Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2016

Hotărârea nr. 1 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Morar Nicolae Marcel

Hotărârea nr. 1 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Morar Nicolae Marcel

Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Florea Dan Călin Constantin

Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Florea Dan Călin Constantin

Hotărârea nr. 3 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 3 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 4 privind acordarea unei diplome cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani domnului Oprea Andrei

Hotărârea nr. 4 privind acordarea unei diplome cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani domnului Oprea Andrei

Hotărârea nr. 5 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru Primăria municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 5 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru Primăria municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 6 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 6 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul școlar 2016 – 2017

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul școlar 2016 - 2017

Hotărârea nr. 8 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2016, pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 8 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2016, pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea reglementării circulației rutiere în municipiul Deva, prin introducerea de sensuri unice pe unele străzi, în vederea fluidizării traficului rutier

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea reglementării circulației rutiere în municipiul Deva, prin introducerea de sensuri unice pe unele străzi, în vederea fluidizării traficului rutier

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2015

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2015

Hotărârea nr. 11 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism si aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 11 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism si aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Extindere și mansardare locuință” în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.107 A, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Extindere și mansardare locuință" în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.107 A, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 13 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 13 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 14 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert Deva la organizarea celei de-a-7-a ediții a Cupei Big a Liceelor la Fotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 22 - 25 februarie 2016

Hotărârea nr. 14 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert Deva la organizarea celei de-a-7-a ediții a Cupei Big a Liceelor la Fotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 22 - 25 februarie 2016

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Răşină Nicolae, pentru terenul în suprafaţă de 168 mp, reprezentând calea de acces la locuinţa deținută în proprietatea sa în municipiul Deva, str. Ghe. Bariţiu nr.12 - fost nr.10

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Răşină Nicolae, pentru terenul în suprafaţă de 168 mp, reprezentând calea de acces la locuinţa deținută în proprietatea sa în municipiul Deva, str. Ghe. Bariţiu nr.12 - fost nr.10

Hotărârea nr. 16 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 16 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 17 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 17 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 18 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str.N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 18 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str.N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 19 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 19 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 20 privind constatarea rezilierii contractului de închiriere nr.16144/01.11.2013, încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Macingo Margareta-Monica, pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.28;

Hotărârea nr. 20 privind constatarea rezilierii contractului de închiriere nr.16144/01.11.2013, încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Macingo Margareta-Monica, pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.28;

Hotărârea nr. 21 privind rezilierea contractului de închiriere nr.4684/27.04.2009, încheiat între municipiul Deva și Danciu Andra-Maria, pentru locuința situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 9

Hotărârea nr. 21 privind rezilierea contractului de închiriere nr.4684/27.04.2009, încheiat între municipiul Deva și Danciu Andra-Maria, pentru locuința situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 9

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Stegaru Iulia-Georgiana pentru camera 58 din imobilul situat în Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.2

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Stegaru Iulia-Georgiana pentru camera 58 din imobilul situat în Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.2

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare “Adăpost de urgență pe timp de noapte” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare "Adăpost de urgență pe timp de noapte" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social “Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social "Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi “Centrul de zi Clubul seniorilor” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi "Centrul de zi Clubul seniorilor" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare “Centrul de urgență pentru femeia și copilul abuzat” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare "Centrul de urgență pentru femeia și copilul abuzat" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi “Creșa Deva

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi "Creșa Deva

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi “Centrul Cantina socială” Deva din cadrul Direcției publice administrare cantina socială Deva

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi "Centrul Cantina socială" Deva din cadrul Direcției publice administrare cantina socială Deva

Hotărârea nr. 29 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.458/2015 privind aprobarea procesului verbal de inventariere a activelor fixe corporale în curs de execuție nr.46107/2015

Hotărârea nr. 29 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.458/2015 privind aprobarea procesului verbal de inventariere a activelor fixe corporale în curs de execuție nr.46107/2015

Hotărârea nr. 30 privind transmiterea în administrare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Deva - CNIPT, proiect finanțat prin POR 2007-2013, Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 30 privind transmiterea în administrare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Deva - CNIPT, proiect finanțat prin POR 2007-2013, Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 31 privind transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M3 – Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”, proiect 49702, către Asociația de Proprietari nr.188, bloc M3

Hotărârea nr. 31 privind transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M3 - Aleea Crizantemelor din municipiul Deva", proiect 49702, către Asociația de Proprietari nr.188, bloc M3

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea predării-primirii documentelor contabile între Direcția de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva și municipiul Deva, în vederea ducerii la îndeplinire a unor titluri executorii

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea predării-primirii documentelor contabile între Direcția de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva și municipiul Deva, în vederea ducerii la îndeplinire a unor titluri executorii

Hotărârea nr. 33 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 33 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 34 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.417/2015 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotărârea nr. 34 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.417/2015 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotărârea nr. 35 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 35 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 37 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.162/2015 privind eșalonarea debitului aferent contractului de concesiune nr.25/2013 încheiat cu S.C. AquaLand Deva S.R.L

Hotărârea nr. 37 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.162/2015 privind eșalonarea debitului aferent contractului de concesiune nr.25/2013 încheiat cu S.C. AquaLand Deva S.R.L

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Vulturului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Vulturului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei” din municipiul Deva;

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei" din municipiul Deva;

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Șurian” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Șurian" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa și canalizare pe strada Roci” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa și canalizare pe strada Roci" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Devizului General revizuit cât și modificarea soluției constructive din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr.8” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Devizului General revizuit cât și modificarea soluției constructive din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr.8" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea Devizului General revizuit cât și modificarea soluției constructive din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții “Modernizare strada Petre Ispirescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea Devizului General revizuit cât și modificarea soluției constructive din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Petre Ispirescu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea Devizului General revizuit cât și modificarea soluției constructive din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Principală din satul Archia” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea Devizului General revizuit cât și modificarea soluției constructive din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Principală din satul Archia" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - faza DALI la obiectivul de investiții „Reabilitare teren sport Vânătorul și Pescarul din municipiul Deva

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - faza DALI la obiectivul de investiții „Reabilitare teren sport Vânătorul și Pescarul din municipiul Deva

Hotărârea nr. 47 privind modificarea și completarea Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 centru pentru activitățile: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor, respectiv compos

Hotărârea nr. 47 privind modificarea și completarea Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 centru pentru activitățile: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor, respectiv compostarea individuală a deșeurilor bio-degradabile în zona rurală

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2016, precum și estimările pentru anii 2017 - 2019

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2016, precum și estimările pentru anii 2017 - 2019

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Galeriile Mercur – spații comerciale și de evenimente” Deva, Calea Zarandului, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Galeriile Mercur - spații comerciale și de evenimente" Deva, Calea Zarandului, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 51 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.386/2015 privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, a impozitului pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv

Hotărârea nr. 51 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.386/2015 privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, a impozitului pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv

Hotărârea nr. 52 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.385/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2016

Hotărârea nr. 52 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.385/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2016

Hotărârea nr. 53 privind Atribuirea temporară operatorului de transport S.C. Tirius Transtur a Grupei 1 de trasee – traseele nr.4, 5, 6 și 7 din cadrul serviciului de transport public local de persoane în municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 53 privind Atribuirea temporară operatorului de transport S.C. Tirius Transtur a Grupei 1 de trasee - traseele nr.4, 5, 6 și 7 din cadrul serviciului de transport public local de persoane în municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 54 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 54 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 55 privind Aprobarea plafoanelor în vederea publicării listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscal restante

Hotararea nr. 55 privind Aprobarea plafoanelor în vederea publicării listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscal restante

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea criteriilor și procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea criteriilor și procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de asociere nr.29683/2015 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Colegiul Național Sportiv “Cetate” Deva, în vederea sprijinirii echipelor de fotbal seniori și juniori ale Colegiului Național Sportiv “Cetate” Deva

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de asociere nr.29683/2015 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea sprijinirii echipelor de fotbal seniori și juniori ale Colegiului Național Sportiv "Cetate" Deva

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2016 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2016 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 59 privind Aprobarea Regulamentului privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub formă de tichete sociale, înscriși în învățământul preșcolar din municipiul Deva, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

Hotărârea nr. 59 privind Aprobarea Regulamentului privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub formă de tichete sociale, înscriși în învățământul preșcolar din municipiul Deva, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

Hotărârea nr. 60 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.23/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare “Adăpost de urgență pe timp de noapte” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 60 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.23/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare "Adăpost de urgență pe timp de noapte" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 61 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.24/2016 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social “Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 61 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.24/2016 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social "Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 62 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2016 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi “Centrul de zi Clubul seniorilor” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 62 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2016 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi "Centrul de zi Clubul seniorilor" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 63 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/2016 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare “Centrul de urgență pentru femeia și copilul abuzat” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 63 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/2016 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare "Centrul de urgență pentru femeia și copilul abuzat" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 64 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 64 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 65 privind Constatarea încetării de drept a contractului de închiriere nr.3108/27.02.2015, încheiat între Municipiul Deva și Antal Raul pentru locuința socială din municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 65 privind Constatarea încetării de drept a contractului de închiriere nr.3108/27.02.2015, încheiat între Municipiul Deva și Antal Raul pentru locuința socială din municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 66 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 66 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 68 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 29.02.2016

Hotărârea nr. 68 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 29.02.2016

Hotărârea nr. 69 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru cele șapte locuințe de necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27 și Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 69 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru cele șapte locuințe de necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27 și Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 70 privind Aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea unui mijloc fix încadrat în categoria mijloc de transport și aflat în evidența financiar-contabilă a Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 70 privind Aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea unui mijloc fix încadrat în categoria mijloc de transport și aflat în evidența financiar-contabilă a Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 71 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.301/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul scolar 2015-2016, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 71 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.301/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul scolar 2015-2016, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 72 privind Darea în administrare către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a supraţetei de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 72 privind Darea în administrare către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a supraţetei de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 73 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 73 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 74 privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.8/2011

Hotărârea nr. 74 privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.8/2011

Hotărârea nr. 75 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 75 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003

Hotărârea nr. 77 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 36/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 77 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 36/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 78 privind Darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, etaj 1, compus din patru apartamente, spațiu aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 78 privind Darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, etaj 1, compus din patru apartamente, spațiu aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 79 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru ”Modernizare strada Coziei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 79 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru "Modernizare strada Coziei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 80 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru ”Modernizare strada Alunului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 80 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru "Modernizare strada Alunului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 81 privind Aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Deva

Hotărârea nr. 81 privind Aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Deva

Hotărârea nr. 82 privind Atribuirea licenței de traseu cu nr.RS-11 în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate special

Hotărârea nr. 82 privind Atribuirea licenței de traseu cu nr.RS-11 în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate special

Hotărârea nr. 83 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 27 strada Minerului din municipiul Deva”, proiect 54632, către Asociația de Proprietari nr.79, bloc 27

Hotărârea nr. 83 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 27 strada Minerului din municipiul Deva", proiect 54632, către Asociația de Proprietari nr.79, bloc 27

Hotărârea nr. 84 privind Transmiterea în administrare a bunurilor rezultate din finalizarea proiectului “Amenajare Piața Arras”, proiect finanțat prin POR 2007-2013, Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 84 privind Transmiterea în administrare a bunurilor rezultate din finalizarea proiectului "Amenajare Piața Arras", proiect finanțat prin POR 2007-2013, Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 85 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64 – Aleea Streiului din municipiul Deva”, proiect 49703, către Asociația de Proprietari nr.209, bloc 64

Hotărârea nr. 85 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64 - Aleea Streiului din municipiul Deva", proiect 49703, către Asociația de Proprietari nr.209, bloc 64

Hotărârea nr. 86 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.13, strada Mihai Eminescu și 80/2, Calea Zarandului, din municipiul Deva”, proiect 54630, către Asociația de Proprietari nr.280, bloc 14 și Asociația de Proprietari nr.222, bloc 80/2

Hotărârea nr. 86 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.13, strada Mihai Eminescu și 80/2, Calea Zarandului, din municipiul Deva", proiect 54630, către Asociația de Proprietari nr.280, bloc 14 și Asociația de Proprietari nr.222, bloc 80/2

Hotărârea nr. 87 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Deva”, proiect 48140, către Asociația de Proprietari nr.375, bloc 15, Asociația de Proprietari nr.83 Nufărul, bloc 41, Asociația de Proprietari nr.135, bloc E8

Hotărârea nr. 87 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Deva", proiect 48140, către Asociația de Proprietari nr.375, bloc 15, Asociația de Proprietari nr.83 Nufărul, bloc 41, Asociația de Proprietari nr.135, bloc E8

Hotărârea nr. 88 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării unui bloc cu locuințe sociale - imobilul înscris în extrasul de carte funciară nr.62009 Deva format din teren cu construcție P+4, situat în Deva, Al.Streiului, nr.24

Hotărârea nr. 88 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării unui bloc cu locuințe sociale - imobilul înscris în extrasul de carte funciară nr.62009 Deva format din teren cu construcție P+4, situat în Deva, Al.Streiului, nr.24

Hotărârea nr. 89 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.358 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Armatei, bloc 8, scara 1

Hotărârea nr. 89 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.358 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Armatei, bloc 8, scara 1

Hotărârea nr. 90 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.358 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Armatei, bloc 8, scara 2

Hotărârea nr. 90 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.358 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Armatei, bloc 8, scara 2

Hotărârea nr. 91 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.358 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Armatei, bloc 8, scara 3

Hotărârea nr. 91 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.358 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Armatei, bloc 8, scara 3

Hotărârea nr. 92 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.358 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Armatei, bloc 8, scara 4

Hotărârea nr. 92 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.358 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Armatei, bloc 8, scara 4

Hotărârea nr. 93 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.275 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Romanilor, bloc 14, scara 4

Hotărârea nr. 93 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.275 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Al.Romanilor, bloc 14, scara 4

Hotărârea nr. 94 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a locurilor de joacă situate pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 94 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a locurilor de joacă situate pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 95 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 96 privind Atribuirea licențelor de traseu cu numerele: R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33 și R-34, în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr.96 privind Atribuirea licențelor de traseu cu numerele: R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18,R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33 și R-34, în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr.97 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Takacs Iosif

Hotărârea nr.97 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Takacs Iosif

Hotărârea nr.98 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Suba Mugurel Ioan

Hotărârea nr.98 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Suba Mugurel Ioan

Hotărârea nr.99 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.99 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.100 privind Schimbarea denumirea Centrului “Drăgan Muntean” în Centrul Multicultural Castrum Deva

Hotărârea nr.100 privind Schimbarea denumirea Centrului "Drăgan Muntean" în Centrul Multicultural Castrum Deva

Hotărârea nr. 101 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 101 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 102 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea nr. 102 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea nr. 103 privind Noua arondare a unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale școlare și de medicină dentară școlară existente

Hotărârea nr. 103 privind Noua arondare a unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale școlare și de medicină dentară școlară existente

Hotărârea nr. 104 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în blocul ANL1 din Deva, Aleea Moților nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2016

Hotărârea nr. 104 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în blocul ANL1 din Deva, Aleea Moților nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2016

Hotărârea nr. 105 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 105 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 107 privind Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor–P.A.A.R.–în municipiul Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 107 privind Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor-P.A.A.R.-în municipiul Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 108 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.385/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2016, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 108 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.385/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2016, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Reamplasarea stație GPL, atelier și spălătorie auto” în Deva, Calea Zarandului, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Reamplasarea stație GPL, atelier și spălătorie auto" în Deva, Calea Zarandului, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 110 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Locuință D+P+1E, împrejmuire și racord utilități” în Deva, str. Zăvoi, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 110 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Locuință D+P+1E, împrejmuire și racord utilități" în Deva, str. Zăvoi, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 111 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.438/2015 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Deva, a localității componente Sântuhalm, a satelor aparținătoare Archia, Bârcea Mică, Cristur și a Regulamentului de urbanism aferent

Hotărârea nr. 111 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.438/2015 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Deva, a localității componente Sântuhalm, a satelor aparținătoare Archia, Bârcea Mică, Cristur și a Regulamentului de urbanism aferent

Hotărârea nr. 112 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Spitalul Județean de Urgență Deva – Serviciul Județean de Medicină Legală Hunedoara la organizarea la Deva a celei de-a 9-a ediții a manifestării științifice pe problemetica medico-legală

Hotărârea nr. 112 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Spitalul Județean de Urgență Deva - Serviciul Județean de Medicină Legală Hunedoara la organizarea la Deva a celei de-a 9-a ediții a manifestării științifice pe problemetica medico-legală

Hotărârea nr. 113 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2015 privind aprobarea procedurii de închiriere și utilizare temporară a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 113 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2015 privind aprobarea procedurii de închiriere și utilizare temporară a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 114 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.396/2015 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2015-2016, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 114 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.396/2015 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2015-2016, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 115 privind Aprobarea plății din bugetul local al municipiului Deva a unor cotizații în anul 2016

Hotărârea nr. 115 privind Aprobarea plății din bugetul local al municipiului Deva a unor cotizații în anul 2016

Hotărârea nr. 116 privind Transmiterea în administrare a bunurilor rezultate din proiectul Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu”, proiect finanțat prin POR 2007-2013, Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu”

Hotărârea nr. 116 privind Transmiterea în administrare a bunurilor rezultate din proiectul Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu", proiect finanțat prin POR 2007-2013, Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"

Hotărârea nr. 117 privind Transmiterea în administrare a bunurilor rezultate din proiectul ”Noi capacități de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Colegiul Tehnic Transilvania, Grădinița cu program prelungit nr.7, Școala generală Octavian Goga, Școala Generală Andrei Mureșanu, Liceul de Artă Sigismund Toduță”, unităților de învățământ preuniversitar de stat, în calitate de beneficiari finali ai acestui proiect

Hotărârea nr. 117 privind Transmiterea în administrare a bunurilor rezultate din proiectul "Noi capacități de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Colegiul Tehnic Transilvania, Grădinița cu program prelungit nr.7, Școala generală Octavian Goga, Școala Generală Andrei Mureșanu, Liceul de Artă Sigismund Toduță", unităților de învățământ preuniversitar de stat, în calitate de beneficiari finali ai acestui proiect

Hotărârea nr. 118 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a sculpturii ”Flacăra olimpică” precum și transmiterea fără plată a acesteia municipiului Orăștie

Hotărârea nr. 118 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a sculpturii "Flacăra olimpică" precum și transmiterea fără plată a acesteia municipiului Orăștie

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, şi care își desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, şi care își desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 122 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 122 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 124 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 25 mp., situat în Deva, str.Cuza Vodă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 124 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 25 mp., situat în Deva, str.Cuza Vodă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 125 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 125 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.45/2002

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.45/2002

Hotărârea nr. 127 privind Atestarea modificărilor și completărilor intervenite în structura inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva publicat în Hotărârea Guvernului nr.1352/2001

Hotărârea nr. 127 privind Atestarea modificărilor și completărilor intervenite în structura inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva publicat în Hotărârea Guvernului nr.1352/2001

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință și a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ teritoriale

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință și a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ teritoriale

Hotărârea nr. 129 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 129 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003

Hotărârea nr. 132 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată, ulterior modificată

Hotărârea nr. 132 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată, ulterior modificată

Hotărârea nr. 133 privind Preluarea contractului de comodat nr.57/4571/21.09.2007 încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 133 privind Preluarea contractului de comodat nr.57/4571/21.09.2007 încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 134 privind Abrogarea Hotărâri Consiliului local al municipiului Deva nr.407/2015 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 134 privind Abrogarea Hotărâri Consiliului local al municipiului Deva nr.407/2015 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 135 privind Aprobarea documentaţiei tehnice pentru lucrări de reparații și întreținere a bazinelor și a zonei adiacente acestora -Ștrand Deva, faza D.A.L.I., din municipiul Deva,C. Zarandului, f.n.

Hotărârea nr. 135 privind Aprobarea documentaţiei tehnice pentru lucrări de reparații și întreținere a bazinelor și a zonei adiacente acestora -Ștrand Deva, faza D.A.L.I., din municipiul Deva,C. Zarandului, f.n.

Hotărârea nr. 136 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.18 C, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană pentru tineret și sport Hunedoara

Hotărârea nr. 136 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.18 C, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană pentru tineret și sport Hunedoara

Hotărârea nr. 137 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană de statistică Hunedoara

Hotărârea nr. 137 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană de statistică Hunedoara

Hotărârea nr. 138 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare conform prevederilor art.36 alin.3 și 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată și completată și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 138 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare conform prevederilor art.36 alin.3 și 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată și completată și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 139 privind Instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și aprobare modelului contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor

Hotărârea nr. 139 privind Instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și aprobare modelului contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor

Hotărârea nr. 140 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.363/2013 privind instituirea taxei de reabilitare termică și a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 140 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.363/2013 privind instituirea taxei de reabilitare termică și a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal” din municipiul Deva;

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal" din municipiul Deva;

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea prețului de achiziție a imobilului format din teren cu construcție, situat în municipiul Deva, Aleea Streiului, nr.24, având ca destinație bloc cu locuințe sociale

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea prețului de achiziție a imobilului format din teren cu construcție, situat în municipiul Deva, Aleea Streiului, nr.24, având ca destinație bloc cu locuințe sociale

Hotărârea nr. 143 privind Aprobarea valorii lucrărilor de finisaje interioare pentru ”Bloc cu locuințe sociale”, din municipiul Deva, Al. Streiului, nr.24

Hotărârea nr. 143 privind Aprobarea valorii lucrărilor de finisaje interioare pentru "Bloc cu locuințe sociale", din municipiul Deva, Al. Streiului, nr.24

Hotărârea nr. 144 privind Transmiterea în administrare a obiectivului Cetate Deva și a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Deva - CNIPT, proiecte finanțate prin POR 2007-2013,Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva;

Hotărârea nr. 144 privind Transmiterea în administrare a obiectivului Cetate Deva și a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Deva - CNIPT, proiecte finanțate prin POR 2007-2013,Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva;

Hotărârea nr. 145 privind Completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015, privind aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu telecabina pe Dealul Cetatii

Hotărârea nr. 145 privind Completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015, privind aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu telecabina pe Dealul Cetatii

Hotărârea nr. 146 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva

Hotărârea nr. 146 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva

Hotărârea nr. 147 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 147 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 148 privind Conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Deva, domnului Minișca Gelu Janin

Hotărârea nr. 148 privind Conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare" al municipiului Deva, domnului Minișca Gelu Janin

Hotărârea nr.149 privind Premierea sportivului Mihai Martinesc, medaliat cu aur și argint la Campionatul European SKUDN – Nuremberg, Germania

Hotărârea nr.149 privind Premierea sportivului Mihai Martinesc, medaliat cu aur și argint la Campionatul European SKUDN - Nuremberg, Germania

Hotărârea nr.150 privind Conferirea titlului de “Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Deva” arhitectului şi actorului de comedie Liviu Oros

Hotărârea nr.150 privind Conferirea titlului de "Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Deva" arhitectului şi actorului de comedie Liviu Oros

Hotărârea nr.151 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr.151 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr.152 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2016

Hotărârea nr.152 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2016

Hotărârea nr.153 privind Aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva și a procesului – verbal de inventariere pe anul 2015

Hotărârea nr.153 privind Aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva și a procesului - verbal de inventariere pe anul 2015

Hotărârea nr.154 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractului de închiriere nr.4203/02.05.2011 încheiat între Municipiul Deva și Lugojan Adrian-Ioan pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str.M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.20

Hotărârea nr.154 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractului de închiriere nr.4203/02.05.2011 încheiat între Municipiul Deva și Lugojan Adrian-Ioan pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str.M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.20

Hotărârea nr.155 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2015 privind stabilirea destinației pentru cele 3 unități locative individuale din blocul A, str. Pietroasa, aflate în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială și aprobarea criteriilor de eligibilitate și de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării acestor locuințe către solicitanți

Hotărârea nr.155 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2015 privind stabilirea destinației pentru cele 3 unități locative individuale din blocul A, str. Pietroasa, aflate în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială și aprobarea criteriilor de eligibilitate și de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării acestor locuințe către solicitanți

Hotărârea nr.156 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.156 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.157 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.149/2012 privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii, ulterior modificată

Hotărârea nr.157 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.149/2012 privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii, ulterior modificată

Hotărârea nr.158 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.435/2015 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primescă în anul 2016 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii

Hotărârea nr.158 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.435/2015 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primescă în anul 2016 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii

Hotărârea nr.159 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.450/2015 privind participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației ”Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva”;

Hotărârea nr.159 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.450/2015 privind participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva";

Hotărârea nr.160 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor bunuri rezultate din finalizarea unor proiecte finanțate prin POR 2007-2013

Hotărârea nr.160 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor bunuri rezultate din finalizarea unor proiecte finanțate prin POR 2007-2013

Hotărârea nr.161 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a blocului J – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”, proiect 54060, către Asociația de Proprietari nr.47, bloc J

Hotărârea nr.161 privind Transferul valorii investiției rezultate prin finalizarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocului J - B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva", proiect 54060, către Asociația de Proprietari nr.47, bloc J

Hotărârea nr.162 privind Transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Sântuhalm asupra mijlocului fix ”Fântână arteziană 4 nivele și înălțime 2,2 m”

Hotărârea nr.162 privind Transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Sântuhalm asupra mijlocului fix "Fântână arteziană 4 nivele și înălțime 2,2 m"

Hotărârea nr.163 privind Modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului local nr.93/2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.275 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Romanilor, bloc 14, scara 4

Hotărârea nr.163 privind Modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului local nr.93/2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.275 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Romanilor, bloc 14, scara 4

Hotărârea nr.164 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2016 privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și aprobarea modelului contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor;

Hotărârea nr.164 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2016 privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și aprobarea modelului contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor;

Hotărârea nr.165 privind Modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, însușit prin Hotărârea Consiliului local Deva nr.196/1999

Hotărârea nr.165 privind Modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, însușit prin Hotărârea Consiliului local Deva nr.196/1999

Hotărârea nr.166 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr.166 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr.167 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 41 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Iuliu Maniu, județul Hunedoara

Hotărârea nr.167 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 41 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Iuliu Maniu, județul Hunedoara

Hotărârea nr.168 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.78/2016 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20 B, etaj 1, compus din patru apartamente, spațiu aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr.168 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.78/2016 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20 B, etaj 1, compus din patru apartamente, spațiu aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr.169 privind Aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva

Hotărârea nr.169 privind Aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva

Hotărârea nr.170 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.8/2016 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pe anul 2016 pentru copii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr.170 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.8/2016 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pe anul 2016 pentru copii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr.171 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr.171 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr.172 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Magazin piese auto și două camere de locuit” în Deva, str.Gheorghe Doja, nr.20, județul Hunedoara

Hotărârea nr.172 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Magazin piese auto și două camere de locuit" în Deva, str.Gheorghe Doja, nr.20, județul Hunedoara

Hotărârea nr.173 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ”Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Deva

Hotărârea nr.173 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții "Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Deva

Hotărârea nr.174 privind Aprobarea Devizului general revizuit cât și modificarea soluției constructive din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Alunului” din municipiul Deva

Hotărârea nr.174 privind Aprobarea Devizului general revizuit cât și modificarea soluției constructive din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Alunului" din municipiul Deva

Hotărârea nr.175 privind Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuar strada Zăvoi – municipiul Deva”;

Hotărârea nr.175 privind Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuar strada Zăvoi - municipiul Deva";

Hotărârea nr.176 privind Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Deva pentru anul 2016

Hotărârea nr.176 privind Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Deva pentru anul 2016

Hotărârea nr.177 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr.177 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr.178 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr.178 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr.179 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 194/2015, privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Ștrandului municipal Deva, Calea Zarandului, f.n.

Hotărârea nr.179 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 194/2015, privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Ștrandului municipal Deva, Calea Zarandului, f.n.

Hotărârea nr.180 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația ”Steaua Cetății” Deva la organizarea Festivalului Luminii, care se va desfășura la Deva în data de 7 mai 2016

Hotărârea nr.180 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația "Steaua Cetății" Deva la organizarea Festivalului Luminii, care se va desfășura la Deva în data de 7 mai 2016

Hotărârea nr.181 privind Darea în folosință cu titlu gratuit de către Colegiul Național Sportiv ”Cetatea Deva către Asociația ”Club Sportiv Centrul Regional de Excelență – Deva” a terenului în suprafață de 8.101 mp, aflat în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva

Hotărârea nr.181 privind Darea în folosință cu titlu gratuit de către Colegiul Național Sportiv "Cetatea Deva către Asociația "Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva" a terenului în suprafață de 8.101 mp, aflat în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Colegiului Național Sportiv "Cetate" Deva

Hotărârea nr. 182 privind Conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Deva” profesorului dirijor Nicolae Icobescu

Hotărârea nr. 182 privind Conferirea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Deva" profesorului dirijor Nicolae Icobescu

Hotărârea nr. 183 privind Premierea sportivului Bocșer Gabriel care a obținut performanțe deosebite la Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică, desfășurată în Portugalia la Cantanhede, în mai 2016

Hotărârea nr. 183 privind Premierea sportivului Bocșer Gabriel care a obținut performanțe deosebite la Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică, desfășurată în Portugalia la Cantanhede, în mai 2016

Hotărârea nr. 184 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Federația de Minifotbal din România, la organizarea celei de-a-10-a ediții a Campionatului Național la Minifotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 30 iunie - 03 iulie 2016

Hotărârea nr. 184 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Federația de Minifotbal din România, la organizarea celei de-a-10-a ediții a Campionatului Național la Minifotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 30 iunie - 03 iulie 2016

Hotărârea nr. 185 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 185 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 186 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 186 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 187 privind Aprobarea listei de priorități pentru anul 2016 cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de serviciu

Hotărârea nr. 187 privind Aprobarea listei de priorități pentru anul 2016 cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de serviciu

Hotărârea nr. 188 privind Aprobarea închirierii către Ghilea Călin-Paul a locuinței de serviciu situată în Deva, str.Pietroasa nr.21, bl.A, et.1, ap.15, aflată în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 188 privind Aprobarea închirierii către Ghilea Călin-Paul a locuinței de serviciu situată în Deva, str.Pietroasa nr.21, bl.A, et.1, ap.15, aflată în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 189 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foștii chiriași a unor suprafețe locative cu destinația de locuințe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 189 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foștii chiriași a unor suprafețe locative cu destinația de locuințe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 190 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractului de închiriere nr.15576/20.12.2012, încheiat între municipiul Deva și Ene Dănuța – Ileana pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str.M. Eminescu nr.119, bl.1, sc.1, et.8, ap.49

Hotărârea nr. 190 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractului de închiriere nr.15576/20.12.2012, încheiat între municipiul Deva și Ene Dănuța - Ileana pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str.M. Eminescu nr.119, bl.1, sc.1, et.8, ap.49

Hotărârea nr. 191 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotărârea nr. 191 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotărârea nr. 192 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 192 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 193 privind Modificarea și completarea obligațiilor contractuale prevăzute în contractele de închiriere încheiate între Municipiul Deva și chiriașii care dețin locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, în baza Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 193 privind Modificarea și completarea obligațiilor contractuale prevăzute în contractele de închiriere încheiate între Municipiul Deva și chiriașii care dețin locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, în baza Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 194 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuință familială - parter și împrejmuire” în Deva, str. Iosif Vulcan, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 194 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuință familială - parter și împrejmuire" în Deva, str. Iosif Vulcan, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 195 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.396/2015 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2015-2016 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 195 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.396/2015 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2015-2016 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 196 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Clubul Fidelius CDC Deva, la inaugurarea Dog Park Deva, eveniment care se va desfășura în data de 29 mai 2016

Hotărârea nr. 196 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Clubul Fidelius CDC Deva, la inaugurarea Dog Park Deva, eveniment care se va desfășura în data de 29 mai 2016

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.91 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Neptun, bloc 34, sc.B

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.91 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Neptun, bloc 34, sc.B

Hotărârea nr. 198 privind Aprobarea protocoalelor de colaborare pentru paza bunurilor, obiectivelor și a personalului din cadrul Centrului Multicultural ”Castrum Deva“, precum şi a bunurilor aflate în incinta Teren Skate-Park, teren aflat în administrarea Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

Hotărârea nr. 198 privind Aprobarea protocoalelor de colaborare pentru paza bunurilor, obiectivelor și a personalului din cadrul Centrului Multicultural "Castrum Deva", precum şi a bunurilor aflate în incinta Teren Skate-Park, teren aflat în administrarea Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

Hotărârea nr. 199 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 10 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Motilor, bl. P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 199 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 10 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Motilor, bl. P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 200 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 11 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl. P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 200 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 11 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl. P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 201 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 13 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 201 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 13 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 202 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 14 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 202 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 14 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 203 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 18 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 203 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 18 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 204 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 204 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 205 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.265/2013, privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biserica Creştină Baptistă ,,Sfânta Treime”, a terenului în suprafaţă de 3000 m.p. situat în Deva, str. Mihai Eminescu, zona Cimitirului Bejan

Hotărârea nr. 205 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.265/2013, privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biserica Creştină Baptistă ,,Sfânta Treime", a terenului în suprafaţă de 3000 m.p. situat în Deva, str. Mihai Eminescu, zona Cimitirului Bejan

Hotărârea nr. 206 privind Transmiterea în folosinţă gratuită către Biserica Creştină Baptistă „Sfânta Treime”, a terenului în suprafaţă de 2748 m.p. situat în Deva, zona Cimitir Bejan

Hotărârea nr. 206 privind Transmiterea în folosinţă gratuită către Biserica Creştină Baptistă „Sfânta Treime", a terenului în suprafaţă de 2748 m.p. situat în Deva, zona Cimitir Bejan

Hotărârea nr. 207 privind Transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia „Naşterea Maicii Domnului” Deva IV a terenului situat în Deva, cartier Micro 15, str. Mihai Eminescu „Dealul Bejan”

Hotărârea nr. 207 privind Transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia „Naşterea Maicii Domnului" Deva IV a terenului situat în Deva, cartier Micro 15, str. Mihai Eminescu „Dealul Bejan"

Hotărârea nr. 208 privind Transferul înregistrărilor contabile a unor active fixe către Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 208 privind Transferul înregistrărilor contabile a unor active fixe către Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 209 privind Trecerea din domeniul public al municipiului Deva și din administrarea Consiliului local al municipiului Deva în domeniul public al județului Hunedoara și în administrarea Consiliului județean Hunedoara, a unui spațiu în suprafață de 111,20 mp, în care își desfasoară activitatea Biblioteca Județeană “Ovid Densușianu”

Hotărârea nr. 209 privind Trecerea din domeniul public al municipiului Deva și din administrarea Consiliului local al municipiului Deva în domeniul public al județului Hunedoara și în administrarea Consiliului județean Hunedoara, a unui spațiu în suprafață de 111,20 mp, în care își desfasoară activitatea Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu"

Hotărârea nr. 210 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.131/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 210 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.131/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 211 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.76/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 211 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.76/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 212 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Bălgrădean Luminița Maria și Bălgrădean Ion-Alexandru, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 212 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Bălgrădean Luminița Maria și Bălgrădean Ion-Alexandru, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 213 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Pap Cristina, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 213 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Pap Cristina, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 214 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Domnariu Gyongyi, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 214 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Domnariu Gyongyi, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 215 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitului Domnariu Dumitru Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în extravilanul municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 215 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitului Domnariu Dumitru Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în extravilanul municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 216 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Lazar Angela Ana, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 216 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Lazar Angela Ana, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 217 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Pleșa Miruna-Alexandra, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 217 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Pleșa Miruna-Alexandra, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 218 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitului Cosma Valer, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva, sat Archia

Hotărârea nr. 218 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitului Cosma Valer, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva, sat Archia

Hotărârea nr. 219 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitilor Varga Ștefan și Varga Carmen Nicoleta, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 219 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitilor Varga Ștefan și Varga Carmen Nicoleta, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 220 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Gaspar Maria și Gaspar Ion, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva,

Hotărârea nr. 220 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Gaspar Maria și Gaspar Ion, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva,

Hotărârea nr. 221 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Botescu Mircea-Radu și Botescu Elisabeta, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 221 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Botescu Mircea-Radu și Botescu Elisabeta, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 222 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Isidor Marian și Isidor Viorica Voichița, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 222 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Isidor Marian și Isidor Viorica Voichița, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 223 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Zsok Tiberiu Ioan și Zsak Ileana, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 223 privind Acceptarea unei donaţii din partea numiților Zsok Tiberiu Ioan și Zsak Ileana, a unui teren cu destinația de drum, situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 224 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului nominal cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de rapartiții, precum și aprobarea modalității de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinte sociale situate în Deva, str.Zavoi aflate în administrarea Directiei de Asistenta sociala Deva, ulterior modificata

Hotărârea nr. 224 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului nominal cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de rapartiții, precum și aprobarea modalității de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinte sociale situate în Deva, str.Zavoi aflate în administrarea Directiei de Asistenta sociala Deva, ulterior modificata

Hotărârea nr. 225 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deca a unui teren în suprafață de 25 m.p., situat în Deva, str. M. Eminescu, colț cu B-dul N. Bălcescu, fața bl. 12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 225 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deca a unui teren în suprafață de 25 m.p., situat în Deva, str. M. Eminescu, colț cu B-dul N. Bălcescu, fața bl. 12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 226 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 25 m.p., proprietatea privată a municipiului Deva situat în Deva, str. M. Eminescu, colț cu B-dul N. Bălcescu, fața bl. 12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 226 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 25 m.p., proprietatea privată a municipiului Deva situat în Deva, str. M. Eminescu, colț cu B-dul N. Bălcescu, fața bl. 12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 227 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 123 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Zăvoi-Lotusului, Orizont 1, jud Hunedoara

Hotărârea nr. 227 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 123 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Zăvoi-Lotusului, Orizont 1, jud Hunedoara

Hotărârea nr. 228 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.169/2016 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietate publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 228 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.169/2016 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietate publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 229 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.194/2015, privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Ștrandului municipal Deva, Calea Zarandului, FN, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 229 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.194/2015, privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Ștrandului municipal Deva, Calea Zarandului, FN, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 230 privind Modificarea și completarea Documentației de atribuire a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 centru pentru activitățile: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor, respectiv

Hotărârea nr. 230 privind Modificarea și completarea Documentației de atribuire a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 centru pentru activitățile: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor, respectiv compostarea individuală a deșeurilor bio-degradabile în zona rurală

Hotărârea nr. 231 privind Rectificarea Bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 231 privind Rectificarea Bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 232 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Centru de echitație” Deva, extravilan – zona Archia, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 232 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Centru de echitație" Deva, extravilan - zona Archia, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 233 privind Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului “Bloc de locuințe sociale”, Aleea Streiului, nr. 24 din Municipiul Deva, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 233 privind Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului "Bloc de locuințe sociale", Aleea Streiului, nr. 24 din Municipiul Deva, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 234 privind Aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr. 24, aflat în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 234 privind Aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr. 24, aflat în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr.235 privind Alegerea comisiei de validare

Hotărârea nr.235 privind Alegerea comisiei de validare

Hotărârea nr. 236 privind Validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 236 privind Validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 237 privind Constituirea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 237 privind Constituirea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 238 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 238 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 239 privind Alegerea viceprimarului (Mareș Cosmin Răzvan)

Hotărârea nr. 239 privind Alegerea viceprimarului (Mareș Cosmin Răzvan)

Hotărârea nr. 240 privind Alegerea viceprimarului (Moș Ovidiu)

Hotărârea nr. 240 privind Alegerea viceprimarului (Moș Ovidiu)

Hotărârea nr. 241 privind Organizarea comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 241 privind Organizarea comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 242 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 242 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 243 privind Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Serviciului public de poliție locală Deva

Hotărârea nr. 243 privind Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Serviciului public de poliție locală Deva

Hotărârea nr. 244 privind Transferul fără plată a autoutilitarei Dacia Duster Laureate 4*4, 1,5DCI 110, cu număr de înmatriculare HD 01 PMD, către Municipiul Deva

Hotărârea nr. 244 privind Transferul fără plată a autoutilitarei Dacia Duster Laureate 4*4, 1,5DCI 110, cu număr de înmatriculare HD 01 PMD, către Municipiul Deva

Hotărârea nr. 245 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2013, privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al Municipiului Deva;

Hotărârea nr. 245 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2013, privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al Municipiului Deva;

Hotărârea nr. 246 privind Revocarea și numirea administratorului SC Aqualand SRL Deva, precum și numirea unei comisii de inventariere

Hotărârea nr. 246 privind Revocarea și numirea administratorului SC Aqualand SRL Deva, precum și numirea unei comisii de inventariere

Hotărârea nr. 247 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str.M.Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.12, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Doda Anemona-Mihaela

Hotărârea nr. 247 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str.M.Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.12, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Doda Anemona-Mihaela

Hotărârea nr. 248 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str.M.Eminescu, bl.T1, sc.B, et.2, ap.32, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Nicolae Alexandru-Constantin și Nicolae Mariana

Hotărârea nr. 248 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str.M.Eminescu, bl.T1, sc.B, et.2, ap.32, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Nicolae Alexandru-Constantin și Nicolae Mariana

Hotărârea nr.249 privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr.249 privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr.250 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr.250 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 251 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.453/2015 privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 251 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.453/2015 privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 252 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2016 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr.24, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 252 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2016 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr.24, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 253 privind Aprobarea contractului-cadru de închiriere și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuințele sociale situate în imobilul din Deva, Aleea Streiului nr.24, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 253 privind Aprobarea contractului-cadru de închiriere și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuințele sociale situate în imobilul din Deva, Aleea Streiului nr.24, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 254 privind Aprobarea Acordului încheiat între municipiul Deva şi S.C. RCS&RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la locuințele sociale din blocul P+4E cu 29 unități locative din Deva, Aleea Streiului nr.24

Hotărârea nr. 254 privind Aprobarea Acordului încheiat între municipiul Deva şi S.C. RCS&RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la locuințele sociale din blocul P+4E cu 29 unități locative din Deva, Aleea Streiului nr.24

Hotărârea nr. 255 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractului de închiriere nr.7206/04.08.2011, încheiat între municipiul Deva și Grosu Dorina pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.22

Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractului de închiriere nr.7206/04.08.2011, încheiat între municipiul Deva și Grosu Dorina pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.22

Hotărârea nr. 256 privind Stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 256 privind Stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 257 privind Aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii

Hotărârea nr. 257 privind Aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii

Hotărârea nr. 258 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 iunie 2016

Hotărârea nr. 258 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 iunie 2016

Hotărârea nr. 259 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.167 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. Minerului, bl.40, sc.C

Hotărârea nr. 259 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.167 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. Minerului, bl.40, sc.C

Hotărârea nr. 260 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de închiriere a unui teren în suprafață de 4200 mp situat în Deva, Piața Unirii, nr.8 în scopul amenajării unei parcări publice autentificat sub nr.1148 din 01.10.2015

Hotărârea nr. 260 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de închiriere a unui teren în suprafață de 4200 mp situat în Deva, Piața Unirii, nr.8 în scopul amenajării unei parcări publice autentificat sub nr.1148 din 01.10.2015

Hotărârea nr. 261 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a obiectivului „Loc special pentru plimbat câini - Dog Park”, situat în zona Kaufland

Hotărârea nr. 261 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a obiectivului „Loc special pentru plimbat câini - Dog Park", situat în zona Kaufland

Hotărârea nr. 262 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Sportiv “Cetate” a obiectivului de investiții finalizat „Amenajare teren de sport la Colegiul Național Sportiv Cetate”

Hotărârea nr. 262 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Sportiv "Cetate" a obiectivului de investiții finalizat „Amenajare teren de sport la Colegiul Național Sportiv Cetate"

Hotărârea nr. 263 privind Transmiterea în administrarea Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” a obiectivelor de investiții finalizate „Amenajare teren de sport la Școala Generală Andrei Șaguna” și „Amenajare teren de sport la Școala Generală Cristur”

Hotărârea nr. 263 privind Transmiterea în administrarea Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna" a obiectivelor de investiții finalizate „Amenajare teren de sport la Școala Generală Andrei Șaguna" și „Amenajare teren de sport la Școala Generală Cristur"

Hotărârea nr. 264 privind aprobarea incheierii unui contract de imprumut de folosinta a unui autoturism - comodat mobiliar

Hotărârea nr. 264 privind aprobarea incheierii unui contract de imprumut de folosinta a unui autoturism - comodat mobiliar

Hotărârea nr. 265 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.158/2013 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate in dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 265 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.158/2013 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate in dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 266 privind Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Deva a unor active fixe, concesionate S.C. APA PROD S.A. Deva, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

Hotărârea nr. 266 privind Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Deva a unor active fixe, concesionate S.C. APA PROD S.A. Deva, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

Hotărârea nr. 267 privind Transmiterea în administrarea Serviciul public de poliție locală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a sistemului video rezultat din finalizarea proiectului“Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă”, proiect finanțat prin POR 2007-2013

Hotărârea nr. 267 privind Transmiterea în administrarea Serviciul public de poliție locală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a sistemului video rezultat din finalizarea proiectului"Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă", proiect finanțat prin POR 2007-2013

Hotărârea nr. 268 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.116/2016, privind transmiterea în administrare a bunurilor rezultate din proiectul Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu”, proiect finanțat prin POR 2007-2013, Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu”

Hotărârea nr. 268 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.116/2016, privind transmiterea în administrare a bunurilor rezultate din proiectul Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu", proiect finanțat prin POR 2007-2013, Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"

Hotărârea nr. 269 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2013, privind aprobarea transmiterii în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva a trei fântâni arteziene

Hotărârea nr. 269 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2013, privind aprobarea transmiterii în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva a trei fântâni arteziene

Hotărârea nr. 270 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor bunuri rezultate din finalizarea proiectului“Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă”, proiect finanțat prin POR 2007-2013

Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor bunuri rezultate din finalizarea proiectului"Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă", proiect finanțat prin POR 2007-2013

Hotărârea nr. 271 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 271 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 272 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.450/2015 privind participarea municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației ”Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva”

Hotărârea nr. 272 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.450/2015 privind participarea municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva"

Hotărârea nr. 273 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.358/2014 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 273 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.358/2014 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 274 privind Stabilirea componenței Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 274 privind Stabilirea componenței Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 275 privind Aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al municipiului Deva

Hotărârea nr. 275 privind Aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al municipiului Deva

Hotărârea nr. 276 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 276 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 277 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 8/2014, privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 277 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 8/2014, privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 278 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in cadrul comisiei de identificare si inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 278 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in cadrul comisiei de identificare si inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 279 privind Aprobarea cofinanțării și a contribuției proprii a Consiliului local al municipiului Deva la Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” aferente Fazei a II-a

Hotărârea nr. 279 privind Aprobarea cofinanțării și a contribuției proprii a Consiliului local al municipiului Deva la Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" aferente Fazei a II-a

Hotărârea nr. 280 privind Retragerea Consiliului local al municipiului Deva din calitatea de asociat al societății comerciale “DE-DOMO CONSTRUCT S.R.L.”

Hotărârea nr. 280 privind Retragerea Consiliului local al municipiului Deva din calitatea de asociat al societății comerciale "DE-DOMO CONSTRUCT S.R.L."

Hotărârea nr. 281 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 281 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 282 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Pensiune în regim de înălţime P+1E+M, împrejmuire şi amenajări exterioare” în Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.215, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 282 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Pensiune în regim de înălţime P+1E+M, împrejmuire şi amenajări exterioare" în Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.215, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 283 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.215/2012 privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara”

Hotărârea nr. 283 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.215/2012 privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor - Județul Hunedoara"

Hotărârea nr. 284 privind Aprobarea aderării Consiliului local al municipiului Deva în calitate de membru în Asociația ”Club Sportiv Municipal Cetate Deva

Hotărârea nr. 284 privind Aprobarea aderării Consiliului local al municipiului Deva în calitate de membru în Asociația "Club Sportiv Municipal Cetate Deva

Hotărârea nr. 285 privind Aprobarea Actul Adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr.33573 din data de 09.11.2009 pentru prelungire a contractului pentru activităţile de: - Măturat, spălat, stropit căi publice şi răzuit rigole (măturat mecanizat, măturat manual, curăţat rigole, golire coşuri de gunoi, întreţinere, transport deşeuri stradale, stropit, spălat) şi - Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase

Hotărârea nr. 285 privind Aprobarea Actul Adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr.33573 din data de 09.11.2009 pentru prelungire a contractului pentru activităţile de: - Măturat, spălat, stropit căi publice şi răzuit rigole (măturat mecanizat, măturat manual, curăţat rigole, golire coşuri de gunoi, întreţinere, transport deşeuri stradale, stropit, spălat) şi - Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase

Hotărârea nr. 286 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul Local cu Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” Deva, în vederea dezvoltării activităţii fotbalistice pentru performanţă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 286 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul Local cu Colegiul Naţional Sportiv "Cetate" Deva, în vederea dezvoltării activităţii fotbalistice pentru performanţă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 287 privind Aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrările de intervenţie “Reparaţii clădire, interioare, exterioare şi împrejmuire la Stadionul Cetate din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 287 privind Aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru lucrările de intervenţie "Reparaţii clădire, interioare, exterioare şi împrejmuire la Stadionul Cetate din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 288 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 288 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 289 privind Aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 289 privind Aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 290 privind Darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie, nr.18 A, spațiu aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 290 privind Darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie, nr.18 A, spațiu aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 291 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Sportivă Club Off Road Dracula Transylvania – DT TROPHY la evenimentul sportiv ce se va desfășura în perioada 21-27 august 2016

Hotărârea nr. 291 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Sportivă Club Off Road Dracula Transylvania - DT TROPHY la evenimentul sportiv ce se va desfășura în perioada 21-27 august 2016

Hotărârea nr. 292 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consilului local Deva

Hotărârea nr. 292 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consilului local Deva

Hotărârea nr. 293 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a bazei sportive - patinoar, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Hotărârea nr. 293 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a bazei sportive - patinoar, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Hotărârea nr. 294 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 294 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr.295 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.1, ap.18, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Bistriceanu Ileana și Bistriceanu Adrian-Ion

Hotararea nr.295 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.1, ap.18, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Bistriceanu Ileana și Bistriceanu Adrian-Ion

Hotararea nr.296 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str. N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotararea nr.296 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str. N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 297 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 297 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 298 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotararea nr. 298 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotararea nr. 299 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 299 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 300 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.15691/30.09.2015 încheiat între Municipiul Deva și Lostun Mihail pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.2, et.1, ap. 5

Hotararea nr. 300 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.15691/30.09.2015 încheiat între Municipiul Deva și Lostun Mihail pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.2, et.1, ap. 5

Hotararea nr. 301 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, et. 3, ap. 38, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Soare Romeo-Liviu, Soare Maria-Dorina și Soare Anca-Iulia

Hotararea nr. 301 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, et. 3, ap. 38, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Soare Romeo-Liviu, Soare Maria-Dorina și Soare Anca-Iulia

Hotararea nr. 302 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str.M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et.2, ap.34, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Riza Ionela-Petronela și Riza Ioan-Gheorghe

Hotararea nr. 302 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str.M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et.2, ap.34, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Riza Ionela-Petronela și Riza Ioan-Gheorghe

Hotararea nr. 303 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.26, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Alb Elisabeta-Gabriela, Alb Adrian-Vasile și Alb Cătălin-Răzvan

Hotararea nr. 303 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.26, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Alb Elisabeta-Gabriela, Alb Adrian-Vasile și Alb Cătălin-Răzvan

Hotărârea nr. 304 privind Aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr. 119, bloc 1, înscris în CF 74466 Deva, în număr de 106 unități individuale, conform documentației întocmită de S.C. IMOB PROCONS S.R.L. și avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara-Deva

Hotărârea nr. 304 privind Aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr. 119, bloc 1, înscris în CF 74466 Deva, în număr de 106 unități individuale, conform documentației întocmită de S.C. IMOB PROCONS S.R.L. și avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara-Deva

Hotărârea nr. 305 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 305 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 306 Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru Transformare sediu administrativ în hotel şi restaurant” în Deva, str.Depozitelor, nr.5, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 306 Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru Transformare sediu administrativ în hotel şi restaurant" în Deva, str.Depozitelor, nr.5, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 307 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință unifamilială parter” în Deva, Aleea Cascadei, nr.29, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 307 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință unifamilială parter” în Deva, Aleea Cascadei, nr.29, judeţul Hunedoara.

Hotărârea nr. 308 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Magazin şi acces din DN7” în Deva, str.Zambilei, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 308 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Magazin şi acces din DN7” în Deva,  str.Zambilei, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 309 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Vilă turistică, amenajări exterioare şi împrejmuire teren” în Deva, str. Plevnei, nr.24, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 309 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Vilă turistică, amenajări exterioare şi împrejmuire teren" în Deva, str. Plevnei, nr.24, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 310 privind Constituirea Unităţii locale de sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotărârea nr. 310 privind Constituirea Unităţii locale de sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotărârea nr. 311 privind Preluarea Contractului de comodat nr. 236/3527/20.05.2013 încheiat în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotărârea nr. 311 privind Preluarea Contractului de comodat nr. 236/3527/20.05.2013 încheiat în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotărârea nr. 312 Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 312 Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 313 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.129/2016 privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 313 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.129/2016 privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 314 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui imobil în suprafață de 71 mp., situat în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 B, etaj 1, apartament 1, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 314 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui imobil în suprafață de 71 mp., situat în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 B, etaj 1, apartament 1, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 315 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 100 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Dacia, adiacent spațiului comercial de la parterul blocului P10, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 315 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 100 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Dacia, adiacent spațiului comercial de la parterul blocului P10, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 316 privind Incetarea Contractului de asociere nr. 2/2009 încheiat între SC CENTRAL MARKET SRL şi Municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 316 privind Incetarea Contractului de asociere nr. 2/2009 încheiat între SC CENTRAL MARKET SRL şi Municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 317 privind Abrogarea Hotarârii Consiliului local nr.436/2014 privind transmiterea din administrarea Liceului de Arte ,,Sigismund Toduță” Deva în administrarea Colegiului Tehnic ,,Transilvania” Deva a etajelor 2 și 3 din clădirea ,,Internat” a fostului Liceu Teoretic ,,Traian” Deva

Hotărârea nr. 317 privind Abrogarea Hotarârii Consiliului local nr.436/2014 privind transmiterea din administrarea Liceului de Arte ,,Sigismund Toduță" Deva în administrarea Colegiului Tehnic ,,Transilvania" Deva a etajelor 2 și 3 din clădirea ,,Internat" a fostului Liceu Teoretic ,,Traian" Deva

Hotărârea nr. 318 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local Deva nr.168/2014 privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Municipiul Deva şi Universitatea ,,1 Decembrie 1918”Alba Iulia

Hotărârea nr. 318 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local Deva nr.168/2014 privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Municipiul Deva şi Universitatea ,,1 Decembrie 1918"Alba Iulia

Hotărârea nr. 319 privind Schimbarea denumirii Centrului Multicultural Castrum Deva în Centrul Cultural ”Drăgan Muntean” Deva

Hotărârea nr. 319 privind Schimbarea denumirii Centrului Multicultural Castrum Deva în Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva

Hotărârea nr. 320 privind Modificarea statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consilului local Deva

Hotărârea nr. 320 privind Modificarea statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consilului local Deva

Hotărârea nr. 321 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 321 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 322 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 322 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 323 privind Luarea măsurilor dispuse prin titlul executoriu reprezentând Sentința civilă nr.1149/CA/2015 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr.4879/221/2010* de către S.C. Aqualand Deva S.R.L.

Hotărârea nr. 323 privind Luarea măsurilor dispuse prin titlul executoriu reprezentând Sentința civilă nr.1149/CA/2015 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr.4879/221/2010* de către S.C. Aqualand Deva S.R.L.

Hotărârea nr. 324 privind Acceptarea donației din partea SC SALUBRITATE SA având ca obiect 7 platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere, împreună cu toate bunurile accesorii

Hotărârea nr. 324 privind Acceptarea donației din partea SC SALUBRITATE SA având ca obiect 7 platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere, împreună cu toate bunurile accesorii

Hotărârea nr. 325 privind Aprobarea deplasării delegaţiei oficiale a Municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, în perioada 06 – 11 septembrie 2016

Hotărârea nr. 325 privind Aprobarea deplasării delegaţiei oficiale a Municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, în perioada 06 - 11 septembrie 2016

Hotărârea nr. 326 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2013 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al Municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 326 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2013 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al Municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 327 privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul scolar 2016-2017

Hotărârea nr. 327 privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul scolar 2016-2017

Hotărârea nr. 328 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare

Hotărârea nr. 328 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare

Hotărârea nr. 329 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Oancea Nicolae Florin

Hotărârea nr. 329 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Oancea Nicolae Florin

Hotărârea nr. 330 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Surgent Marius Gheorghe

Hotărârea nr. 330 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Surgent Marius Gheorghe

Hotărârea nr. 331 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Coroiu Tiberiu

Hotărârea nr. 331 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Coroiu Tiberiu

Hotărârea nr. 332 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului David Ioan

Hotărârea nr. 332 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului David Ioan

Hotărârea nr. 333 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Chirilă Adriana Maria

Hotărârea nr. 333 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Chirilă Adriana Maria

Hotărârea nr. 334 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Mureșan Gheorghe Florin

Hotărârea nr. 334 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Mureșan Gheorghe Florin

Hotărârea nr. 335 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 335 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 336 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local

Hotărârea nr. 336 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local

Hotărârea nr. 337 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017

Hotărârea nr. 336 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local

Hotărârea nr. 338 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva a obiectivului de investiții finalizat - Amenajare teren de sport Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria”

Hotărârea nr. 338 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria" Deva a obiectivului de investiții finalizat - Amenajare teren de sport Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria"

Hotărârea nr. 339 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2016 privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și aprobarea modelului contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor, cu modificările ș

Hotărârea nr. 339 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2016 privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și aprobarea modelului contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 340 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.313/2012 privind darea în administrare către Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva, a Stadionului municipal Cetate;

Hotărârea nr. 340 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.313/2012 privind darea în administrare către Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, a Stadionului municipal Cetate;

Hotărârea nr. 341 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Club Sportiv Gladyator Gym Deva, la Cupa Revitalia, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 02 octombrie 2016

Hotărârea nr. 341 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Club Sportiv Gladyator Gym Deva, la Cupa Revitalia, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 02 octombrie 2016

Hotărârea nr. 342 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 342 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 343 privind Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2017

Hotărârea nr. 343 privind Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2017

Hotărârea nr. 344 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru cele șapte locuințe de necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27 și Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 344 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru cele șapte locuințe de necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27 și Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 345 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilele din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.119, bloc 1, al căror termen de valabilitate expiră la data de 30.09.2016

Hotărârea nr. 345 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilele din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.119, bloc 1, al căror termen de valabilitate expiră la data de 30.09.2016

Hotărârea nr. 346 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et.1, ap.27, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Danci Antonia-Mihaela

Hotărârea nr. 346 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et.1, ap.27, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Danci Antonia-Mihaela

Hotărârea nr. 347 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.44, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Vonu Călin și Vonu Claudia-Maria;

Hotărârea nr. 347 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.44, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Vonu Călin și Vonu Claudia-Maria;

Hotărârea nr. 348 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.4, ap.49, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Bulea Corina-Maria și Bulea Silviu-Constantin

Hotărârea nr. 348 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.4, ap.49, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Bulea Corina-Maria și Bulea Silviu-Constantin

Hotărârea nr. 349 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaș Antal Raul, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 349 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaș Antal Raul, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 350 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2016 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr.24, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 350 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2016 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr.24, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 351 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.254/2016 privind aprobarea Acordului încheiat între municipiul Deva şi S.C. RCS&RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la locuințele sociale din blocul P+4E cu 29 unități locative din Deva, Aleea Streiului nr.24

Hotărârea nr. 351 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.254/2016 privind aprobarea Acordului încheiat între municipiul Deva şi S.C. RCS&RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la locuințele sociale din blocul P+4E cu 29 unități locative din Deva, Aleea Streiului nr.24

Hotărârea nr. 352 privind Aprobarea încheierii ”Protocolului de colaborare” între Primăria municipiului Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

Hotărârea nr. 352 privind Aprobarea încheierii "Protocolului de colaborare" între Primăria municipiului Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

Hotărârea nr. 353 privind Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcția publică locală de evidență a persoanelor și stare civilă și Serviciul public de poliție locală Deva

Hotărârea nr. 353 privind Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcția publică locală de evidență a persoanelor și stare civilă și Serviciul public de poliție locală Deva

Hotărârea nr. 354 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.118/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a sculpturii ”Flacăra olimpică” precum și transmiterea fără plată a acesteia Primăriei municipiului Orăștie

Hotărârea nr. 354 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.118/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a sculpturii "Flacăra olimpică" precum și transmiterea fără plată a acesteia Primăriei municipiului Orăștie

Hotărârea nr. 355 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.322/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 355 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.322/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 356 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.8/2016 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2016 pentru copiii înscriși la Creșa Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 356 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.8/2016 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2016 pentru copiii înscriși la Creșa Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 357 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.75/2011 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Complex Aqualand Deva și susținerea din bugetul local al municipiului Deva a tarifelor de intrare la Complexul Aqualand a unor categorii de persoane, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 357 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.75/2011 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Complex Aqualand Deva și susținerea din bugetul local al municipiului Deva a tarifelor de intrare la Complexul Aqualand a unor categorii de persoane, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 358 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.107/2016 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor – P.A.A.R. – în Municipiul Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 358 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.107/2016 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în Municipiul Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 359 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier” în Deva, str. M. Eminescu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 359 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier" în Deva, str. M. Eminescu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 360 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuințe familiale P+M” Deva, str.Zăvoi, f.n, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 360 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuințe familiale P+M" Deva, str.Zăvoi, f.n, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 361 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuinţe P, împrejmuire şi bazin vidanjabil hidroizolat” Deva, extravilan – zona Archia, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 361 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuinţe P, împrejmuire şi bazin vidanjabil hidroizolat" Deva, extravilan - zona Archia, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 362 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Comasare loturi existente şi lotizare în vederea construirii de locuinţe” Deva, str.Zăvoi, nr.59, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 362 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Comasare loturi existente şi lotizare în vederea construirii de locuinţe" Deva, str.Zăvoi, nr.59, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 363 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 7 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.I. Creangă, bl.26, sc.1, ap.1, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 363 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 7 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.I. Creangă, bl.26, sc.1, ap.1, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 364 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 20 mp., situat în Deva, B-dul Decebal, în spatele bl.8, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 364 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 20 mp., situat în Deva, B-dul Decebal, în spatele bl.8, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 365 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 21 mp., situat în Deva, B-dul Decebal, în spatele bl.8, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 365 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 21 mp., situat în Deva, B-dul Decebal, în spatele bl.8, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 366 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.13, spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Partidul Social Românesc, Filiala Hunedoara

Hotărârea nr. 366 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.13, spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Partidul Social Românesc, Filiala Hunedoara

Hotărârea nr. 367 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 367 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 368 privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de închiriere nr.5/2011

Hotărârea nr. 368 privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de închiriere nr.5/2011

Hotărârea nr. 369 privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de închiriere nr.4/2011

Hotărârea nr. 369 privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de închiriere nr.4/2011

Hotărârea nr. 370 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.166/2016 privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 370 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.166/2016 privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 371 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Deva nr.207/2012 privind Reglementarea circulației pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie – pe tronsonul cuprins între intersecția cu str.Libertății și Piața Victoriei, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 371 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Deva nr.207/2012 privind Reglementarea circulației pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecția cu str.Libertății și Piața Victoriei, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 372 privind Instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2016

Hotărârea nr. 372 privind Instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2016

Hotărârea nr. 373 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2008 privind înființarea Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva

Hotărârea nr. 373 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2008 privind înființarea Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva

Hotărârea nr. 374 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 374 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 375 privind Aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de intervenție ”Reparații la acoperișul clădirii Grădinița cu Program prelungit nr.7, municipiul Deva

Hotărârea nr. 375 privind Aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de intervenție "Reparații la acoperișul clădirii Grădinița cu Program prelungit nr.7, municipiul Deva

Hotărârea nr. 376 privind Aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de intervenție ”Reparații interioare la căminul pentru cazare sportivi, aparținător Colegiului Național Sportiv Cetate Deva”

Hotărârea nr. 376 privind Aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de intervenție "Reparații interioare la căminul pentru cazare sportivi, aparținător Colegiului Național Sportiv Cetate Deva"

Hotărârea nr. 377 privind Numirea unei comisii de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile

Hotărârea nr. 377 privind Numirea unei comisii de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile

Hotărârea nr. 378 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Eminescu, colț cu Nicolae Bălcescu, față bl.12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 378 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Eminescu, colț cu Nicolae Bălcescu, față bl.12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 379 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.450/2015 privind participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației ”Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva”, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 379 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.450/2015 privind participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva", cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 380 privind Participarea Municipiului Deva ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

Hotărârea nr. 380 privind Participarea Municipiului Deva ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

Hotărârea nr. 381 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Ansamblu locuinţe P+M şi împrejmuire” Deva, str. M. Sadoveanu, f.n, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 381 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Ansamblu locuinţe P+M şi împrejmuire" Deva, str. M. Sadoveanu, f.n, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 382 privind Alegerea presedintelui de sedinta - domnul Pogocsan Ferdinand

Hotărârea nr. 382 privind Alegerea presedintelui de sedinta - domnul Pogocsan Ferdinand

Hotărârea nr. 383 privind Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 383 privind Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 384 privind Stabilirea cuantumului chiriilor pentru anul 2017 aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL din Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bl.1

Hotărârea nr. 384 privind Stabilirea cuantumului chiriilor pentru anul 2017 aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL din Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bl.1

Hotărârea nr. 385 privind Stabilirea cuantumului chiriilor pentru anul 2017 aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL din Deva, str.Mihai Eminescu bl.T1

Hotărârea nr. 385 privind Stabilirea cuantumului chiriilor pentru anul 2017 aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL din Deva, str.Mihai Eminescu bl.T1

Hotărârea nr. 386 privind Stabilirea cuantumului chiriilor pentru anul 2017 aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL din Deva, Aleea Moților nr.2A

Hotărârea nr. 386 privind Stabilirea cuantumului chiriilor pentru anul 2017 aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL din Deva, Aleea Moților nr.2A

Hotărârea nr. 387 privind Modificarea Documentului de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara

Hotărârea nr. 387 privind Modificarea Documentului de poziție privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara

Hotărârea nr. 388 privind Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție ”Ecologizare mal stâng râul Mureș în zona rampei de gunoi a municipiului Deva”;

Hotărârea nr. 388 privind Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție "Ecologizare mal stâng râul Mureș în zona rampei de gunoi a municipiului Deva";

Hotărârea nr. 389 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare;

Hotărârea nr. 389 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare;

Hotărârea nr. 390 privind Aprobarea documentației tehnico economice pentru lucrări de intervenție ”Izolare fonică și opacizare fațadă est” la Complex Aqualand Deva

Hotărârea nr. 390 privind Aprobarea documentației tehnico economice pentru lucrări de intervenție "Izolare fonică și opacizare fațadă est" la Complex Aqualand Deva

Hotărârea nr. 391 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Complex servicii întreţinere auto, spălătorie de covoare” în Deva, str. M. Eminescu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 391 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Complex servicii întreţinere auto, spălătorie de covoare" în Deva, str. M. Eminescu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 392 privind Aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului 13A, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 392 privind Aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului 13A, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 393 privind Aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 393 privind Aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 394 privind Aprobarea închirierii prin licitație publică a Centrului Comercial – Piața Agroalimentară Deva

Hotărârea nr. 394 privind 394 Aprobarea închirierii prin licitație publică a Centrului Comercial - Piața Agroalimentară Deva

Hotărârea nr. 395 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 395 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 396 privind Rectificare bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 396 privind Rectificare bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 397 privind Acordarea unei diplome cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Pletoianu Elena

Hotărârea nr. 397 privind Acordarea unei diplome cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Pletoianu Elena

Hotărârea nr. 398 privind Conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Deva” doamnei Izabela Maria Hașa

Hotărârea nr. 398 privind Conferirea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Deva" doamnei Izabela Maria Hașa

Hotărârea nr. 399 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul scolar 2016-2017

Hotărârea nr. 399 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul scolar 2016-2017

Hotărârea nr. 400 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva;

Hotărârea nr. 400 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva;

Hotărârea nr. 401 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 2016

Hotărârea nr. 401 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 2016

Hotărârea nr. 402 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultura, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a imobilului ”Piața Agroalimentară Deva”, situat pe strada Ion Creangă nr.60, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 402 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultura, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a imobilului "Piața Agroalimentară Deva", situat pe strada Ion Creangă nr.60, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 403 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială D+P+M şi împrejmuire” în Deva, str. Iosif Vulcan, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 403 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială D+P+M şi împrejmuire" în Deva, str. Iosif Vulcan, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.404 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Donisă Ion pentru camera 101 din imobilul situat în Deva, Aleea Moților nr. 2, bl. 1, et. 4 

Hotărârea nr.404 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Donisă Ion pentru camera 101 din imobilul situat în Deva, Aleea Moților nr. 2, bl. 1, et. 4 

Hotărârea nr. 405 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2016 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr. 24, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 405 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2016 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr. 24, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 406 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între Municipiul Deva și Toma Elena, pentru locuința construită din fondurile statului situată în Deva, Aleea Streiului,bl.64, sc.2, et.4, ap.91

Hotărârea nr. 406 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între Municipiul Deva și Toma Elena, pentru locuința construită din fondurile statului situată în Deva, Aleea Streiului,bl.64, sc.2, et.4, ap.91

Hotărârea nr. 407 privind Atribuirea spre închiriere a locuinţei construită din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Streiului, bl. 66, sc. 2. et. 6, ap. 101, către Varga Florentina-Isaura

Hotărârea nr. 407 privind Atribuirea spre închiriere a locuinţei construită din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Streiului, bl. 66, sc. 2. et. 6, ap. 101, către Varga Florentina-Isaura

Hotărârea nr. 408 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 408 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 409 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, et. 2, ap. 23, în vederea vânzării acesteia către chiriașii

Hotărârea nr. 409 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, et. 2, ap. 23, în vederea vânzării acesteia către chiriașii

Hotărârea nr. 410 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 410 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 411 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, et. 2, ap. 23, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Buștucel Cătălin și Buștucel Rozalia

Hotărârea nr. 411 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, et. 2, ap. 23, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Buștucel Cătălin și Buștucel Rozalia

Hotărârea nr. 412 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 412 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 413 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, şi care işi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 413 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, şi care işi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 414 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 414 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 415 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 415 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 416 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 416 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 417 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 417 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 418 privind Aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv: Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, operarea și administrarea stației de transfer Brad, operarea și administrarea stației de sortare Brad, transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de t

Hotărârea nr. 418 privind Aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv: Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, operarea și administrarea stației de transfer Brad, operarea și administrarea stației de sortare Brad, transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare -pentru Zona 1 Brad Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, operarea și administrarea stației de transfer Hațeg, transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare - pentru Zona 2 Hațeg Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare la facilitățile de tratare/depozitare - pentru zona 3 Centru Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea stației de transfer Petroșani; operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan si Petrosani; transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare - pentru zona 4 Valea Jiului

Hotărârea nr. 419 privind Aprobarea Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 419 privind Aprobarea Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului 60, Aleea Streiului din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 420 privind Aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 420 privind Aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 421 privind Aprobarea Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 421 privind Aprobarea Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 422 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.278/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în cadrul Comisiei de identificare și inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 422 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.278/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în cadrul Comisiei de identificare și inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 423 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 52 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Scărișoara, între bl.34 și Creșa de copii, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 423 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 52 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Scărișoara, între bl.34 și Creșa de copii, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 424 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul. Decebal, bl.22, sc.A, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 424 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul. Decebal, bl.22, sc.A, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 425 privind Acceptarea donației terenului în suprafață de 2824 mp, situat în intravilanul municipiului Deva, str. Ardealului nr.1

Hotărârea nr. 425 privind Acceptarea donației terenului în suprafață de 2824 mp, situat în intravilanul municipiului Deva, str. Ardealului nr.1

Hotărârea nr. 426 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Deva, Aleea Nuferilor, spate bloc D5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 426 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Deva, Aleea Nuferilor, spate bloc D5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 427 privind Transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia „Naşterea Maicii Domnului” Deva IV a terenului situat în Deva, cartier Micro 15, str. Mihai Eminescu, în suprafață de 11300 mp

Hotărârea nr. 427 privind Transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia „Naşterea Maicii Domnului" Deva IV a terenului situat în Deva, cartier Micro 15, str. Mihai Eminescu, în suprafață de 11300 mp

Hotărârea nr. 428 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.P, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură Deva, către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara

Hotărârea nr. 428 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.P, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură Deva, către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara

Hotărârea nr. 429 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015 privind aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu Telecabina pe Dealul Cetății Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 429 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015 privind aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu Telecabina pe Dealul Cetății Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 430 privind Aprobarea documentației tehnico – economice pentru lucrările de intervenție la obiectivul “Reparații la școala generală Viile Noi “

Hotărârea nr. 430 privind Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție la obiectivul "Reparații la școala generală Viile Noi "

Hotărârea nr. 431 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de reparații alei, scări și închidere gură de mină la Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Deva

Hotărârea nr. 431 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de reparații alei, scări și închidere gură de mină la Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Deva

Hotărârea nr. 432 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 432 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 433 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.450/2015 privind participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației ”Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva”, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 433 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.450/2015 privind participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva", cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 434 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare în laterala blocului I str. Iuliu Maniu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 434 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare în laterala blocului I str. Iuliu Maniu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 435 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare - strada Măceșului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 435 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare - strada Măceșului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 436 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții “Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor M. Eminescu și Minerului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 436 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor M. Eminescu și Minerului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 437 privind Aprobarea Documentației tehnico - economice pentru lucrările de intervenție la obiectivul „Reparații în zona Izvor Bejan” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 437 privind Aprobarea Documentației tehnico - economice pentru lucrările de intervenție la obiectivul „Reparații în zona Izvor Bejan" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 438 privind Aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață utilă de 135,71 m.p., situat în Deva, P-ța Unirii, nr.16, în scopul amenajării unor birouri

Hotărârea nr. 438 privind Aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață utilă de 135,71 m.p., situat în Deva, P-ța Unirii, nr.16, în scopul amenajării unor birouri

Hotărârea nr. 439 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice “Compartimentul îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 439 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice "Compartimentul îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 440 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi “Centrul de zi Cantina Socială” Deva din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 440 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi "Centrul de zi Cantina Socială" Deva din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 441 privind Aprobarea încheierii ”Convenției de colaborare” între Consiliul local prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația Sfântul Francisc Deva

Hotărârea nr. 441 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația Sfântul Francisc Deva

Hotărârea nr. 442 privind Aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor comerciale și utilizarea meselor din cadrul Centrului Comercial - Piața Agroalimentară Deva

Hotărârea nr. 442 privind Aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor comerciale și utilizarea meselor din cadrul Centrului Comercial - Piața Agroalimentară Deva

Hotărârea nr. 443 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Club Sportiv Gladyator Gym DEVA, la Evenimentul Gala Fight 4 Pride Deva ediția a III-a, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 04 decembrie 2016

Hotărârea nr. 443 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Club Sportiv Gladyator Gym DEVA, la Evenimentul Gala Fight 4 Pride Deva ediția a III-a, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 04 decembrie 2016

Hotărârea nr. 444 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Spitalul Județean de Urgență Deva la evenimentul “Conferința Regională – Zilele Medicale Devene” ce se va desfășura în perioada 24 - 26 noiembrie 2016

Hotărârea nr. 444 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Spitalul Județean de Urgență Deva la evenimentul "Conferința Regională - Zilele Medicale Devene" ce se va desfășura în perioada 24 - 26 noiembrie 2016

Hotărârea nr. 445 privind Acordarea unor premii elevilor din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia

Hotărârea nr. 445 privind Acordarea unor premii elevilor din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia

Hotărârea nr. 446 privind Aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru lucrările de reparații ”Reabilitare integrală a sălii de ședințe a Primăriei Deva”

Hotărârea nr. 446 privind Aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru lucrările de reparații "Reabilitare integrală a sălii de ședințe a Primăriei Deva"

Hotărârea nr. 447 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfășura în luna decembrie 2016 cu prilejul sărbătorii Crăciunului

Hotărârea nr. 447 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfășura în luna decembrie 2016 cu prilejul sărbătorii Crăciunului

Hotărârea nr. 448 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice piețelor și târgurilor, precum și preluarea de către acesta a activelor și pasivelor existente în sold la data predării/primirii, de la Direcția publică administrare cantină socială Deva, urmare a desființării acesteia

Hotărârea nr. 448 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice piețelor și târgurilor, precum și preluarea de către acesta a activelor și pasivelor existente în sold la data predării/primirii, de la Direcția publică administrare cantină socială Deva, urmare a desființării acesteia

Hotărârea nr. 449 privind Transmiterea în administrarea Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice de cantină socială, precum și preluare de către aceasta a activelor și pasivelor existente în sold la data predării/primirii, de la Direcția publică administrare cantină socială Deva, urmare a desființării acesteia

Hotărârea nr. 449 privind Transmiterea în administrarea Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice de cantină socială, precum și preluare de către aceasta a activelor și pasivelor existente în sold la data predării/primirii, de la Direcția publică administrare cantină socială Deva, urmare a desființării acesteia

Hotărârea nr. 450 privind Aprobarea contractului cadru de administrare a Stadionului municipal Cetate Deva

Hotărârea nr. 450 privind Aprobarea contractului cadru de administrare a Stadionului municipal Cetate Deva

Hotărârea nr. 451 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public administrare cetate Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice de turism, precum și aprobarea protocoalelor de predare primire a activelor și pasivelor

Hotărârea nr. 451 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public administrare cetate Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice de turism, precum și aprobarea protocoalelor de predare primire a activelor și pasivelor

Hotărârea nr. 452 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.442/2016 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor comerciale și utilizarea meselor din cadrul Centrului Comercial - Piața Agroalimentară Deva

Hotărârea nr. 452 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.442/2016 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor comerciale și utilizarea meselor din cadrul Centrului Comercial - Piața Agroalimentară Deva

Hotărârea nr. 453 privind Atribuirea denumirii de str.Belvedere, arterei de circulație auto și pietonală ce se formează din str.Zăvoi, vis-a-vis de blocurile cu locuințe sociale ale municipiului Deva

Hotărârea nr. 453 privind Atribuirea denumirii de str.Belvedere, arterei de circulație auto și pietonală ce se formează din str.Zăvoi, vis-a-vis de blocurile cu locuințe sociale ale municipiului Deva

Hotărârea nr. 454 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al Serviciului administrare cetate Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 454 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al Serviciului administrare cetate Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 455 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 455 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 456 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Crișan Daniel Ioan

Hotărârea nr. 456 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Crișan Daniel Ioan

Hotărârea nr. 457 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 457 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 458 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2016-2017, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 458 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2016-2017, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 459 privind Modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 459 privind Modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr.460 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr.460 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 461 privind Solicitarea transmiterii sectorului de drum național DN7, între km 384+543 și 386+200 pe raza localității componente Sântuhalm, precum și a terenului aferent aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor, în administrarea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 461 privind Solicitarea transmiterii sectorului de drum național DN7, între km 384+543 și 386+200 pe raza localității componente Sântuhalm, precum și a terenului aferent aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor, în administrarea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 462 privind Aprobarea ”Regulamentului privind gama cromatică pentru locuințele colective reabilitate termic din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 462 privind Aprobarea "Regulamentului privind gama cromatică pentru locuințele colective reabilitate termic din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 463 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Vilă turistică – prin recompartimentare, modernizare, extindere locuinţă existentă şi garaj” în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.44, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 463 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Vilă turistică - prin recompartimentare, modernizare, extindere locuinţă existentă şi garaj" în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.44, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 464 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială ” în Deva, str. Iosif Vulcan, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 464 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială " în Deva, str. Iosif Vulcan, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 465 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuință unifamilială și împrejmuire” Deva, extravilan – zona Archia, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 465 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuință unifamilială și împrejmuire" Deva, extravilan - zona Archia, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 466 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire două locuinţe individuale” în Deva, str. Viilor, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 466 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire două locuinţe individuale" în Deva, str. Viilor, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 467 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Stație întreținere auto și anexe, fosă septică și împrejmuire” în Deva, Calea Zarandului, nr.72, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 467 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Stație întreținere auto și anexe, fosă septică și împrejmuire" în Deva, Calea Zarandului, nr.72, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 468 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire două locuinţe” Deva, extravilan - strada Aurel Vlaicu, f.n, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 468 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire două locuinţe" Deva, extravilan - strada Aurel Vlaicu, f.n, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 469 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Matei Margareta pentru camera 12 din imobilul situat în Deva, str. Hărăului nr.40, et.1

Hotărârea nr. 469 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Matei Margareta pentru camera 12 din imobilul situat în Deva, str. Hărăului nr.40, et.1

Hotărârea nr. 470 privind Constituirea Comisiei de examinare a solicitărilor de locuințe de serviciu, în cazul locuințelor de serviciu realizate prin Programul „Construcția de locuințe de serviciu„

Hotărârea nr. 470 privind Constituirea Comisiei de examinare a solicitărilor de locuințe de serviciu, în cazul locuințelor de serviciu realizate prin Programul „Construcția de locuințe de serviciu„

Hotărârea nr. 471 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 471 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 472 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2016 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii

Hotărârea nr. 472 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2016 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii

Hotărârea nr. 473 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 473 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 474 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.119, bloc 1, scările A și B

Hotărârea nr. 474 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.119, bloc 1, scările A și B

Hotărârea nr. 475 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.31, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Oprean Mirela și Bulz Bianca-Roxana

Hotărârea nr. 475 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.31, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Oprean Mirela și Bulz Bianca-Roxana

Hotărârea nr. 476 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.11317/29.07.2016, încheiat între Municipiul Deva și Drăgan Elena-Daniela, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, Aleea Streiului nr.24, et.2, ap.16

Hotărârea nr. 476 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.11317/29.07.2016, încheiat între Municipiul Deva și Drăgan Elena-Daniela, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, Aleea Streiului nr.24, et.2, ap.16

Hotărârea nr. 477 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Cuza Vodă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 477 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Cuza Vodă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 478 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 478 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 479 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul Decebal, în spatele bl.8, jud Hunedoara

Hotărârea nr. 479 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul Decebal, în spatele bl.8, jud Hunedoara

Hotărârea nr. 480 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 480 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 481 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Bulevardul Decebal, în spatele bl.8, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 481 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Bulevardul Decebal, în spatele bl.8, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 482 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.228/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 482 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.228/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 483 privind Preluarea contractului de comodat nr.123/2741/29.05.2008, încheiate în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotărârea nr. 483 privind Preluarea contractului de comodat nr. 123/2741/29.05.2008, încheiate în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotărârea nr. 484 privind Aprobarea Documentației tehnico-economică pentru lucrările de reparații la instalația PSI a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva

Hotărârea nr. 484 privind Aprobarea Documentației tehnico-economică pentru lucrările de reparații la instalația PSI a Centrului Cultural „Drăgan Muntean" Deva

Hotărârea nr. 485 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 485 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 486 privind Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009

Hotărârea nr. 486 privind Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009

Hotărârea nr. 487 privind Desemnarea reprezentaților Consiliului local municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației ”Club Sportiv Municipiului Cetate Deva”

Hotărârea nr. 487 privind Desemnarea reprezentaților Consiliului local municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației "Club Sportiv Municipiului Cetate Deva"

Hotărârea nr. 488 privind Aprobarea Documentației tehnico- economică pentru lucrările de intervenție la obiectivul „Liceul de Artă și Grădiniță” privind restul de executat în scopul finalizării acestuia

Hotărârea nr. 488 privind Aprobarea Documentației tehnico- economică pentru lucrările de intervenție la obiectivul „Liceul de Artă și Grădiniță" privind restul de executat în scopul finalizării acestuia

Hotărârea nr. 489 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 489 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotărârea nr. 490 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Champions Club Karate Do, la Gala Moș Crăciun, eveniment sportiv ce se va desfășura în perioada 17 – 23 decembrie 2016

Hotărârea nr. 490 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Champions Club Karate Do, la Gala Moș Crăciun, eveniment sportiv ce se va desfășura în perioada 17 - 23 decembrie 2016

Hotărârea nr. 491 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația Fotbal Club Cetate Deva, în vederea organizării evenimentului ”Cupa Cetății” în perioada 26 decembrie 2016 – 15 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 491 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația Fotbal Club Cetate Deva, în vederea organizării evenimentului "Cupa Cetății" în perioada 26 decembrie 2016 - 15 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 492 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016;

Hotărârea nr. 492 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016;

Hotărârea nr. 493 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Surgent Marius Gheorghe

Hotărârea nr. 493 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Surgent Marius Gheorghe

Hotărârea nr. 494 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Sav Nicu

Hotărârea nr. 494 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Sav Nicu

Hotărârea nr. 495 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 495 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 496 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 496 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 497 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2017

Hotărârea nr. 497 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2017

Hotărârea nr. 498 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție – reparații interioare și exterioare la Grădinița PN3, municipiul Deva

Hotărârea nr. 498 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție - reparații interioare și exterioare la Grădinița PN3, municipiul Deva

Hotărârea nr. 499 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție ”Lărgirea accesului din strada Mihai Eminescu spre strada Ioan Corvin” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 499 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție "Lărgirea accesului din strada Mihai Eminescu spre strada Ioan Corvin" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 500 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție pentru ”Amenajare alee pietonală de legătură B-dul Decebal – str.Cuza Vodă, zona Piața Centrală”, municipiul Deva

Hotărârea nr. 500 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție pentru "Amenajare alee pietonală de legătură B-dul Decebal - str.Cuza Vodă, zona Piața Centrală", municipiul Deva

Hotărârea nr. 501 privind Stabilirea numărului de porții la ”Centrul de zi Cantina socială Deva” pe anul 2017

Hotărârea nr. 501 privind Stabilirea numărului de porții la "Centrul de zi Cantina socială Deva" pe anul 2017

Hotărârea nr. 502 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.21, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Pal Ecaterina și Manița Mariana-Alexandra

Hotărârea nr. 502 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.21, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Pal Ecaterina și Manița Mariana-Alexandra

Hotărârea nr. 503 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, parter, ap.1, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Mihalachi Mihaela și Dobromir Dana-Paula

Hotărârea nr. 503 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, parter, ap.1, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Mihalachi Mihaela și Dobromir Dana-Paula

Hotărârea nr. 504 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.34, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Ștef Ionela-Adina și Ștef Adrian-Ioan

Hotărârea nr. 504 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.34, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Ștef Ionela-Adina și Ștef Adrian-Ioan

Hotărârea nr. 505 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2017 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii

Hotărârea nr. 505 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2017 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii

Hotărârea nr. 506 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 506 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 507 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et. mansardă, ap.56, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Jescu Viorica, Jescu Vasile, Jescu Vlad și Jescu Alina

Hotărârea nr. 507 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et. mansardă, ap.56, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Jescu Viorica, Jescu Vasile, Jescu Vlad și Jescu Alina

Hotărârea nr. 508 privind Aprobarea de prestări de activități economice de către Serviciul public întreținere și gospodărire municipală Deva și tarifele aferente acestor activități

Hotărârea nr. 508 privind Aprobarea de prestări de activități economice de către Serviciul public întreținere și gospodărire municipală Deva și tarifele aferente acestor activități

Hotărârea nr. 509 privind Aprobarea Registrului local al spațiilor verzi amplasate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 509 privind Aprobarea Registrului local al spațiilor verzi amplasate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 510 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 12 mp., situat în Deva, la intersecția străzii Zamfirescu cu B-dul Decebal, capăt bl.D, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 510 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 12 mp., situat în Deva, la intersecția străzii Zamfirescu cu B-dul Decebal, capăt bl.D, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 511 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 35 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Mihail Kogălniceanu, f.n., jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 511 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 35 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Mihail Kogălniceanu, f.n., jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 512 privind Modificarea tarifului pentru o călătorie în cadrul serviciului de transport public local în municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 512 privind Modificarea tarifului pentru o călătorie în cadrul serviciului de transport public local în municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 513 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 513 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 514 privind Aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotărârea nr. 514 privind Aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotărârea nr. 515 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.77/2015 privind aprobarea luării în administrare a imobilului-turn înscris în CF nr.70256, nr.cadastral 70256-C1 în suprafață de 29 mp., situat în Deva, str. Călugăreni nr.25

Hotărârea nr. 515 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.77/2015 privind aprobarea luării în administrare a imobilului-turn înscris în CF nr.70256, nr.cadastral 70256-C1 în suprafață de 29 mp., situat în Deva, str. Călugăreni nr.25

Hotărârea nr. 516 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul privind delegarea prin concesiune a Serviciului de iluminat public, pentru activitățile de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva nr.39499/20.10.2015

Hotărârea nr. 516 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul privind delegarea prin concesiune a Serviciului de iluminat public, pentru activitățile de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva nr.39499/20.10.2015

Hotărârea nr. 517 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public administrare Cetate Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului înscris în cartea funciară nr.64478, nr.cadastral 64478, 64478-C1, 64478-C2, 64478-C3, situat în Bârcea Mică, sat aparținător municipiului Deva

Hotărârea nr. 517 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public administrare Cetate Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului înscris în cartea funciară nr.64478, nr.cadastral 64478, 64478-C1, 64478-C2, 64478-C3, situat în Bârcea Mică, sat aparținător municipiului Deva

Hotărârea nr. 518 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 518 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 519/2016 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Hotararea nr. 519/2016 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2016

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI