri şi zone verzi, a bazei sportive-patinoar

Hotararea nr. 275 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.245/2012 şi aprobarea dării în administrarea Serviciului public administrare parcuri şi zone verzi, a bazei sportive-patinoar

Hotararea nr. 274 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr. 468/2008, privind aprobarea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 274 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr. 468/2008, privind aprobarea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 273 privind preluarea a trei contracte de comodat încheiate în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 273 privind preluarea a trei contracte de comodat încheiate în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 272 privind incetarea de comun acord a Contractului de asociere nr.2/2002 încheiat între Municipiul Deva şi SC Excelsior Servcom SRL

Hotararea nr. 272 privind incetarea de comun acord a Contractului de asociere nr.2/2002 încheiat între Municipiul Deva şi SC Excelsior Servcom SRL

Hotararea nr. 271 privind aprobarea actelor adiţionale la Contractele de comodat încheiate cu tinerii beneficiari ai Legii nr.15/2003, republicată, privind terenul atribuit în Municipiul Deva-Cristur

Hotararea nr. 271 privind aprobarea actelor adiţionale la Contractele de comodat încheiate cu tinerii beneficiari ai Legii nr.15/2003, republicată, privind terenul atribuit în Municipiul Deva-Cristur

Hotararea nr. 270 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 270 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 269 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 256 m.p, din domeniul privat al municipiului Deva - zona Archia

Hotararea nr. 269 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 256 m.p, din domeniul privat al municipiului Deva - zona Archia

Hotararea nr. 268 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.19/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 255 m.p, din domeniul privat al municipiului Deva - zona Archia

Hotararea nr. 268 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.19/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 255 m.p, din domeniul privat al municipiului Deva - zona Archia

Hotararea nr. 267 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 60 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 267 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 60 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 266 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.39/2012, privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, precum şi desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar şi particular, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 266 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.39/2012, privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, precum şi desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar şi particular, cu modificările ulterioare.

Hotararea nr. 265 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2012-2013, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 265 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2012-2013, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 264 privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 septembrie 2012

Hotararea nr. 264 privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 septembrie 2012

Hotararea nr. 263 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva

Hotararea nr. 263 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva

Hotararea nr. 262 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.222/2012

Hotararea nr. 262 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.222/2012

Hotararea nr. 261 privind aprobarea transmiterii contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.578/23.02.2007, 179/19.02.2007 şi 180/19.02.2007 către Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 261 privind aprobarea transmiterii contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.578/23.02.2007, 179/19.02.2007 şi 180/19.02.2007 către Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 260 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit în proprietatea Municipiului Deva a imobilului situat în Deva, str. N.Bălcescu, bl.15, sc.B, ap.82

Hotararea nr. 260 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit în proprietatea Municipiului Deva a imobilului situat în Deva, str. N.Bălcescu, bl.15, sc.B, ap.82

Hotararea nr. 259 privind aprobarea închirierii camerei nr.8 din imobilul situat în Deva, str. N.Grigorescu nr.45B, corp A, către fostul chiriaş Lingurar Maria

Hotararea nr. 259 privind aprobarea închirierii camerei nr.8 din imobilul situat în Deva, str. N.Grigorescu nr.45B, corp A, către fostul chiriaş Lingurar Maria

Hotararea nr. 258 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 258 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 257 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012, ulterior modificată

Hotararea nr. 257 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012, ulterior modificată

Hotararea nr. 256 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1 şi stabilirea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

Hotararea nr. 256 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1 şi stabilirea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

Hotararea nr. 255 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.196/2012 privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie vacante de Poliţist Local

Hotararea nr. 255 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.196/2012 privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie vacante de Poliţist Local

Hotararea nr. 254 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 254 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotararea nr. 253 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere de Director executiv al Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Hotararea nr. 253 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere de Director executiv al Serviciului Public de Poliţie Locală Deva.

Hotararea nr. 252 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013

Hotararea nr. 252 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013.

Hotararea nr. 251 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu”

Hotararea nr. 251 privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu"

Hotararea nr. 250 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice - Studiu de fezabilitate pentru investiţia “Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu”

Hotararea nr. 250 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice - Studiu de fezabilitate pentru investiţia "Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu"

Hotararea nr. 249 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.59/2010, privind aprobarea şi asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Deva şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectelor individuale aferente acestuia

Hotararea nr. 249 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.59/2010, privind aprobarea şi asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Deva şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectelor individuale aferente acestuia

Hotararea nr. 248 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 248 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 247 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 247 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 246 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi asociaţiilor/fundaţiilor care înfiinţează şi administrează

Hotararea nr. 246 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi asociaţiilor/fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local

Hotararea nr. 245 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.201/2012 şi aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de asociere în participaţiune nr.5/2005

Hotararea nr. 245 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.201/2012 şi aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de asociere în participaţiune nr.5/2005

Hotararea nr. 244 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012

Hotararea nr. 244 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012

Hotararea nr. 243 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2012 pe seama contribuabilului Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în Deva, str.Zăvoi, nr.20, cod fiscal 11970828

Hotararea nr. 243 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2012 pe seama contribuabilului Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în Deva, str.Zăvoi, nr.20, cod fiscal 11970828

Hotararea nr. 242 privind acordul de principiu pentru asocierea Municipiului Deva cu Judeţul Hunedoara şi Municipiul Hunedoara în vederea realizării proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public - Linia verde de troleibuz între municipiile Hunedoara şi Deva “Green Line HD”

Hotararea nr. 242 privind acordul de principiu pentru asocierea Municipiului Deva cu Judeţul Hunedoara şi Municipiul Hunedoara în vederea realizării proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public - Linia verde de troleibuz între municipiile Hunedoara şi Deva "Green Line HD"

Hotararea nr. 241 privind stabilirea nivelului contributiei anuale a municipiului Deva la asociatia Salvital Hunedoara pentru sustinerea si finantarea SMURD Hunedoara

Hotararea nr. 241 privind stabilirea nivelului contributiei anuale a municipiului Deva la asociatia Salvital Hunedoara pentru sustinerea si finantarea SMURD Hunedoara

Hotararea nr. 240 privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Alimentare cu apa şi canalizare la intersecţia str.Gării cu Şoseaua Hunedoarei - Cristur”

Hotararea nr. 240 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Alimentare cu apa şi canalizare la intersecţia str.Gării cu Şoseaua Hunedoarei - Cristur"

Hotararea nr. 239 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C.Brătianu” Deva, B-dul Decebal, zona parcului I.C.Brătianu, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 239 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C.Brătianu" Deva, B-dul Decebal, zona parcului I.C.Brătianu, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 238 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.224/2010, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea Parcului Municipal Cetate”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 238 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.224/2010, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea Parcului Municipal Cetate", cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 237 privind aprobarea schimbării destinaţiei a imobilului - CANTINA - situat în Deva, str. Titu Maiorescu, nr.24, aparţinând domeniului public al Municipiului Deva, din spaţii de învăţământ în spaţii la dispoziţia Consiliului local pentru Serviciul public administrare pieţe, târguri, cantină

Hotararea nr. 237 privind aprobarea schimbării destinaţiei a imobilului - CANTINA - situat în Deva, str. Titu Maiorescu, nr.24, aparţinând domeniului public al Municipiului Deva, din spaţii de învăţământ în spaţii la dispoziţia Consiliului local pentru Serviciul public administrare pieţe, târguri, cantină

Hotararea nr. 236 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 6 m.p, situat în Deva, Bd.22 Decembrie lângă bl.11 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea Societăţii Comerciale Lira Comprest SRL

Hotararea nr. 236 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 6 m.p, situat în Deva, Bd.22 Decembrie lângă bl.11 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea Societăţii Comerciale Lira Comprest SRL

Hotararea nr. 235 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 6 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 235 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 6 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 234 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.206/2012 privind aprobarea reglementării circulaţiei rutiere în municipiul Deva, prin introducerea de sensuri unice pe unele străzi, în vederea fluidizării traficului rutier

Hotararea nr. 234 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.206/2012 privind aprobarea reglementării circulaţiei rutiere în municipiul Deva, prin introducerea de sensuri unice pe unele străzi, în vederea fluidizării traficului rutier

Hotararea nr. 233 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 1.270 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, la intersecţia străzii Mihai Eminescu cu Bulevardul Nicolae Bălcescu

Hotararea nr. 233 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 1.270 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, la intersecţia străzii Mihai Eminescu cu Bulevardul Nicolae Bălcescu

Hotararea nr. 232 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 1270 mp

Hotararea nr. 232 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 1270 mp

Hotararea nr. 231 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 46,26 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str Progresului, Bl.B

Hotararea nr. 231 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 46,26 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str Progresului, Bl.B

Hotararea nr. 230 privind aprobarea transmiterii în administrare către Centrul Cultural „Drăgan Muntean” a Căminului Cultural Sântuhalm şi a Căminului Cultural Cristur

Hotararea nr. 230 privind aprobarea transmiterii în administrare către Centrul Cultural „Drăgan Muntean" a Căminului Cultural Sântuhalm şi a Căminului Cultural Cristur

Hotararea nr. 229 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 229 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 228 privind acceptarea unei donaţii din partea numiţilor Dudciuc Larisa şi Dudciuc Călin

Hotararea nr. 228 privind acceptarea unei donaţii din partea numiţilor Dudciuc Larisa şi Dudciuc Călin

Hotararea nr. 227 privind acceptarea unei donaţii din partea numitului Barna Alin a unui covor sintetic din cauciuc în suprafaţă de 545 m.p.

Hotararea nr. 227 privind acceptarea unei donaţii din partea numitului Barna Alin a unui covor sintetic din cauciuc în suprafaţă de 545 m.p.

Hotararea nr. 226 privind aprobarea regulamentului de funcţionare a activităţii de utilizare a bicicletelor aparţinând domeniului privat al municipiului Deva, în vederea sprijinirii activităţilor sportive

Hotararea nr. 226 privind aprobarea regulamentului de funcţionare a activităţii de utilizare a bicicletelor aparţinând domeniului privat al municipiului Deva, în vederea sprijinirii activităţilor sportive

Hotararea nr. 225 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 225 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 224 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru constituirea Asociaţiei “Salvital” Hunedoara, ulterior modificată

Hotărârea nr. 224 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru constituirea Asociaţiei "Salvital" Hunedoara, ulterior modificată

Hotărârea nr. 223 privind propunerea de trecere din proprietatea Statului în proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva a satelor aparţinătoare şi a localităţii componente, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 223 privind propunerea de trecere din proprietatea Statului în proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva a satelor aparţinătoare şi a localităţii componente, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 222 privind trecerea din administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Serviciul public fond locativ, asociaţii de proprietari, serviciu fără personalitate juridică, a imobilelor prevăzute în Anexa

Hotărârea nr. 222 privind trecerea din administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Serviciul public fond locativ, asociaţii de proprietari, serviciu fără personalitate juridică, a imobilelor prevăzute în Anexa

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Deva, str.22 Decembrie, bl.D3, parter, în suprafaţă utilă de 62 m², către Partidul Poporului – Dan Diaconescu, Organizaţia Locală Deva

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Deva, str.22 Decembrie, bl.D3, parter, în suprafaţă utilă de 62 m², către Partidul Poporului - Dan Diaconescu, Organizaţia Locală Deva

Hotărârea nr. 220 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Dobromir Mihaela, a locuinţei situată în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ap.1, parter

Hotărârea nr. 220 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Dobromir Mihaela, a locuinţei situată în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ap.1, parter

Hotărârea nr. 219 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007, ulterior modificată

Hotărârea nr. 219 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007, ulterior modificată

Hotărârea nr. 218 privind aprobarea închirierii camerei nr.119 din imobilul situat în Deva, str.1 Mai nr.27, către fostul chiriaş Ponta Nicolae

Hotărârea nr. 218 privind aprobarea închirierii camerei nr.119 din imobilul situat în Deva, str.1 Mai nr.27, către fostul chiriaş Ponta Nicolae

Hotărârea nr. 217 privind stabilirea datei în care se sărbătoreşte “Ziua Municipiului Deva”

Hotărârea nr. 217 privind stabilirea datei în care se sărbătoreşte "Ziua Municipiului Deva"

Hotărârea nr. 216 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Muntean Mircia

Hotărârea nr. 216 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Muntean Mircia

Hotararea nr. 215 privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local Deva in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sistem Integrat de gestionare a deseurilor – judetul Hunedoara”

Hotararea nr. 215 privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local Deva in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sistem Integrat de gestionare a deseurilor - judetul Hunedoara".

Hotararea nr. 214 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 214 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012.

Hotararea nr. 213 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 213 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică.

Hotararea nr. 212 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.172/2012 privind aprobarea Protocolului - cadru de dezmembrare, separare şi stabilire a dreptului de proprietate asupra construcţiilor realizate în comun în cadrul obiectivului de investiţii „Palat Administrativ al Judeţului Hunedoara”, la stadiul fizic actual de execuţie

Hotararea nr. 212 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.172/2012 privind aprobarea Protocolului - cadru de dezmembrare, separare şi stabilire a dreptului de proprietate asupra construcţiilor realizate în comun în cadrul obiectivului de investiţii „Palat Administrativ al Judeţului Hunedoara", la stadiul fizic actual de execuţie.

Hotararea nr. 211 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate

Hotararea nr. 211 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate.

Hotararea nr. 210 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

Hotararea nr. 210 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor.

Hotararea nr. 209 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 209 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012.

Hotararea nr. 208 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.166/2008, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 208 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.166/2008, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată.

Hotararea nr. 207 privind reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecţia cu str.Libertăţii şi Piaţa Victoriei

Hotararea nr. 207 privind reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecţia cu str.Libertăţii şi Piaţa Victoriei.

Hotararea nr. 206 privind aprobarea reglementării circulaţiei rutiere în municipiul Deva, prin introducerea de sensuri unice pe unele străzi, în vederea fluidizării traficului rutier

Hotararea nr. 206 privind aprobarea reglementării circulaţiei rutiere în municipiul Deva, prin introducerea de sensuri unice pe unele străzi, în vederea fluidizării traficului rutier.

Hotararea nr. 205 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 205 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificată şi completată.

Hotararea nr. 204 privind aprobarea închirierii camerei nr.12 din imobilul situat în Deva, str. Hărăului, nr.40, către fostul chiriaş Văduva Margareta

Hotararea nr. 204 privind aprobarea închirierii camerei nr.12 din imobilul situat în Deva, str. Hărăului, nr.40, către fostul chiriaş Văduva Margareta.

Hotararea nr. 203 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.372/2010, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 203 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.372/2010, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată.

Hotararea nr. 202 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef serviciu al «Serviciului public administrare unităţi de învăţământ» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 202 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef serviciu al «Serviciului public administrare unităţi de învăţământ» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 201 privind constatarea rezilierii de drept a Contractului de asociere în participaţiune nr.5/2005 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva şi SC Elisabeta SRL

Hotararea nr. 201 privind constatarea rezilierii de drept a Contractului de asociere în participaţiune nr.5/2005 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva şi SC Elisabeta SRL.

Hotararea nr. 200 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în vederea participării la alegerea delegatului sătesc din satele aparţinătoare municipiului Deva, respectiv, Archia, Bârcea Mică şi localitatea componentă Sântuhalm

Hotararea nr. 200 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în vederea participării la alegerea delegatului sătesc din satele aparţinătoare municipiului Deva, respectiv, Archia, Bârcea Mică şi localitatea componentă Sântuhalm.

Hotararea nr. 199 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile şi instituţiile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 199 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile şi instituţiile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotararea nr. 198 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.63/2010 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare Piaţa Victoriei” Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 198 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.63/2010 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare Piaţa Victoriei" Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea nr. 197 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia ,,Amenajare Piaţa Victoriei” Deva, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 197 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia ,,Amenajare Piaţa Victoriei" Deva, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea nr. 196 privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie vacante de Poliţist Local

Hotararea nr. 196 privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie vacante de Poliţist Local.

Hotararea nr. 195 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef serviciu al «Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantina» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 195 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef serviciu al «Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantina» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 194 privind aprobarea încheierii “Convenţiei de colaborare” între Consiliul local Deva - Serviciul public local de asistenţă socială şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Hotararea nr. 194 privind aprobarea încheierii "Convenţiei de colaborare" între Consiliul local Deva - Serviciul public local de asistenţă socială şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara.

Hotararea nr. 193 privind aprobarea încheierii “Convenţiei de colaborare” între Consiliul local Deva - Serviciul public local de asistenţă socială şi Fundaţia ,,Sfântul Francisc”

Hotararea nr. 193 privind aprobarea încheierii "Convenţiei de colaborare" între Consiliul local Deva - Serviciul public local de asistenţă socială şi Fundaţia ,,Sfântul Francisc".

Hotararea nr. 192 privind aprobarea retragerii Consiliului local al municipiului Deva din calitatea de asociat în Contractul de Asociere nr.54690/10.12.2004

Hotararea nr. 192 privind aprobarea retragerii Consiliului local al municipiului Deva din calitatea de asociat în Contractul de Asociere nr.54690/10.12.2004.

Hotararea nr. 191 privind incetarea de comun acord a Contractului de concesiune nr.52/2007 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva şi CS Mureşul Deva

Hotararea nr. 191 privind incetarea de comun acord a Contractului de concesiune nr.52/2007 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva şi CS Mureşul Deva.

Hotararea nr. 190 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Deva şi SC Eurosport DHS SA

Hotararea nr. 190 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Deva şi SC Eurosport DHS SA.

Hotararea nr. 189 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.40/2002

Hotararea nr. 189 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.40/2002.

Hotararea nr. 188 privind modificare anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.108/2012

Hotararea nr. 188 privind modificare anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.108/2012.

Hotararea nr. 187 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 187 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare.

Hotararea nr. 186 privind organizarea de către Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului- spectacol “ZIUA RECOLTEI” 2012, în perioada 29 - 30 septembrie 2012

Hotararea nr. 186 privind organizarea de către Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului- spectacol "ZIUA RECOLTEI" 2012, în perioada 29 - 30 septembrie 2012.

Hotararea nr. 185 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009, ulterior modificată

Hotararea nr. 185 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009, ulterior modificată.

Hotararea nr. 184 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, aflat în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 184 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, aflat în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 183 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al «Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 183 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al «Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 182 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 182 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 181 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Contractul de Concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009

Hotararea nr. 181 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Contractul de Concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009

Hotararea nr. 180 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 180 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 179 privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii ,,Amenajare Piaţa Victoriei din Municipiul Deva

Hotararea nr. 179 privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii ,,Amenajare Piaţa Victoriei din Municipiul Deva

Hotararea nr. 178 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 178 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 177 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de numire şi eliberare din funcţie, precum şi stabilirea atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public al municipiului Deva

Hotararea nr. 177 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de numire şi eliberare din funcţie, precum şi stabilirea atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public al municipiului Deva

Hotararea nr. 176 privind reorganizarea activităţii Primăriei municipiului Deva, cu aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 176 privind reorganizarea activităţii Primăriei municipiului Deva, cu aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 175 privind aderarea Municipiului Deva prin Consiliului local Deva la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Hotararea nr. 175 privind aderarea Municipiului Deva prin Consiliului local Deva la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân"

Hotararea nr. 174 privind stabilirea frecventei activitatii Serviciului de Salubrizare prin Dezinsecţie, Dezinfecţie, Deratizare pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 174 privind stabilirea frecventei activitatii Serviciului de Salubrizare prin Dezinsecţie, Dezinfecţie, Deratizare pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 173 privind propunerea de trecere din proprietatea Statului în proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată

Hotararea nr. 173 privind propunerea de trecere din proprietatea Statului în proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată

Hotararea nr. 172 privind aprobarea Protocolului - cadru de dezmembrare, separare şi stabilire a dreptului de proprietate asupra construcţiilor realizate în comun în cadrul obiectivului de investiţii „Palat Administrativ al Judeţului Hunedoara”, la stadiul fizic actual de execuţie

Hotararea nr. 172 privind aprobarea Protocolului - cadru de dezmembrare, separare şi stabilire a dreptului de proprietate asupra construcţiilor realizate în comun în cadrul obiectivului de investiţii „Palat Administrativ al Judeţului Hunedoara", la stadiul fizic actual de execuţie

Hotararea nr. 171 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.67/2010 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al Casei de Cultură „Drăgan Muntean” Deva aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 171 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.67/2010 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al Casei de Cultură „Drăgan Muntean" Deva aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 170 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 20,8 m.p, situat în Deva, Bd. N. Bălcescu, bl.17A, sc. D, ap.36 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea doamnei Dobra Ana

Hotararea nr. 170 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 20,8 m.p, situat în Deva, Bd. N. Bălcescu, bl.17A, sc. D, ap.36 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea doamnei Dobra Ana

Hotararea nr. 169 privind retragerea dreptului de administrare a Casei de Cultură „Drăgan Muntean” asupra terenului în suprafaţă de 204 m.p, înscris în CF nr.67399

Hotararea nr. 169 privind retragerea dreptului de administrare a Casei de Cultură „Drăgan Muntean" asupra terenului în suprafaţă de 204 m.p, înscris în CF nr.67399

Hotararea nr. 168 privind modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului local al municipiului Deva nr. 298/2006 şi nr. 470/2008, ulterior modificate

Hotararea nr. 168 privind modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului local al municipiului Deva nr. 298/2006 şi nr. 470/2008, ulterior modificate

Hotararea nr. 167 privind aprobarea rezilierii contractelor de concesiune nr. 35, 36 şi 37/ 2009 încheiate între Municipiul Deva şi d-na Florea Daniela, dl. Resiga Ion şi dl. Soporan Viorel

Hotararea nr. 167 privind aprobarea rezilierii contractelor de concesiune nr. 35, 36 şi 37/ 2009 încheiate între Municipiul Deva şi d-na Florea Daniela, dl. Resiga Ion şi dl. Soporan Viorel

Hotararea nr. 166 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.108/2012

Hotararea nr. 166 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.108/2012

Hotararea nr. 165 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 294/2011, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotararea nr. 165 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 294/2011, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotararea nr. 164 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.12/2011

Hotararea nr. 164 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.12/2011

Hotararea nr. 163 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 29 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 163 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 29 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 162 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 162 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 161 privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva a obiectivului „LOCUINŢE SOCIALE – 80 UL – 4 TRONSOANE D+P+3E+M, strada Prelungirea Zăvoi, municipiul Deva, judeţul Hunedoara”

Hotararea nr. 161 privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva a obiectivului „LOCUINŢE SOCIALE - 80 UL - 4 TRONSOANE D+P+3E+M, strada Prelungirea Zăvoi, municipiul Deva, judeţul Hunedoara"

Hotararea nr. 160 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 160 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 159 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.79/1994, privind aprobarea asocierii municipiului Deva cu alte municipii şi oraşe din ţară pentru constituirea Asociaţiei Oraşe-Energie în România

Hotararea nr. 159 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.79/1994, privind aprobarea asocierii municipiului Deva cu alte municipii şi oraşe din ţară pentru constituirea Asociaţiei Oraşe-Energie în România

Hotararea nr. 158 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2009 privind aprobarea depunerii proiectului <> la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 158 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2009 privind aprobarea depunerii proiectului <> la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 157 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.323/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia <>

Hotararea nr. 157 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.323/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia <>

Hotararea nr. 156 privind aprobarea situaţiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva şi a procesului – verbal de inventariere pe anul 2011

Hotararea nr. 156 privind aprobarea situaţiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva şi a procesului - verbal de inventariere pe anul 2011

Hotararea nr. 155 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 iunie 2012

Hotararea nr. 155 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 iunie 2012

Hotararea nr. 154 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 martie 2012

Hotararea nr. 154 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 martie 2012

Hotararea nr. 153 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 decembrie 2011

Hotararea nr. 153 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 decembrie 2011

Hotararea nr 152 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2012 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr 152 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2012 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 151privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între Municipiul Deva şi S.C. Transilvania S.A. Deva pentru imobilul-construcţie situat în Deva, str. Nicolae Grigorescu, nr.45B

Hotararea nr. 151 privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între Municipiul Deva şi S.C. Transilvania S.A. Deva pentru imobilul-construcţie situat în Deva, str. Nicolae Grigorescu, nr.45B

Hotararea nr. 150 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 150 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 149 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţedestinate închirierii

Hotararea nr. 149 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţedestinate închirierii

Hotararea nr. 148 privind aprobarea numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora

Hotararea nr. 148 privind aprobarea numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora

Hotararea nr.147 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.358/2011 privind revocarea şi numirea reprezentantului acţionarului Consiliului local Deva în Adunarea Generala a Acţionarilor a SC Salubritate SA Deva

Hotararea nr.147 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.358/2011 privind revocarea şi numirea reprezentantului acţionarului Consiliului local Deva în Adunarea Generala a Acţionarilor a SC Salubritate SA Deva

Hotararea nr. 146 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.74/2011, privind desemnarea unor reprezentanţi în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Conurbaţia Corvina”

Hotararea nr. 146 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.74/2011, privind desemnarea unor reprezentanţi în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Conurbaţia Corvina"

Hotararea nr 145 privind infiinţarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotararea nr 145 privind infiinţarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotararea nr. 144 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia

Hotararea nr. 144 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia

Hotararea nr. 143 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.100/2012 privind aprobarea Planului local de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole la nivelul municipiului Deva

Hotararea nr. 143 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.100/2012 privind aprobarea Planului local de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 142 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.101/2012 privind Constituirea unităţii locale de sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotărârea nr. 142 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.101/2012 privind Constituirea unităţii locale de sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotărârea nr. 141 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.117/2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru exploatarea raţională şi menţinerea potenţialului de producţie a păşunilor de pe raza municipiului Deva pe anul 2012

Hotărârea nr. 141 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.117/2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru exploatarea raţională şi menţinerea potenţialului de producţie a păşunilor de pe raza municipiului Deva pe anul 2012

Hotărârea nr. 140 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.39/2012 privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 140 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.39/2012 privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 139 privind acordarea “Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Hotararea nr. 139 privind acordarea "Diplomei de fidelitate" familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Hotararea nr. 138 privind completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu S.C. Apa Prod S.A.

Hotararea nr. 138 privind completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu S.C. Apa Prod S.A.

Hotararea nr. 137 privind organizarea comisiilor de specialitate

Hotararea nr. 137 privind organizarea comisiilor de specialitate.

Hotararea nr. 136 privind alegerea viceprimarului ( Surgent Marius Gheorghe)

Hotararea nr. 136 privind alegerea viceprimarului ( Surgent Marius Gheorghe)

Hotararea nr. 135 privind alegerea viceprimarului ( Mos Ovidiu)

Hotararea nr. 135 privind alegerea viceprimarului ( Mos Ovidiu).

Hotararea nr. 134 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 134 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Hotararea nr. 133 privind constituirea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 133 privind constituirea Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 132 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 în Consiliul local al municipiului Deva

Hotararea nr. 132 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 în Consiliul local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 131 privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr. 131 privind alegerea comisiei de validare.

Hotararea nr. 130 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 224/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea Parcului Municipal Cetate”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 130 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 224/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea Parcului Municipal Cetate", cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea nr. 129 privind incetarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu SC C&C Generals SRL

Hotararea nr. 129 privind incetarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu SC C&C Generals SRL.

Hotararea nr. 128 privind aprobarea contribuţiei Consiliului local pentru asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii pentru investiţia “Bloc de locuinţe pentru tineret, bloc 1, str. M. Eminescu, Deva“

Hotararea nr. 128 privind aprobarea contribuţiei Consiliului local pentru asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii pentru investiţia "Bloc de locuinţe pentru tineret, bloc 1, str. M. Eminescu, Deva".

Hotararea nr. 127 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de asociere nr.3576/2007

Hotararea nr. 127 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de asociere nr.3576/2007.

Hotararea nr. 126 privind revocarea Hotărâri Consiliului local al municipiului Deva nr.25/2011

Hotararea nr. 126 privind revocarea Hotărâri Consiliului local al municipiului Deva nr.25/2011.

Hotararea nr. 125 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 125 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003.

Hotararea nr. 124 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 35.250 lei, în vederea acordării de cadouri în bani salariaţilor în beneficiul copiilor minori cu ocazia zilei de 1 IUNIE 2012

Hotararea nr. 124 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 35.250 lei, în vederea acordării de cadouri în bani salariaţilor în beneficiul copiilor minori cu ocazia zilei de 1 IUNIE 2012.

Hotararea nr. 123 privind vânzarea prin negociere directă unui teren în suprafaţă de 27 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, pe Bd. I. Maniu în spatele Bl. L1

Hotararea nr. 123 privind vânzarea prin negociere directă unui teren în suprafaţă de 27 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, pe Bd. I. Maniu în spatele Bl. L1.

Hotararea nr. 122 privind Acordarea unor premii sportivilor care activează în cadrul Asociaţiei Club Sportiv Mureşul Deva

Hotararea nr. 122 privind Acordarea unor premii sportivilor care activează în cadrul Asociaţiei Club Sportiv Mureşul Deva

Hotararea nr. 121 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.42/2012, privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2011-2012, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 121 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.42/2012, privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2011-2012, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 120 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 120 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2012.

Hotararea nr. 119 privind modificarea Hotarârii Consiliului local nr.157/2010 privind încadrarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Deva

Hotararea nr. 119 privind modificarea Hotarârii Consiliului local nr.157/2010 privind încadrarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Deva.

Hotărârea nr. 118 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 7000 m.p, din domeniul privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 118 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 7000 m.p, din domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 117 privind stabilirea măsurilor necesare pentru exploatarea raţională şi menţinerea potenţialului de producţie a păşunilor de pe raza municipiului Deva pentru anul 2012

Hotararea nr. 117 privind stabilirea măsurilor necesare pentru exploatarea raţională şi menţinerea potenţialului de producţie a păşunilor de pe raza municipiului Deva pentru anul 2012.

Hotararea nr. 116 privind aprobarea închirierii locuinţei construite din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Romanilor, bl.11, sc.3, et.4, ap.57, aflată în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială, către Tomuş Adrian-Daniel

Hotararea nr. 116 privind aprobarea închirierii locuinţei construite din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Romanilor, bl.11, sc.3, et.4, ap.57, aflată în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială, către Tomuş Adrian-Daniel.

Hotararea nr. 115 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 115 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006, ulterior modificată şi completată.

Hotararea nr. 114 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflat în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială

Hotararea nr. 114 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflat în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială.

Hotararea nr. 113 privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva a 60 UL -unităţi locative, şi in administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a 20 UL - unităţi locative, din obiectivul „LOCUINŢE SOCIALE - 80 UL - 4 TRONSOANE D+P+3E+M, strada Zăvoi, municipiul Deva, judeţul Hunedoara”

Hotararea nr. 113 privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului public local de asistenţă socială Deva a 60 UL -unităţi locative, şi in administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a 20 UL - unităţi locative, din obiectivul „LOCUINŢE SOCIALE - 80 UL - 4 TRONSOANE D+P+3E+M, strada Zăvoi, municipiul Deva, judeţul Hunedoara"

Hotararea nr. 112 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.83/2012, privind suportarea din bugetul general al Municipiului Deva a sumelor necesare pentru acordarea de către angajator de cadouri în bani şi în natură în beneficiul copiilor minori ai angajaţiilor, precum şi al salariaţilor cu prilejul sărbătorii Paştelui

Hotararea nr. 112 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.83/2012, privind suportarea din bugetul general al Municipiului Deva a sumelor necesare pentru acordarea de către angajator de cadouri în bani şi în natură în beneficiul copiilor minori ai angajaţiilor, precum şi al salariaţilor cu prilejul sărbătorii Paştelui.

Hotararea nr. 111 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 7000 mp

Hotararea nr. 111 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 7000 mp.

Hotararea nr. 110 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirile situate pe str. Împăratul Traian nr.31-33, aferent anului 2012, aflate în proprietatea contribuabilului Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, cu sediul în Deva, str. Împăratul Traian nr.31-33, cod fiscal 2111757

Hotararea nr. 110 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirile situate pe str. Împăratul Traian nr.31-33, aferent anului 2012, aflate în proprietatea contribuabilului Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, cu sediul în Deva, str. Împăratul Traian nr.31-33, cod fiscal 2111757.

Hotararea nr. 109 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2012 pe seama contribuabilului Fundaţia Sfântul Francisc, cu sediul în Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605

Hotararea nr. 109 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2012 pe seama contribuabilului Fundaţia Sfântul Francisc, cu sediul în Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605.

Hotararea nr. 108 privind aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, atribuite unor persoane fizice şi juridice, pentru neplata la termen a redevenţei anuale

Hotararea nr. 108 privind aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, atribuite unor persoane fizice şi juridice, pentru neplata la termen a redevenţei anuale.

Hotararea nr. 107 privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la Contractul de asociere nr.1/2005

Hotararea nr. 107 privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la Contractul de asociere nr.1/2005

Hotararea nr. 106 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui spaţiu cu destinaţia de birou în suprafaţă de 39 mp

Hotararea nr. 106 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui spaţiu cu destinaţia de birou în suprafaţă de 39 mp.

Hotararea nr. 105 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 16 mp

Hotararea nr. 105 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 16 mp.

Hotararea nr. 104 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.50/2009 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 104 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.50/2009 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, cu modificarile ulterioare.

Hotararea nr. 103 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Deva

Hotararea nr. 103 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Deva.

Hotararea nr. 102 privind aprobarea noii organigrame şi a noului stat de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 102 privind aprobarea noii organigrame şi a noului stat de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură subordonat Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 101 privind constituirea unităţii locale de sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotararea nr. 101 privind constituirea unităţii locale de sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva.

Hotararea nr. 100 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru zone declarate vulnerabile la nitraţi din surse agricole la nivelul municipiului Deva

Hotararea nr. 100 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru zone declarate vulnerabile la nitraţi din surse agricole la nivelul municipiului Deva.

Hotararea nr. 99 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 99 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003.

Hotararea nr. 98 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.371/2010, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi modificarea Contractului de comodat - cadru

Hotararea nr. 98 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.371/2010, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi modificarea Contractului de comodat - cadru.

Hotararea nr. 97 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului d-nei Filip Vasu Lia Mladiţa, Director al “Casei de Cultură Drăgan Muntean“ din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 97 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului d-nei Filip Vasu Lia Mladiţa, Director al "Casei de Cultură Drăgan Muntean" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 96 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.61 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Poiana Narciselor bl.2, scara A şi scara C

Hotararea nr. 96 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.61 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Poiana Narciselor bl.2, scara A şi scara C.

Hotararea nr. 95 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 20,8 mp

Hotararea nr. 95 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 20,8 mp.

Hotararea nr. 94 privind propunerea de trecere din proprietatea Statului în proprietate privată a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, şi a satelor aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată

Hotararea nr. 94 privind propunerea de trecere din proprietatea Statului în proprietate privată a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, şi a satelor aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată

Hotararea nr. 93 privind aprobarea încheierii“Convenţiei de colaborare” între Consiliul local Deva – Serviciul public local de asistenţă socială şi Fundaţia Crucea Alb-Galbenă din România

Hotararea nr. 93 privind aprobarea încheierii"Convenţiei de colaborare" între Consiliul local Deva - Serviciul public local de asistenţă socială şi Fundaţia Crucea Alb-Galbenă din România.

Hotararea nr. 92 privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Deva, cartier Gojdu, Aleea Pescarilor nr.15

Hotararea nr. 92 privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Deva, cartier Gojdu, Aleea Pescarilor nr.15.

Hotararea nr. 91 privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 91 privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A.

Hotararea nr. 90 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 90 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002, cu modificările ulterioare.

Hotararea nr. 89 privind aprobarea Raportului de activitate a Comisiei de analiză a derularii contractului de asociere nr.2/2009

Hotararea nr. 89 privind aprobarea Raportului de activitate a Comisiei de analiză a derularii contractului de asociere nr.2/2009.

Hotararea nr. 88 privind aprobarea Raportului Comisiei pentru analiza oportunităţii şi legalităţii suportării din Bugetul general al municipiului Deva a sumei de 1 000 000 lei pentru stingerea incendiului produs la groapa de gunoi şi pentru analiza respectării prevederilor şi clauzelor contractului de concesiune a Serviciului public de salubritate de către SC Salubritate SA Deva

Hotararea nr. 88 privind aprobarea Raportului Comisiei pentru analiza oportunităţii şi legalităţii suportării din Bugetul general al municipiului Deva a sumei de 1 000 000 lei pentru stingerea incendiului produs la groapa de gunoi şi pentru analiza respectării prevederilor şi clauzelor contractului de concesiune a Serviciului public de salubritate de către SC Salubritate SA Deva.

Hotararea nr. 87 privind aprobarea Raportului Comisiei pentru analiza activităţii Direcţiei Poliţia Locală Deva

Hotararea nr. 87 privind aprobarea Raportului Comisiei pentru analiza activităţii Direcţiei Poliţia Locală Deva.

Hotararea nr. 86 privind aprobarea Raportului Comisiei pentru analiza activităţii Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva

Hotararea nr. 86 / 2012 privind aprobarea Raportului Comisiei pentru analiza activităţii Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva.

Hotararea nr. 85 privind aprobarea prelungirii valabilitatii PUG al municipiului Deva a localitatilor componente Santuhalm si a satelor apartinatoare Archia, Barcea Mica si Cristur, precum si a Regulamentului de urbanism aferent

Hotararea nr. 85 privind aprobarea prelungirii valabilitatii PUG al municipiului Deva a localitatilor componente Santuhalm si a satelor apartinatoare Archia, Barcea Mica si Cristur, precum si a Regulamentului de urbanism aferent.

Hotararea nr. 84 privind acordarea unor premii sportivilor juniori care activeaza in cadrul Asociatiei Club Sportiv Real Sport Deva

Hotararea nr. 84 privind acordarea unor premii sportivilor juniori care activeaza in cadrul Asociatiei Club Sportiv Real Sport Deva.

Hotararea nr. 83 privind suportarea din bugetul general al Municipiului Deva a sumelor necesare pentru acordarea de către angajator de cadouri în bani şi în natură în beneficiul copiilor minori ai angajaţiilor, precum şi al salariaţilor cu prilejul sărbătorii Paştelui

Hotararea nr. 83 privind suportarea din bugetul general al Municipiului Deva a sumelor necesare pentru acordarea de către angajator de cadouri în bani şi în natură în beneficiul copiilor minori ai angajaţiilor, precum şi al salariaţilor cu prilejul sărbătorii Paştelui.

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Parohia Romano-Catolică Ceangai , a terenului in suprafata de 7255 m.p. situat în Deva, str. M.Eminescu, teren pe care se afla Cimitirul Romano Catolic

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Parohia Romano-Catolică Ceangai , a terenului in suprafata de 7255 m.p. situat în Deva, str. M.Eminescu, teren pe care se afla Cimitirul Romano Catolic

Hotărârea nr. 81 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.2/2012 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012

Hotărârea nr. 81 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.2/2012 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012

Hotărârea nr. 80 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Serviciul Public Local de Asistenţă Socială

Hotărârea nr. 80 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Serviciul Public Local de Asistenţă Socială

Hotararea nr. 79 privind acordarea normei de hrana pentru personalul Direcţiei Poliţia Locală a municipiului Deva

Hotararea nr. 79 privind acordarea normei de hrana pentru personalul Direcţiei Poliţia Locală a municipiului Deva.

Hotararea nr. 78 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2012 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2012 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 78 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2012 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2012 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.

Hotararea nr. 77 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.315/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2008, ulterior modificată

Hotararea nr. 77 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.315/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2008, ulterior modificată.

Hotararea nr. 76 privind aprobarea unui acord de asociere între Consiliul local Deva şi Asociaţia Epafra Deva

Hotararea nr. 76 privind aprobarea unui acord de asociere între Consiliul local Deva şi Asociaţia Epafra Deva.

Hotararea nr. 75 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.224/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea Parcului Municipal Cetate”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 75 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.224/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea Parcului Municipal Cetate", cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea nr. 74 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 24 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 74 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 24 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva.

Hotararea nr. 73 privind rectificarea Hotărârii Consiliului local nr.34/2012

Hotararea nr. 73 privind rectificarea Hotărârii Consiliului local nr.34/2012.

Hotararea nr. 72 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.39/2012 privind noile denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular

Hotararea nr. 72 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.39/2012 privind noile denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular.

Hotararea nr. 71 privind aprobarea noilor tarife pentru lucrările specifice Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 71 privind aprobarea noilor tarife pentru lucrările specifice Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 70 privind aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2012, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului “Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”

Hotararea nr. 70 privind aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2012, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului "Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii"

Hotararea nr. 69 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 69 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A.

Hotararea nr. 68 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotararea nr. 68 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1 .

Hotararea nr. 67 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2012, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 67 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2012, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza municipiului Deva.

Hotararea nr. 66 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului d-nei Filip Vasu Lia Mladiţa, Director al “Casei de cultură Drăgan Muntean” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 66 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului d-nei Filip Vasu Lia Mladiţa, Director al "Casei de cultură Drăgan Muntean" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 65 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 59.000 lei în vederea organizării şi sărbătoririi zilei de 8 Martie

Hotararea nr. 65 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 59.000 lei în vederea organizării şi sărbătoririi zilei de 8 Martie.

Hotararea nr. 64 privind incetarea înainte de termen a contractului de comodat nr.228/08.01.2009 încheiat între Municipiul Deva şi Liga Pensionarilor a judeţului Hunedoara

Hotararea nr. 64 privind incetarea înainte de termen a contractului de comodat nr.228/08.01.2009 încheiat între Municipiul Deva şi Liga Pensionarilor a judeţului Hunedoara.

Hotararea nr. 63 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.9/2012 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 7000 mp, din domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 63 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.9/2012 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 7000 mp, din domeniul privat al municipiului Deva.

Hotararea nr. 62 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.8/2012 privind la trecerea unui teren în suprafaţă de 7000 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 62 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.8/2012 privind la trecerea unui teren în suprafaţă de 7000 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva.

Hotararea nr. 61 privind aprobarea noului Act Constitutiv al SC AQUALAND Deva SRL

Hotararea nr. 61 privind aprobarea noului Act Constitutiv al SC AQUALAND Deva SRL.

Hotararea nr. 60 privind rezilierea Contractului de mandat al domnului Sorin Ştefan

Hotararea nr. 60 privind rezilierea Contractului de mandat al domnului Sorin Ştefan.

Hotararea nr. 59 privind aprobarea noii Organigrame şi stabilirea indemnizaţiei administratorului Societăţii AQUALAND DEVA SRL

Hotararea nr. 59 privind aprobarea noii Organigrame şi stabilirea indemnizaţiei administratorului Societăţii AQUALAND DEVA SRL.

Hotararea nr. 58 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Deva pe anul 2012

Hotararea nr. 58 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Deva pe anul 2012.

Hotararea nr. 57 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Canalizare menajera în Sântuhalm de la sensul giratoriu înspre Deva”

Hotararea nr. 57 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Canalizare menajera în Sântuhalm de la sensul giratoriu înspre Deva".

Hotararea nr. 56 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Zona de agrement Bejan, Deva”

Hotararea nr. 56 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Zona de agrement Bejan, Deva".

Hotararea nr. 55 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării “Modernizarea strada Câmpului din satul Bârcea Mică” aparţinător municipiului Deva

Hotararea nr. 55 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării "Modernizarea strada Câmpului din satul Bârcea Mică" aparţinător municipiului Deva

Hotararea nr. 54 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării “Modernizarea strada Sirni” sat Cristur aparţinător municipiului Deva

Hotararea nr. 54 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării "Modernizarea strada Sirni" sat Cristur aparţinător municipiului Deva.

Hotararea nr. 53 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării “Modernizarea strada Scurtă” sat Cristur aparţinător municipiului Deva

Hotararea nr. 53 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării "Modernizarea strada Scurtă" sat Cristur aparţinător municipiului Deva.

Hotararea nr. 52 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării “Modernizarea strada Petre Ispirescu” din municipiul Deva

Hotararea nr. 52 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării "Modernizarea strada Petre Ispirescu" din municipiul Deva.

Hotararea nr. 51 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării “Modernizarea Aleea Margaretelor” din municipiul Deva

Hotararea nr. 51 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării "Modernizarea Aleea Margaretelor" din municipiul Deva

Hotararea nr. 50 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.229/2009 privind aprobarea depunerii proiectului <> la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului Compartimentului programe dezvoltare

Hotararea nr. 50 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.229/2009 privind aprobarea depunerii proiectului <> la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului Compartimentului programe dezvoltare.

Hotararea nr. 49 privind modificarea statului de functii pentru Directia Politia locala a mun.Deva

Hotararea nr. 49 privind modificarea statului de functii pentru Directia Politia locala a mun.Deva.

Hotararea nr. 48 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii Reabilitarea scărilor Casei de Cultură „Drăgan Muntean” Deva

Hotararea nr. 48 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii Reabilitarea scărilor Casei de Cultură „Drăgan Muntean" Deva.

Hotararea nr. 47 privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 47 privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea nr. 46 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 46 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 45 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 18 m.p. situat în Deva, Bd. Nicolae Bălcescu, bl.29A, sc.A, ap.1 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea doamnei Ravineala Raluca

Hotararea nr. 45 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 18 m.p. situat în Deva, Bd. Nicolae Bălcescu, bl.29A, sc.A, ap.1 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea doamnei Ravineala Raluca.

Hotararea nr. 44 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 18 mp

Hotararea nr. 44 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 18 mp.

Hotararea nr. 43 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.529/2006

Hotararea nr. 43 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.529/2006.

Hotararea nr. 42 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului scolar 2011-2012, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 42 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului scolar 2011-2012, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva.

Hotararea nr. 41 privind aprobarea noului stat de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciul public local de asistenţă socială, serviciu cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 41 privind aprobarea noului stat de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciul public local de asistenţă socială, serviciu cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 40 privind aprobarea pierderilor anuale de energie termica în sistemul de distribuţie

Hotararea nr. 40 privind aprobarea pierderilor anuale de energie termica în sistemul de distribuţie.

Hotararea nr. 39 privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva precum şi desemnarea reprezentaţilor Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular

Hotararea nr. 39 privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva precum şi desemnarea reprezentaţilor Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular.

Hotararea nr. 38 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice nr.39/2011 pentru executarea lucrărilor de Marcaje longitudinale şi diverse în municipiul Deva, cu excepţia Bulevardelor Decebal şi 22 Decembrie

Hotararea nr. 38 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice nr.39/2011 pentru executarea lucrărilor de Marcaje longitudinale şi diverse în municipiul Deva, cu excepţia Bulevardelor Decebal şi 22 Decembrie.

Hotararea nr. 37 privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 37 privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea nr. 36 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotararea nr. 36 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei.

Hotararea nr. 35 privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 35 privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea nr. 34 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.8/1999

Hotararea nr. 34 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.8/1999.

Hotararea nr. 33 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 9 m.p, situat în Deva, str.Bejan, Bl.72, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Gerofarm Exim SRL

Hotararea nr. 33 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 9 m.p, situat în Deva, str.Bejan, Bl.72, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Gerofarm Exim SRL.

Hotararea nr. 32 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 9 mp

Hotararea nr. 32 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 9 mp.

Hotararea nr. 31 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a Staţiei de epurare Deva în vederea casării şi modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, prin care s-a aprobat lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 31 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a Staţiei de epurare Deva în vederea casării şi modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, prin care s-a aprobat lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva.

Hotararea nr. 30 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 30 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003.

Hotararea nr. 29 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.114/2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a autovehiculului marca Praga, tipul V3S UV-80M, Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 29 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.114/2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a autovehiculului marca Praga, tipul V3S UV-80M, Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 28 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.332/2007 privind transmiterea în administrare a unor utilaje pentru executarea de plombe asfaltice către Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva

Hotararea nr. 28 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.332/2007 privind transmiterea în administrare a unor utilaje pentru executarea de plombe asfaltice către Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva.

Hotararea nr. 27 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.94/2006 privind transmiterea în folosinţă gratuită a autovehiculului tip TRACTOR AGT 850 complet cu accesorii, Serviciul public de întreţinere şi Gospodărire Municipală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 27 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.94/2006 privind transmiterea în folosinţă gratuită a autovehiculului tip TRACTOR AGT 850 complet cu accesorii, Serviciul public de întreţinere şi Gospodărire Municipală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva.

Hotararea nr. 26 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activităţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi în Municipiul Deva

Hotararea nr. 26 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activităţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi în Municipiul Deva.

Hotararea nr. 25 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2012 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 25 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2012 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.

Hotararea nr. 24 privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Complex sportiv Cristur”

Hotararea nr. 24 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Complex sportiv Cristur".

Hotararea nr. 23 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spaţiu comercial existent” Deva, intersecţie str.22 Decembrie cu str. Dragoş Vodă, la capatul bl.D1, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 23 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spaţiu comercial existent" Deva, intersecţie str.22 Decembrie cu str. Dragoş Vodă, la capatul bl.D1, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 22 privind aprobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva şi S.C. TELESAT S.R.L. pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă servicilor de comunicaţii electronice la “Blocuri de locuinţe sociale Deva, str. Zăvoi - 8 blocuri P+3”

Hotararea nr. 22 privind aprobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva şi S.C. TELESAT S.R.L. pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă servicilor de comunicaţii electronice la "Blocuri de locuinţe sociale Deva, str. Zăvoi - 8 blocuri P+3".

Hotararea nr. 21 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.134/2009 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea, ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Decebal Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 21 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.134/2009 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea, ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Decebal Deva" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului.

Hotararea nr. 20 privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la investitia „Locuinţe sociale D+P+3E+M - 4 TRONSOANE - 80 UL” - str. Prelungirea Zăvoi – Deva jud.Hunedoara

Hotararea nr. 20 privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la investitia „Locuinţe sociale D+P+3E+M - 4 TRONSOANE - 80 UL" - str. Prelungirea Zăvoi - Deva jud.Hunedoara.

Hotararea nr. 19 privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Municipiului Deva la Proiectul ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”

Hotararea nr. 19 privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Municipiului Deva la Proiectul ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara"

Hotararea nr. 18 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor Tehnico-Economici şi a Planului de tarife privind Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”

Hotararea nr. 18 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor Tehnico-Economici şi a Planului de tarife privind Proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara"

Hotararea nr. 17 privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 17 privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 16 privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 16 privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 15 privind stabilirea chiriilor anuale pentru inchirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuinte din municipiul Deva

Hotararea nr. 15 privind stabilirea chiriilor anuale pentru inchirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuinte din municipiul Deva

Hotararea nr. 14 privind aprobarea transferului de terenuri intre Municipiul Deva prin Consiliul Local si Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

Hotararea nr. 14 privind aprobarea transferului de terenuri intre Municipiul Deva prin Consiliul Local si Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale.

Hotararea nr. 13 privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Decebal Deva”

Hotararea nr. 13 privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii "Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Decebal Deva"

Hotararea nr. 12 privind reglementarea amplasării antenelor staţiilor de emisie - recepţie pe teritoriul municipiului Deva

Hotararea nr. 12 privind reglementarea amplasării antenelor staţiilor de emisie - recepţie pe teritoriul municipiului Deva.

Hotararea nr. 11 privind anularea Autorizaţiei de Construire nr.338/28.10.2011

Hotararea nr. 11 privind anularea Autorizaţiei de Construire nr.338/28.10.2011.

Hotararea nr. 10 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva pentru sezonul de iarnă 2012, precum şi susţinerea din Bugetul general al municipiului Deva a tarifului de intrare a copiilor care frecventează cursurile în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 10 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva pentru sezonul de iarnă 2012, precum şi susţinerea din Bugetul general al municipiului Deva a tarifului de intrare a copiilor care frecventează cursurile în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva.

Hotararea nr. 9 privind inchirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 7000 m.p, din domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 9 privind inchirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 7000 m.p, din domeniul privat al municipiului Deva.

Hotararea nr. 8 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 7000 mp

Hotararea nr. 8 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 7000 mp.

Hotararea nr. 7 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.159/2010 privind aprobarea depunerii proiectului “Adăpost de urgenţă pe timp de noapte” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 7 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.159/2010 privind aprobarea depunerii proiectului Adăpost de urgenţă pe timp de noapte la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului.

Hotararea nr. 6 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2010 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice în faza audit energetic, expertiză tehnică, documentaţie de avizare şi analiza cost beneficiu a obiectivului „Adăpost de urgenţă pe timp de noapte”

Hotararea nr. 6 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2010 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice în faza audit energetic, expertiză tehnică, documentaţie de avizare şi analiza cost beneficiu a obiectivului Adăpost de urgenţă pe timp de noapte.

Hotararea nr. 5 privind stabilirea unei comisii de analiză a derulării contractului de asociere între Municipiul Deva prin Consiliul local şi S.C. Central Market S.R.L.

Hotararea nr. 5 privind stabilirea unei comisii de analiză a derulării contractului de asociere între Municipiul Deva prin Consiliul local şi S.C. Central Market S.R.L..

Hotararea nr. 4 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social

Hotararea nr. 4 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social.

Hotararea nr. 3 privind modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului local nr.257/2008, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 3 privind modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului local nr.257/2008, cu modificările ulterioare.

Hotararea nr. 2 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012

Hotararea nr. 2 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012.

Hotararea nr. 1 privind modificarea Hotărârilor Consiliului local nr.353/2011, nr.354/2011, nr.355/2011 şi nr.356/2011

Hotararea nr. 1 privind modificarea Hotărârilor Consiliului local nr.353/2011, nr.354/2011, nr.355/2011 şi nr.356/2011.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI