Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2017

Hotărârea nr. 1 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2017;

Hotărârea nr. 1 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2017;

Hotărârea nr. 2 privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotărârea nr. 2 privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotărârea nr. 3 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 3 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 4 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 4 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 5 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 5 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 6 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 6 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 7 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert SRL Deva la organizarea celei de-a-8-a ediții a Cupei Big a Liceelor la Fotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 20 – 23 februarie 2017

Hotărârea nr. 7 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert SRL Deva la organizarea celei de-a-8-a ediții a Cupei Big a Liceelor la Fotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 20 - 23 februarie 2017

Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție ”Desființare construcție patinoar”, municipiul Deva

Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție "Desființare construcție patinoar", municipiul Deva

Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 10 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.303/2016 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.26, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Alb Elisabeta-Gabriela, Alb Adrian-Vasile și Alb Cătălin-Răzvan

Hotărârea nr. 10 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.303/2016 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.26, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Alb Elisabeta-Gabriela, Alb Adrian-Vasile și Alb Cătălin-Răzvan

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Anghelina Claudiu-Alin și Anghelina Georgiana-Manuela

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Anghelina Claudiu-Alin și Anghelina Georgiana-Manuela

Hotărârea nr. 12 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.256/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 12 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.256/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 13 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 13 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 14 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 14 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 15 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 15 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier” în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier" în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 17 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire spălătorie auto, terasă şi carmangerie, branşarea şi racordarea la utilităţi” în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 17 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire spălătorie auto, terasă şi carmangerie, branşarea şi racordarea la utilităţi" în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 18 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Mansardare spaţiu de producţie - funcţiune birouri” în Deva, Aleea Poiana Narciselor, nr.6, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 18 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Mansardare spaţiu de producţie - funcţiune birouri" în Deva, Aleea Poiana Narciselor, nr.6, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 19 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Atelier parbrize auto şi împrejmuire” în Deva, str. Dorobanţi, nr.18, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 19 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Atelier parbrize auto şi împrejmuire" în Deva, str. Dorobanţi, nr.18, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 20 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.275/2016 privind aprobarea Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă al municipiului Deva

Hotărârea nr. 20 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.275/2016 privind aprobarea Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă al municipiului Deva

Hotărârea nr. 21 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.79/1994, privind aprobarea asocierii municipiului Deva cu alte municipii şi oraşe din ţară pentru constituirea Asociaţiei Oraşe-Energie în România, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 21 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.79/1994, privind aprobarea asocierii municipiului Deva cu alte municipii şi oraşe din ţară pentru constituirea Asociaţiei Oraşe-Energie în România, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 22 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2016

Hotărârea nr. 22 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2016

Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea acordării cu titlu gratuit a materialului lemnos rezultat din tăierile definitive și toaletările de arbori de pe domeniul public al municipiului Deva, efectuate de Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea acordării cu titlu gratuit a materialului lemnos rezultat din tăierile definitive și toaletările de arbori de pe domeniul public al municipiului Deva, efectuate de Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

Hotărârea nr. 24 privind Înființarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de tineret

Hotărârea nr. 24 privind Înființarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de tineret

Hotărârea nr. 25 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul nr.45354/30.12.2014 pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de deszăpezire – curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva, pentru suplimentarea plăților care pot fi efectuate în decursul acestui sezon

Hotărârea nr. 25 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul nr.45354/30.12.2014 pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de deszăpezire - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva, pentru suplimentarea plăților care pot fi efectuate în decursul acestui sezon

Hotărârea nr. 26 privind Scutirea de la plata taxei pentru eliberarea Certificatului de nomenclatură stradală și adresă, pentru toate persoanele la care s-a modificat denumirea străzii sau numărul de imobil, ca urmare a acțiunii de actualizare a numerotării imobilelor din municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Archia, Bârcea Mică și Cristur

Hotărârea nr. 26 privind Scutirea de la plata taxei pentru eliberarea Certificatului de nomenclatură stradală și adresă, pentru toate persoanele la care s-a modificat denumirea străzii sau numărul de imobil, ca urmare a acțiunii de actualizare a numerotării imobilelor din municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Archia, Bârcea Mică și Cristur

Hotărârea nr. 27 privind Constituirea societății Termo Cetate SRL având ca asociați Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea SC Aqualand Deva SRL reprezentată prin administrator

Hotărârea nr. 27 privind Constituirea societății Termo Cetate SRL având ca asociați Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea SC Aqualand Deva SRL reprezentată prin administrator

Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul ”Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul "Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 29 privind Înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 29 privind Înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 30 privind Acceptarea donației din partea doamnei Rodica Radu, conform ofertelor de donație autentificate sub nr.3937/19.12.2016 și nr.3938/19.12.2016

Hotărârea nr. 30 privind Acceptarea donației din partea doamnei Rodica Radu, conform ofertelor de donație autentificate sub nr.3937/19.12.2016 și nr.3938/19.12.2016

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de invitarea în țară a delegației din China

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de invitarea în țară a delegației din China

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2017

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2017

Hotărârea nr. 33 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.16/2017 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier” în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 33 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.16/2017 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier" în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 34 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Deteșan Simion – Romeo

Hotărârea nr. 34 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Deteșan Simion - Romeo

Hotărârea nr. 35 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 35 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 36 privind acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, doamnei Băbeanu Cornelia

Hotărârea nr. 36 privind acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, doamnei Băbeanu Cornelia

Hotărârea nr. 37 privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcție pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură Deva

Hotărârea nr. 37 privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcție pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură Deva

Hotărârea nr. 38 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul şcolar 2016-2017, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 38 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul şcolar 2016-2017, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Parcelare în șase loturi pentru construire” în Deva, str.Iosif Vulcan, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Parcelare în șase loturi pentru construire" în Deva, str.Iosif Vulcan, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 41 privind Aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Deva

Hotărârea nr. 41 privind Aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Deva

Hotărârea nr. 42 privind Aprobarea constituirii Autoritatii Urbane la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 42 privind Aprobarea constituirii Autoritatii Urbane la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 44 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația pentru tineret, învățământ și turism, la organizarea evenimentului ”Hunedoara Bussines Elite” care se va desfășura în perioada 24 – 26 martie 2017

Hotărârea nr. 44 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația pentru tineret, învățământ și turism, la organizarea evenimentului "Hunedoara Bussines Elite" care se va desfășura în perioada 24 - 26 martie 2017

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social "Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.3, ap.42, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Ivașcu Constantin, Ivașcu Ancuța-Maria și Ivașcu Laura-Lucica

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.3, ap.42, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Ivașcu Constantin, Ivașcu Ancuța-Maria și Ivașcu Laura-Lucica

Hotărârea nr. 47 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.68/2009 privind aprobarea transmiterii în administrare către Direcția de Asistență Socială Deva, a imobilului situat în Deva, str. Cuza Vodă, nr.36, în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ, ulterior modificată

Hotărârea nr. 47 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.68/2009 privind aprobarea transmiterii în administrare către Direcția de Asistență Socială Deva, a imobilului situat în Deva, str. Cuza Vodă, nr.36, în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ, ulterior modificată

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între Municipiul Deva și Josan Ioan-Petru, pentru camerele 76 și 85 din imobilul situat în Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.3

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între Municipiul Deva și Josan Ioan-Petru, pentru camerele 76 și 85 din imobilul situat în Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.3

Hotărârea nr. 49 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 49 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 50 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.11/2017 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Anghelina Claudiu-Alin și Anghelina Georgiana-Manuela

Hotărârea nr. 50 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.11/2017 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Anghelina Claudiu-Alin și Anghelina Georgiana-Manuela

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 28.02.2017

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 28.02.2017

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Rîza Gica-Ramona, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.3, et.2, ap.52

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Rîza Gica-Ramona, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.3, et.2, ap.52

Hotărârea nr. 53 privind acordarea de facilități fiscale pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva

Hotărârea nr. 53 privind acordarea de facilități fiscale pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva

Hotărârea nr. 54 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2017

Hotărârea nr. 54 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2017

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea documentației tehnice a lucrărilor de intervenție pentru ”Amenajare intersecție Piața Unirii cu strada Lucian Blaga – Studiu privind fluidizarea circulației în zona Piața Unirii” prin înființarea unui sens giratoriu provizoriu la intersecția străzilor Lucian Blaga – Gheorghe Barițiu din municipiul Deva

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea documentației tehnice a lucrărilor de intervenție pentru "Amenajare intersecție Piața Unirii cu strada Lucian Blaga - Studiu privind fluidizarea circulației în zona Piața Unirii" prin înființarea unui sens giratoriu provizoriu la intersecția străzilor Lucian Blaga - Gheorghe Barițiu din municipiul Deva

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare locuințe sociale – 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 – zona cartier Grigorescu” str.Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare locuințe sociale - 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 - zona cartier Grigorescu" str.Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 57 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării ”Canalizare menajeră pe str. Dorobanți de la intersecția cu Calea Zarandului la cea cu str. Depozitelor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 57 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării "Canalizare menajeră pe str. Dorobanți de la intersecția cu Calea Zarandului la cea cu str. Depozitelor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării ”Relocare stație de pompare apă uzată pe str. Mercur” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării "Relocare stație de pompare apă uzată pe str. Mercur" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție ”Reparații interioare clădire de la Stadionul Cetate, din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție "Reparații interioare clădire de la Stadionul Cetate, din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea pistei de atletism la stadionul Cetate din municipiul Deva”;

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizarea pistei de atletism la stadionul Cetate din municipiul Deva";

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare trotuar Strada Pietroasa” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuar Strada Pietroasa" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere – 8 locații” pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere - 8 locații" pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lărgire carosabil Strada Aurel Vlaicu între intersecțiile cu Strada Lucian Blaga și Strada Avram Iancu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lărgire carosabil Strada Aurel Vlaicu între intersecțiile cu Strada Lucian Blaga și Strada Avram Iancu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 64 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare trotuar Strada George Enescu – Strada Progresului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 64 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuar Strada George Enescu - Strada Progresului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Granitului și str. Coziei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Granitului și str. Coziei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe str.Zăvoi-Archia”, municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe str.Zăvoi-Archia", municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” județul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare, precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de del

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor" județul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare, precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare

Hotărârea nr. 68 privind Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009

Hotărârea nr. 68 privind Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009

Hotărârea nr. 69 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 26 mp., situat în Deva, Aleea Teilor, în spate bl.74, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 69 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 26 mp., situat în Deva, Aleea Teilor, în spate bl.74, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 70 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 23 mp., situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, colț cu str.Dragoș Vodă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 70 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 23 mp., situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, colț cu str.Dragoș Vodă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 71 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, colț cu str.Ion Creangă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 71 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, colț cu str.Ion Creangă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 73 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 73 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 74 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, Aleea Nuferilor, spate bloc D5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 74 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, Aleea Nuferilor, spate bloc D5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 75 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 14 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.Mărăști, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 75 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 14 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.Mărăști, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 76 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 12 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, la intersecția străzii Zamfirescu cu B-dul Decebal, capăt bl.D, județul Hunedoara;

Hotărârea nr. 76 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 12 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, la intersecția străzii Zamfirescu cu B-dul Decebal, capăt bl.D, județul Hunedoara;

Hotărârea nr. 77 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de carte funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 77 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de carte funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 78 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcție în suprafață de 39 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie, nr.20B, ap.10, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 78 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcție în suprafață de 39 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie, nr.20B, ap.10, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 79 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2017 privind constituirea societății Termo Cetate S.R.L. având ca asociați municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea S.C. Aqualand Deva S.R.L. reprezentată prin administrator

Hotărârea nr. 79 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2017 privind constituirea societății Termo Cetate S.R.L. având ca asociați municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea S.C. Aqualand Deva S.R.L. reprezentată prin administrator

Hotărârea nr. 80 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.451/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public administrare cetate Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice de turism, precum și aprobarea protocoalelor de predare primire a activelor și pasivelor

Hotărârea nr. 80 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.451/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public administrare cetate Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice de turism, precum și aprobarea protocoalelor de predare primire a activelor și pasivelor

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.48/2008

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.48/2008

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.20/2014

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.20/2014

Hotărârea nr. 83 privind Aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.15/2012

Hotărârea nr. 83 privind Aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.15/2012

Hotărârea nr. 84 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală și atribuirea acestuia în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 84 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală și atribuirea acestuia în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 85 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 85 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 86 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr. 86 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr. 87 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.94/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a locurilor de joacă situate pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 87 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.94/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a locurilor de joacă situate pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 88 privind inchirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană de statistică Hunedoara

Hotărârea nr. 88 privind inchirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană de statistică Hunedoara

Hotărârea nr. 89 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 3 la Hotărârea Consiliului local nr.29/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere

Hotărârea nr. 89 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 3 la Hotărârea Consiliului local nr.29/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere

Hotărârea nr. 90 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.419/1997

Hotărârea nr. 90 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.419/1997

Hotărârea nr. 91 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.13 către Asociația ”Clubul Cadrelor Militare în Rezervă și Retragerea din județul Hunedoara”

Hotărârea nr. 91 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.13 către Asociația ”Clubul Cadrelor Militare în Rezervă și Retragerea din județul Hunedoara”

Hotărârea nr. 92 privind inchirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 92 privind inchirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Creșa în curtea Colegiului Național Regina Maria” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții "Creșa în curtea Colegiului Național Regina Maria" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 94 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările necesare finalizării obiectivului ”Liceul de Arte Sigismund Toduță” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 94 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările necesare finalizării obiectivului ”Liceul de Arte Sigismund Toduță” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 95 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Valea Cernei Sântuhalm”;

Hotărârea nr. 95 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Valea Cernei Sântuhalm”;

Hotărârea nr. 96 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 96 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 97 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Deva, str.Gheorghe Barițiu nr.1, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 97 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Deva, str.Gheorghe Barițiu nr.1, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 98 privind retragerea dreptului de administrare a Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, respectiv Direcției de asistență socială Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF nr. 60765-C1-U43, situat în municipiul Deva, strada Iuliu Maniu, Bl.L3

Hotărârea nr. 98 privind retragerea dreptului de administrare a Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, respectiv Direcției de asistență socială Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF nr. 60765-C1-U43, situat în municipiul Deva, strada Iuliu Maniu, Bl.L3

Hotărârea nr.99 privind aprobarea Convenției de colaborare între municipiul Deva și Academia de Studii Economice din București

Hotărârea nr.99 privind aprobarea Convenției de colaborare între municipiul Deva și Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 100 privind Conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Deva – domnului Liviu Lăzărescu

Hotărârea nr. 100 privind Conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Deva - domnului Liviu Lăzărescu

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de invitarea în țară a delegației din Suedia

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de invitarea în țară a delegației din Suedia

Hotărârea nr. 102 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.458/2016 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2016-2017, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 102 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.458/2016 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2016-2017, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 103 privind Desfiintarea serviciului social cu cazare \"Centrul de urgenta pentru femeia si copilul abuzat\" din cadrul Directiei pentru asistenta sociala Deva

Hotărârea nr. 103 privind Desfiintarea serviciului social cu cazare "Centrul de urgenta pentru femeia si copilul abuzat" din cadrul Directiei pentru asistenta sociala Deva

Hotărârea nr. 104 privind Modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 104 privind Modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 105 privind Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului în regim contractual de consilier juridic grad profesional debutant din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 105 privind Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului în regim contractual de consilier juridic grad profesional debutant din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.286/2016 privind asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul National Sportiv “Cetate” Deva, în vederea dezvoltării activităţii fotbalistice pentru performanţă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.286/2016 privind asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva, în vederea dezvoltării activităţii fotbalistice pentru performanţă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 107 privind Acordarea ”Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul depunerii cererii și locuiesc în municipiul Deva, respectiv în localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur, Bârcea Mică și Archia

Hotărârea nr. 107 privind Acordarea "Diplomei de fidelitate" familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul depunerii cererii și locuiesc în municipiul Deva, respectiv în localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur, Bârcea Mică și Archia

Hotărârea nr. 108 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Club Sportiv Gladyator Gym Deva, la Evenimentul Cupa Cetate Deva, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 08 aprilie 2017

Hotărârea nr. 108 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Club Sportiv Gladyator Gym Deva, la Evenimentul Cupa Cetate Deva, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 08 aprilie 2017

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității urbane a municipiului Deva

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității urbane a municipiului Deva

Hotărârea nr. 110 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2017 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 110 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2017 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 111 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuințelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, fost 119, bloc 1, scările A și B

Hotărârea nr. 111 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuințelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, fost 119, bloc 1, scările A și B

Hotărârea nr. 112 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moților nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2017

Hotărârea nr. 112 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moților nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2017

Hotărârea nr. 113 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103 - fost 119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 113 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103 - fost 119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 114 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 114 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 115 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 115 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Bacinschi Ioan, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.5, et.1, ap.6

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Bacinschi Ioan, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.5, et.1, ap.6

Hotărârea nr. 117 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 117 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 118 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” – școala generală

Hotărârea nr. 118 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice - faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria" - școala generală

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare ganguri pietoni” B-dul Decebal, municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare ganguri pietoni" B-dul Decebal, municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Granitului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Granitului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 122 privind Aprobarea Documentației tehnico-economică – faza DALI pentru lucrările de intervenție ”Pistă de atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva”

Hotărârea nr. 122 privind Aprobarea Documentației tehnico-economică - faza DALI pentru lucrările de intervenție "Pistă de atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva"

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum de legatură între str. Vulcan și str. Coziei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum de legatură între str. Vulcan și str. Coziei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare Aleea Streiului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Aleea Streiului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare pe Aleea Teilor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare pe Aleea Teilor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții”Amenajare parcare – str.Gh. Doja, bl.13” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții"Amenajare parcare - str.Gh. Doja, bl.13" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare pe Aleea Romanilor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare pe Aleea Romanilor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare str. Inocențiu Micu Klein” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare str. Inocențiu Micu Klein" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal”, municipiul Deva

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal", municipiul Deva

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare grup sanitar, zona Bejan, din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare grup sanitar, zona Bejan, din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare pe B-dul M. Kogălniceanu, lângă Biserica Baptistă Sfânta Treime”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare pe B-dul M. Kogălniceanu, lângă Biserica Baptistă Sfânta Treime", din municipiul Deva

Hotărârea nr. 132 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 132 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter", din municipiul Deva

Hotărârea nr. 133 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția ”Reabilitare trotuar str. Minerului pe partea stângă” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 133 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția "Reabilitare trotuar str. Minerului pe partea stângă" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 134 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția ”Reabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la intersecția cu B-dul Nicolae Bălcescu, până la Dacia Service” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 134 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția "Reabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la intersecția cu B-dul Nicolae Bălcescu, până la Dacia Service" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 135 privind Aprobarea Devizului general revizuit din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Petre Ispirescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 135 privind Aprobarea Devizului general revizuit din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Petre Ispirescu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 138 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuar Aleea Păcii” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 138 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuar Aleea Păcii" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă și canalizare pe str. Viorelelor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe str. Viorelelor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare rețea apă potabilă blocurile 1,2,3 str. Mihai Eminescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare rețea apă potabilă blocurile 1,2,3 str. Mihai Eminescu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare supraetajată în fața Spitalului județean Deva” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare supraetajată în fața Spitalului județean Deva" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 142 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”

Hotărârea nr. 142 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara"

Hotărârea nr. 143 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal colț cu str.Ion Creangă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 143 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal colț cu str.Ion Creangă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 144 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 368 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Stadion, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 144 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 368 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Stadion, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 145 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 180 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal în fața Bl.5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 145 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 180 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal în fața Bl.5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 146 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 143 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. D. Zamfirescu, lângă PT3, în dreptul spațiului comercial existent, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 146 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 143 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. D. Zamfirescu, lângă PT3, în dreptul spațiului comercial existent, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 147 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Deva, str. Gheorghe Barițiu, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 147 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Deva, str. Gheorghe Barițiu, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 148 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unei conducte de alimentare cu apă, concesionate S.C. Apa Prod S.A. Deva, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr. 148 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unei conducte de alimentare cu apă, concesionate S.C. Apa Prod S.A. Deva, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr. 149 privind Darea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a bunurilor rezultate din finalizarea investiției ”Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr.8, proprietatea privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 149 privind Darea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a bunurilor rezultate din finalizarea investiției "Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr.8, proprietatea privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 150 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.289/2016, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 150 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.289/2016, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 151 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în Deva, str. M. Eminescu, între bl.12 și 13A, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 151 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în Deva, str. M. Eminescu, între bl.12 și 13A, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 152 privind Preluarea contractului de comodat nr.76/5313/07.11.2007, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 152 privind Preluarea contractului de comodat nr.76/5313/07.11.2007, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 153 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.115/2013

Hotărârea nr. 153 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.115/2013

Hotărârea nr. 154 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.76/2016 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 154 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.76/2016 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 155 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 155 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 156 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 156 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 157 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură pentru anul 2017

Hotărârea nr. 157 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură pentru anul 2017

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 159 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare, conform prevederilor art.36 alin.3 și 6, coroborate cu art.23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 159 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare, conform prevederilor art.36 alin.3 și 6, coroborate cu art.23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 160 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.18C, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană pentru sport și tineret Hunedoara

Hotărârea nr. 160 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.18C, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană pentru sport și tineret Hunedoara

Hotărârea nr. 161 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 161 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 162 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fără stăpân precum și a celor care ocupă abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Hotărârea nr. 162 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fără stăpân precum și a celor care ocupă abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Hotărârea nr. 163 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.77/2017, privind aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de Carte Funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 163 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.77/2017, privind aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de Carte Funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 164 Aprobarea Documentației tehnico-economică privind lucrări pentru bazinul mare și mijlociu din incinta Strand Deva

Hotărârea nr. 164 Aprobarea Documentației tehnico-economică privind lucrări pentru bazinul mare și mijlociu din incinta Strand Deva

Hotărârea nr. 165 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 165 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018 - 2020

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018 - 2020

Hotărârea nr. 167 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 167 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 168 privind Retragerea dreptului de administrare a Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF nr. 64579-C1-U1, situat în Deva, Aleea Viitorului, nr.3, ap.1și aprobarea transmiterii în administrare a acestuia Creșei Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, împreună cu bunurile aferente

Hotărârea nr. 168 privind Retragerea dreptului de administrare a Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF nr. 64579-C1-U1, situat în Deva, Aleea Viitorului, nr.3, ap.1și aprobarea transmiterii în administrare a acestuia Creșei Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, împreună cu bunurile aferente

Hotărârea nr. 169 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire” în municipiul Deva localitatea Sântuhalm, str. Sântuhalm f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 169 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire" în municipiul Deva localitatea Sântuhalm, str. Sântuhalm f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 170 privind Asocierea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Biblioteca Județeană “Ovid Densușianu” Hunedoara - Deva

Hotărârea nr. 170 privind Asocierea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu" Hunedoara - Deva

Hotărârea nr. 171 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Vilă turistică, amenajări exterioare şi împrejmuire” în Municipiul Deva, zona Centrului Comercial Deva Shopping Center, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 171 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Vilă turistică, amenajări exterioare şi împrejmuire" în Municipiul Deva, zona Centrului Comercial Deva Shopping Center, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 172 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, la evenimentul „Excelenţa în educaţie”, eveniment ce se va desfăşura în perioada 19 aprilie - 1 mai 2017

Hotărârea nr. 172 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, la evenimentul „Excelenţa în educaţie", eveniment ce se va desfăşura în perioada 19 aprilie - 1 mai 2017

Hotărârea nr. 173 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 173 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 174 privind Desemnarea unui viceprimar al municipiului Deva pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

Hotărârea nr. 174 privind Desemnarea unui viceprimar al municipiului Deva pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

Hotărârea nr. 175 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2017

Hotărârea nr. 175 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2017

Hotărârea nr. 176 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, pentru anul școlar 2016 – 2017, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 176 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, pentru anul școlar 2016 - 2017, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 177 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2017 pentru constituirea societății Termo Cetate SRL având ca asociați municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea SC Aqualand Deva SRL reprezentată prin administrator, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 177 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2017 pentru constituirea societății Termo Cetate SRL având ca asociați municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea SC Aqualand Deva SRL reprezentată prin administrator, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 178 privind Adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru locuințele sociale situate în imobilele din Deva, str.Zăvoi, blocurile 1 – 9, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 178 privind Adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru locuințele sociale situate în imobilele din Deva, str.Zăvoi, blocurile 1 - 9, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 179 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți, a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 179 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți, a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 180 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr.4203/02.05.2011 încheiat între municipiul Deva și Lugojan Adrian-Ioan pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.20

Hotărârea nr. 180 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr.4203/02.05.2011 încheiat între municipiul Deva și Lugojan Adrian-Ioan pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.20

Hotărârea nr. 181 privind Reactualizarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 181 privind Reactualizarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 182 privind Stabilirea datei de 01 iunie ca zi a municipiului Deva pentru anul 2017

Hotărârea nr. 182 privind Stabilirea datei de 01 iunie ca zi a municipiului Deva pentru anul 2017

Hotărârea nr. 183 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 183 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 184 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire locuință P+M” în municipiul Deva, Aleea Vulturului f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 184 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Construire locuință P+M" în municipiul Deva, Aleea Vulturului f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 185 privind Darea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a terenurilor de sport cu gazon sintetic și împrejmuire din zona Bejan, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 185 privind Darea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a terenurilor de sport cu gazon sintetic și împrejmuire din zona Bejan, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 186 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 186 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 187 privind Darea în administrarea Serviciului public administrare cetate, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a unor biciclete electrice, proprietatea privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 187 privind Darea în administrarea Serviciului public administrare cetate, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a unor biciclete electrice, proprietatea privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 188 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 256 mp, situat în municipiul Deva, zona Archia, Orizont I, strada Azur, parcela 53, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 188 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 256 mp, situat în municipiul Deva, zona Archia, Orizont I, strada Azur, parcela 53, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 189 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 255 mp, situat în municipiul Deva, zona Archia, Orizont I, strada Tineretului, parcela 55, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 189 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 255 mp, situat în municipiul Deva, zona Archia, Orizont I, strada Tineretului, parcela 55, jud. Hunedoara

Hotărârea nr.190 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Pensiune Turistică Iankhaus S+P+1E+M şi împrejmuire” în extravilanul municipiului Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.190 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Pensiune Turistică Iankhaus S+P+1E+M şi împrejmuire" în extravilanul municipiului Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 191 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara” pentru a vota prețurile la apa brută pompată, transportată și distribuită în localitățile Baiești, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Rusor, Silvașu de Jos pentru SC Apa Prod SA.

Hotărârea nr. 191 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara" pentru a vota prețurile la apa brută pompată, transportată și distribuită în localitățile Baiești, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Rusor, Silvașu de Jos pentru SC Apa Prod SA.

Hotărârea nr. 192 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apa Prod S.A.

Hotărârea nr. 192 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apa Prod S.A.

Hotărârea nr. 193 privind Aprobarea Documentației tehnico economice pentru lucrările de intervenție ”Reparații la școala generală Viile Noi - Deva”

Aprobarea Documentației tehnico economice pentru lucrările de intervenție "Reparații la școala generală Viile Noi - Deva"

Hotărârea nr. 194 privind Aprobarea Documentației tehnice pentru ”Lucrări de reparații bazin captare și retenție ape meteorice Bejan

Hotărârea nr. 194 privind Aprobarea Documentației tehnice pentru "Lucrări de reparații bazin captare și retenție ape meteorice Bejan

Hotărârea nr. 195 privind Aprobarea Documentației pentru evaluarea lucrărilor ”Reparații spațiu pentru birouri în Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl.L3, parter”

Hotărârea nr. 195 privind Aprobarea Documentației pentru evaluarea lucrărilor "Reparații spațiu pentru birouri în Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl.L3, parter"

Hotararea nr. 196 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Făerag la evenimentul”Turul municipiului Deva ”, ediția a V-a, eveniment sportiv ce se va desfășura în perioada 06-07 mai 2017

Hotararea nr. 196 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Făerag la evenimentul"Turul municipiului Deva ", ediția a V-a, eveniment sportiv ce se va desfășura în perioada 06-07 mai 2017.

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea contractului de parteneriat între Colegiul tehnic ”Transilvania” Deva, Municipiul Deva și SC Eurosport DHS S.A. pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea contractului de parteneriat între Colegiul tehnic "Transilvania" Deva, Municipiul Deva și SC Eurosport DHS S.A. pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

Hotărârea nr. 198 privind Stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculul aflat în dotarea Serviciului public administrare Cetate Deva

Hotărârea nr. 198 privind Stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculul aflat în dotarea Serviciului public administrare Cetate Deva

Hotărârea nr. 199 privind Aprobarea transferului de terenuri între Municipiul Deva prin Consiliul local și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale

Hotărârea nr. 199 privind Aprobarea transferului de terenuri între Municipiul Deva prin Consiliul local și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale

Hotărârea nr. 200 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 200 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 201 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoara activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 201 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoara activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 202 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoara activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 202 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoara activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 203 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 203 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 204 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 204 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 205 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 205 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 206 privind Aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva pe anul 2016

Hotararea nr. 206 privind Aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva pe anul 2016

Hotararea nr. 207 privind Stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către municipiul Deva

Hotararea nr. 207 privind Stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către municipiul Deva

Hotararea nr. 208 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 208 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 209 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 209 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 210 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Filip Ioan-Doinel, pentru locuința situată în Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 225

Hotararea nr. 210 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Filip Ioan-Doinel, pentru locuința situată în Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 225

Hotararea nr. 211 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.1, ap.13, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Pipoș Mihaela-Viorica

Hotararea nr. 211 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.1, ap.13, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Pipoș Mihaela-Viorica

Hotararea nr. 212 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et. mansardă, ap.66, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Popa Adrian-Gheorghe și Popa Loredana-Marina

Hotararea nr. 212 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et. mansardă, ap.66, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Popa Adrian-Gheorghe și Popa Loredana-Marina

Hotararea nr. 213 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.45/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotararea nr. 213 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.45/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social "Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotararea nr. 214 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația Motivation România

Hotararea nr. 214 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația Motivation România

Hotararea nr. 215 privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia “Reabilitarea și dotarea unui Centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice” pentru Direcția de asistență socială Deva

Hotararea nr. 215 privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia "Reabilitarea și dotarea unui Centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice" pentru Direcția de asistență socială Deva

Hotararea nr. 216 privind Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea și dotarea unui Centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice” în sistemul informatic MY SMIS, codul apelului: POR/98/8/3/ Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 216 privind Aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea și dotarea unui Centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice" în sistemul informatic MY SMIS, codul apelului: POR/98/8/3/ Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 217 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.129/2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal”, municipiul Deva

Hotararea nr. 217 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.129/2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal", municipiul Deva

Hotararea nr.218 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.141/2016, privind aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal” din municipiul Deva

Hotararea nr.218 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.141/2016, privind aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal" din municipiul Deva

Hotararea nr. 219 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.65/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Granitului și str. Coziei” din municipiul Deva

Hotararea nr. 209 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.65/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Granitului și str. Coziei" din municipiul Deva

Hotararea nr. 220 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.66/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Zăvoi - Archia” municipiul Deva, jud.Hunedoara

Hotararea nr. 220 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.66/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Zăvoi - Archia" municipiul Deva, jud.Hunedoara

Hotararea nr. 221 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.413/2008 privind aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 221 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.413/2008 privind aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 222 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Deva nr.162/2017 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fără stăpân precum și a celor care ocupă abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Hotararea nr. 222 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Deva nr.162/2017 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fără stăpân precum și a celor care ocupă abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Hotararea nr. 223 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.508/2016 privind aprobarea de prestări de activități economice de către Serviciul public întreținere și gospodărire municipală Deva și tarifele aferente acestor activități

Hotararea nr. 223 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.508/2016 privind aprobarea de prestări de activități economice de către Serviciul public întreținere și gospodărire municipală Deva și tarifele aferente acestor activități

Hotararea nr. 224 privind Închirierea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, mezanin, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Aeroclubul Teritorial Constantin Manolache Deva

Hotararea nr. 224 privind Închirierea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, mezanin, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Aeroclubul Teritorial Constantin Manolache Deva

Hotararea nr. 225 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, str. M. Eminescu, între bl.12 și 13A, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 225 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, str. M. Eminescu, între bl.12 și 13A, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 226 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului nr.5, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 226 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului nr.5, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 227 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.91/2017, privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.13 către Asociația ”Clubul Cadrelor Militare în Rezervă și Retragerea din județul Hunedoara

Hotararea nr. 227 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.91/2017, privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.13 către Asociația "Clubul Cadrelor Militare în Rezervă și Retragerea din județul Hunedoara

Hotararea nr. 228 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în Deva, str.M. Eminescu, jud.Hunedoara

Hotararea nr. 228 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în Deva, str.M. Eminescu, jud.Hunedoara

Hotararea nr. 229 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.359/2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiții ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”

Hotararea nr. 229 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.359/2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiții "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"

Hotararea nr.230 privind Modificarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA Deva

Hotararea nr.230 privind Modificarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA Deva

Hotararea nr. 231 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 231 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 232 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotararea nr. 232 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotararea nr. 233 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotararea nr. 233 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotararea nr. 234 privind Aprobarea Actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquaprest Hunedoara” la care municipiul Deva este membru asociat

Hotararea nr. 234 privind Aprobarea Actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aquaprest Hunedoara" la care municipiul Deva este membru asociat

Hotararea nr. 235 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 235 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 236 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare etapizată a două locuinţe unifamiliale şi împrejmuire” în municipiul Deva, str. Zăvoi f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 236 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare etapizată a două locuinţe unifamiliale şi împrejmuire" în municipiul Deva, str. Zăvoi f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 237 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.3576/2007 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și S.C. Itineris Media S.R.L.

Hotararea nr. 237 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.3576/2007 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și S.C. Itineris Media S.R.L.

Hotararea nr. 238 privind Reprezentarea juridică a Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva în fața instanțelor de judecată în Dosarele nr.2010/97/2017 și nr.2220/97/2017

Hotararea nr. 238 privind Reprezentarea juridică a Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva în fața instanțelor de judecată în Dosarele nr.2010/97/2017 și nr.2220/97/2017

Hotararea nr. 239 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție – D.A.L.I. la obiectivul de investiții ”Modernizare cantina Colegiul Național Pedagogic Regina Maria”, din municipiul Deva

Hotararea nr. 239 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție - D.A.L.I. la obiectivul de investiții "Modernizare cantina Colegiul Național Pedagogic Regina Maria", din municipiul Deva

Hotararea nr.240 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Depozit” în municipiul Deva, str.Horea nr.68, județul Hunedoara

Hotararea nr.240 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Depozit" în municipiul Deva, str.Horea nr.68, județul Hunedoara

Hotararea nr.241 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire depozit”, în municipiul Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.241 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire depozit", în municipiul Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 268 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 268 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 269 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 269 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 272 privind Aprobarea Devizului general revizuit din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere – 8 locații” pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 272 privind Aprobarea Devizului general revizuit din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere - 8 locații" pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 242 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Goia Lidia

Hotărârea nr. 242 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Goia Lidia

Hotărârea nr. 243 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 243 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 244 privind Conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnului Dr. Ioan Demeter

Hotărârea nr. 244 privind Conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" domnului Dr. Ioan Demeter

Hotărârea nr. 245 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliului Județean Hunedoara și cu alte autorități și instituții publice pentru constituirea Asociației ”Salvital” Hunedoara, ulterior modificată

Hotărârea nr. 245 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliului Județean Hunedoara și cu alte autorități și instituții publice pentru constituirea Asociației "Salvital" Hunedoara, ulterior modificată

Hotărârea nr. 246 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 246 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 247 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 247 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 248 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Pruteanu Vasile, pentru locuința situată în Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 124

Hotărârea nr. 248 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Pruteanu Vasile, pentru locuința situată în Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 124

Hotărârea nr. 249 privind Modificarea cuantumului chiriei pentru locuințele situate în imobilul ANL din Deva, str.Mihai Eminescu nr.103, bl.1, ca urmare a modificării cadrului legal cu privire la modul de calcul al chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 249 privind Modificarea cuantumului chiriei pentru locuințele situate în imobilul ANL din Deva, str.Mihai Eminescu nr.103, bl.1, ca urmare a modificării cadrului legal cu privire la modul de calcul al chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 250 privind Modificarea cuantumului chiriei pentru locuințele situate în imobilul ANL din Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1, ca urmare a modificării cadrului legal cu privire la modul de calcul al chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 250 privind Modificarea cuantumului chiriei pentru locuințele situate în imobilul ANL din Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1, ca urmare a modificării cadrului legal cu privire la modul de calcul al chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 251 privind Modificarea cuantumului chiriei pentru locuințele situate în imobilul ANL din Deva, Aleea Moților nr.2A, ca urmare a modificării cadrului legal cu privire la modul de calcul al chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 251 privind Modificarea cuantumului chiriei pentru locuințele situate în imobilul ANL din Deva, Aleea Moților nr.2A, ca urmare a modificării cadrului legal cu privire la modul de calcul al chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 252 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 252 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 253 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr. 15576/20.12.2012 încheiat între municipiul Deva și Ene Dănuța-Ileana pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bl.1, sc.1, et.8, ap.49

Hotărârea nr. 253 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr. 15576/20.12.2012 încheiat între municipiul Deva și Ene Dănuța-Ileana pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bl.1, sc.1, et.8, ap.49

Hotărârea nr. 254 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.77/2017, privind aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de Carte Funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.13, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 254 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.77/2017, privind aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de Carte Funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.13, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 255 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2016 privind instituirea taxei de reabilitare termică, ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și aprobarea modelului contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor, cu modificările

Hotărârea nr. 255 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2016 privind instituirea taxei de reabilitare termică, ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și aprobarea modelului contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 256 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă D+P+M şi amenajare parcelă” în municipiul Deva, zona străzii M. Sadoveanu, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 256 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă D+P+M şi amenajare parcelă" în municipiul Deva, zona străzii M. Sadoveanu, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 257 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Locuinţă familială D+P+M şi împrejmuire” în municipiul Deva, Aleea Minei nr.13, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 257 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Locuinţă familială D+P+M şi împrejmuire" în municipiul Deva, Aleea Minei nr.13, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 258 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Locuinţă P+M”, în municipiul Deva, str.Horea nr.132A, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 258 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Locuinţă P+M", în municipiul Deva, str.Horea nr.132A, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 259 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuinţă P+M şi anexă gospodărească P” în municipiul Deva, str.Zăvoi, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 259 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuinţă P+M şi anexă gospodărească P" în municipiul Deva, str.Zăvoi, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 260 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuință D+P+M” în municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm, zona străzii Eternităţii, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 260 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuință D+P+M" în municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm, zona străzii Eternităţii, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 261 privind Modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 262 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 11 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 262 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 11 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 263 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 10 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 263 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 10 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Moților, bl.P3, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 264 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.387/1997

Hotărârea nr. 264 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.387/1997

Hotărârea nr. 265 privind Aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2/1998

Hotărârea nr. 265 privind Aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2/1998

Hotărârea nr. 266 privind Darea în folosință gratuită a spațiilor situate în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, etaj 1, ap.2 și ap.3, spații aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Deva

Hotărârea nr. 266 privind Darea în folosință gratuită a spațiilor situate în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, etaj 1, ap.2 și ap.3, spații aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Deva

Hotărârea nr. 267 privind Încetarea Protocolului de colaborare între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și municipiul Deva pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul administrativ al municipiului Deva nr.365580/23.12.2008

Hotărârea nr. 267 privind Încetarea Protocolului de colaborare între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și municipiul Deva pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul administrativ al municipiului Deva nr.365580/23.12.2008

Hotărârea nr. 270 privind Aprobarea transmiterii din domeniul public al municipiului Deva și administrarea Consiliului local al municipiului Deva în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale a unor imobile

Hotărârea nr. 270 privind Aprobarea transmiterii din domeniul public al municipiului Deva și administrarea Consiliului local al municipiului Deva în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale a unor imobile

Hotărârea nr. 271 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul 22 decembrie, colț cu Dragoș Vodă, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 271 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul 22 decembrie, colț cu Dragoș Vodă, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 273 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 273 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 274 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.41/2017, privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Deva Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.41/2017, privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Deva

Hotărârea nr. 274 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.41/2017, privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Deva Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.41/2017, privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Deva

Hotărârea nr. 275 privind Aprobarea Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urbană a municipiului Deva 2014 - 2023

Hotărârea nr. 275 privind Aprobarea Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urbană a municipiului Deva 2014 - 2023

Hotărârea nr. 276 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Creșa Deva

Hotărârea nr. 276 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Creșa Deva

Hotărârea nr. 277 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr.7206/04.08.2011 încheiat între municipiul Deva și Grosu Dorina pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str.M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.22

Hotărârea nr. 277 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr.7206/04.08.2011 încheiat între municipiul Deva și Grosu Dorina pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str.M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.22

Hotărârea nr. 278 privind Constatarea încetării de drept a contractului de închiriere nr.4385/06.03.2000 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Szakacs Gheorghe, modificat și prelungit prin acte adiționale succesive

Hotărârea nr. 278 privind Constatarea încetării de drept a contractului de închiriere nr.4385/06.03.2000 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Szakacs Gheorghe, modificat și prelungit prin acte adiționale succesive

Hotărârea nr. 279 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 iunie 2017

Hotărârea nr. 279 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 iunie 2017

Hotărârea nr. 280 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.278/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul Comisiei de identificare și inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 280 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.278/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul Comisiei de identificare și inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 281 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unui teren în suprafață de 15 mp., situat în Deva, str.D. Zamfirescu, lângă bl.Q3, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 281 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unui teren în suprafață de 15 mp., situat în Deva, str.D. Zamfirescu, lângă bl.Q3, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 282 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea închirierii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.60143-C1-U16, U27, U29, U30 situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 282 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea închirierii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.60143-C1-U16, U27, U29, U30 situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 283 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în Deva, str. D. Zamfirescu, fn., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 283 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în Deva, str. D. Zamfirescu, fn., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 284 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, jud. Hunedoara Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 284 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, jud. Hunedoara Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 285 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 285 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 286 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 286 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 287 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 287 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 288 privind Aprobarea atribuirii pe perioadă determinată, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, a contractului de servicii având ca obiect ”Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat în municipiul Deva”

Hotărârea nr. 288 privind Aprobarea atribuirii pe perioadă determinată, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, a contractului de servicii având ca obiect "Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat în municipiul Deva"

Hotărârea nr. 290 privind Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva, precum și a salariului de bază al Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 290 privind Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva, precum și a salariului de bază al Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 297 privind Închirierea imobilului înscris în Cartea Funciară nr.60143-C1-U16, U27, U29, U30, situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 297 privind Închirierea imobilului înscris în Cartea Funciară nr.60143-C1-U16, U27, U29, U30, situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 291 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Stadionului municipal ”Cetate” Deva

Hotărârea nr. 291 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Stadionului municipal "Cetate" Deva.

Hotărârea nr. 301 privind Modificarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA Deva

Hotărârea nr. 301 privind Modificarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA Deva

Hotărârea nr. 289 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 289 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 292 privind Modificarea statului de funcții pentru Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură Deva

Hotărârea nr. 292 privind Modificarea statului de funcții pentru Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură Deva

Hotărârea nr. 293 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.25/2006

Hotărârea nr. 293 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.25/2006

Hotărârea nr. 294 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 294 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 295 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.241/1997

Hotărârea nr. 295 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.241/1997

Hotărârea nr. 296 privind Trecerea din domeniul public al municipiului Deva si din administrarea Consiliului local al municipiului Deva in domeniul public al judetului Hunedoara si in administrarea Consiliului judetean Hunedoara a unui teren in suprafata de 350 mp situat in loc. Cristur, str. Soseaua Hunedoarei, nr. parcare Macon, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 296 privind Trecerea din domeniul public al municipiului Deva si din administrarea Consiliului local al municipiului Deva in domeniul public al judetului Hunedoara si in administrarea Consiliului judetean Hunedoara a unui teren in suprafata de 350 mp situat in loc. Cristur, str. Soseaua Hunedoarei, nr. parcare Macon, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 298 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare parcare şi realizare împrejmuire” amplasată în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, bulevardul 22 Decembrie, f.n.;

Hotărârea nr. 298 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare parcare şi realizare împrejmuire" amplasată în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, bulevardul 22 Decembrie, f.n.;

Hotărârea nr. 299 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 299 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 300 privind Aprobarea participării la cursuri de perfecționare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 300 privind Aprobarea participării la cursuri de perfecționare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 302 privind Aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de interventie “Reparatii interioare la ultimul etaj si la acoperis”, la imobilul aflat in administrarea Directiei de Asistenta Sociala Deva, situat in Deva, Str. 1 Mai, Nr. 27 pentru inlaturarea efectelor situatiei de urgenta-furtuni si vijelii

Hotărârea nr. 302 privind Aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de interventie "Reparatii interioare la ultimul etaj si la acoperis", la imobilul aflat in administrarea Directiei de Asistenta Sociala Deva, situat in Deva, Str. 1 Mai, Nr. 27 pentru inlaturarea efectelor situatiei de urgenta-furtuni si vijelii

Hotărârea nr. 303 privind Modificarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile pubice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 303 privind Modificarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile pubice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 331 privind Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului ”Reabilitarea și dotarea unui centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice” prin POR 2014-2020

Hotărârea nr. 331 privind Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului "Reabilitarea și dotarea unui centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice" prin POR 2014-2020

Hotărârea nr. 336 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 336 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 340 privind Rectificare bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 340 privind Rectificare bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 342 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local si Colegiul National Sportiv „Cetate” Deva, in vederea dezvoltarii activitatii fotbalistice pentru performanta la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 342 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local si Colegiul National Sportiv „Cetate" Deva, in vederea dezvoltarii activitatii fotbalistice pentru performanta la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 343 privind Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate in municipiul Deva, str.Scărisoara - Cioclovina

Hotărârea nr. 343 privind Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate in municipiul Deva, str.Scărisoara - Cioclovina

Hotărârea nr. 344 privind Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate in municipiul Deva, Aleea Pacii

Hotărârea nr. 344 privind Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate in municipiul Deva, Aleea Pacii

Hotărârea nr. 347 privind Aprobarea deplasarii delegatiei oficiale a municipiului Deva la Szigetvar – Ungaria in perioada 08-10 septembrie 2017

Hotărârea nr. 347 privind Aprobarea deplasarii delegatiei oficiale a municipiului Deva la Szigetvar - Ungaria in perioada 08-10 septembrie 2017

Hotărârea nr. 348 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 348 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 304 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuințelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 304 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuințelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 305 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 305 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 306 privind Aprobarea schimbului de locuință între chiriașii titulari Cipăianu Ioan și Covaci Luminița, având ca obiect locuințele tip cameră de cămin situate în imobilele din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.1, cam.113 și Aleea Moților nr.2, bl.1, et.1, cam.42

Hotărârea nr. 306 privind Aprobarea schimbului de locuință între chiriașii titulari Cipăianu Ioan și Covaci Luminița, având ca obiect locuințele tip cameră de cămin situate în imobilele din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.1, cam.113 și Aleea Moților nr.2, bl.1, et.1, cam.42

Hotărârea nr. 307 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Doda Dorina, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, et.3, formată din camerele 313 și 315

Hotărârea nr. 307 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Doda Dorina, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, et.3, formată din camerele 313 și 315

Hotărârea nr. 308 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2015 privind stabilirea destinației pentru cele 3 unități locative individuale din blocul A, str. Pietroasa, aflate în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială și aprobarea criteriilor de eligibilitate și de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării acestor locuințe către solicitanți, ulterior modificată

Hotărârea nr. 308 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2015 privind stabilirea destinației pentru cele 3 unități locative individuale din blocul A, str. Pietroasa, aflate în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială și aprobarea criteriilor de eligibilitate și de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării acestor locuințe către solicitanți, ulterior modificată

Hotărârea nr. 309 privind Aprobarea vânzării către chiriașul titular Crișan Angela-Elena, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Streiului, bl.65, sc.1, et.4, ap. 18, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 309 privind Aprobarea vânzării către chiriașul titular Crișan Angela-Elena, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Streiului, bl.65, sc.1, et.4, ap. 18, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 310 privind Aprobarea vânzării către chiriașii Gașpar Magdalena și Gașpar Daniel-Iosif, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Plopilor, bl.7, sc.1, et. parter, ap.4, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 310 privind Aprobarea vânzării către chiriașii Gașpar Magdalena și Gașpar Daniel-Iosif, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Plopilor, bl.7, sc.1, et. parter, ap.4, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 311 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.209/2015 privind aprobarea metodologiei de constituire, retragere și eliberare a garanțiilor constituite de către chiriașii din locuințele sociale prin intermendiul unui cont bancar – cont depozit garanții locuințe sociale, deschis la o unitate bancară de către administrator - Direcţia de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 311 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.209/2015 privind aprobarea metodologiei de constituire, retragere și eliberare a garanțiilor constituite de către chiriașii din locuințele sociale prin intermendiul unui cont bancar - cont depozit garanții locuințe sociale, deschis la o unitate bancară de către administrator - Direcţia de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 312 privind Aprobarea contractului-cadru de locațiune – închiriere - pentru locuințele sociale tip cameră de cămin, locuințele construite din fondurile statului, locuințele de necesitate și locuințele de serviciu aflate în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ca urmare a modificării și completării Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000

Hotărârea nr. 312 privind Aprobarea contractului-cadru de locațiune - închiriere - pentru locuințele sociale tip cameră de cămin, locuințele construite din fondurile statului, locuințele de necesitate și locuințele de serviciu aflate în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ca urmare a modificării și completării Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000

Hotărârea nr. 313 privind Stabilirea cuantumului chiriei nominale și aprobarea contractului cadru de locațiune – închiriere - pentru locuințele sociale situate în municipiul Deva str. Zăvoi, blocurile 1-9 și Aleea Streiului, nr.24, ca urmare a modificării și completării Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000

Hotărârea nr. 313 privind Stabilirea cuantumului chiriei nominale și aprobarea contractului cadru de locațiune - închiriere - pentru locuințele sociale situate în municipiul Deva str. Zăvoi, blocurile 1-9 și Aleea Streiului, nr.24, ca urmare a modificării și completării Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000

Hotărârea nr. 314 privind Aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de serviciile Centrului de zi Cantina socială Deva

Hotărârea nr. 314 privind Aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de serviciile Centrului de zi Cantina socială Deva

Hotărârea nr. 315 privind Modificarea cuantumului chiriei pentru un număr de nouă locuințe situate în imobilele ANL din Deva, Aleea Moților nr.2A și str.M. Eminescu nr.103, bl.1, ca urmare a modificării cadrului legal cu privire la modul de calcul al chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 315 privind Modificarea cuantumului chiriei pentru un număr de nouă locuințe situate în imobilele ANL din Deva, Aleea Moților nr.2A și str.M. Eminescu nr.103, bl.1, ca urmare a modificării cadrului legal cu privire la modul de calcul al chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 316 privind Scutirea chiriașilor din locuițele sociale situate la etajul 4 în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27 de la plata chiriei lunare, începând cu luna septembrie 2017 și până la finalizarea lucrărilor de reparații pentru imobilul din str.1 Mai, nr.27 aflat în administrarea Direcției de asistență socială

Hotărârea nr. 316 privind Scutirea chiriașilor din locuițele sociale situate la etajul 4 în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27 de la plata chiriei lunare, începând cu luna septembrie 2017 și până la finalizarea lucrărilor de reparații pentru imobilul din str.1 Mai, nr.27 aflat în administrarea Direcției de asistență socială

Hotărârea nr. 317 privind Atribuirea denumirii de ”Strada Sânzienelor”, arterei de circulație auto și pietonală situată la capătul străzii Zăvoi, cuprinsă în P.U.Z. ”Zona rezidențială Archia – Etapa 1”, aprobat cu Hotărârea Consiliului local nr.326/2011

Hotărârea nr. 317 privind Atribuirea denumirii de "Strada Sânzienelor", arterei de circulație auto și pietonală situată la capătul străzii Zăvoi, cuprinsă în P.U.Z. "Zona rezidențială Archia - Etapa 1", aprobat cu Hotărârea Consiliului local nr.326/2011

Hotărârea nr. 318 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 318 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 319 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 319 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 320 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.36/2016 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea unei locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 320 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.36/2016 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea unei locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 321 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în municipiul Deva, str. D.Zamfirescu, f.n., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 321 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în municipiul Deva, str. D.Zamfirescu, f.n., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 322 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 mp., situat în municipiul Deva, str. D. Zamfirescu, lângă bl.Q3, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 322 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 mp., situat în municipiul Deva, str. D. Zamfirescu, lângă bl.Q3, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 323 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 323 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 324 privind Unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva

Hotărârea nr. 324 privind Unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva

Hotărârea nr. 325 privind Aprobarea prelungirii Contractului nr.39499/20.10.2015 privind delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public, pentru activitățile de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva

Hotărârea nr. 325 privind Aprobarea prelungirii Contractului nr.39499/20.10.2015 privind delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public, pentru activitățile de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva

Hotărârea nr. 326 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 326 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 327 privind Aprobarea Documentației tehnico – economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal din Str. Oituz, nr.8, Deva

Hotărârea nr. 327 privind Aprobarea Documentației tehnico - economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal din Str. Oituz, nr.8, Deva

Hotărârea nr. 328 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.392/2016 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrarărilor de Intervenție și indicatorii tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului 13A, str. Mihai Eminescu din municipiul Deva

Hotărârea nr. 328 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.392/2016 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrarărilor de Intervenție și indicatorii tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului 13A, str. Mihai Eminescu din municipiul Deva

Hotărârea nr. 329 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.393/2016 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 329 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.393/2016 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 330 privind Aderarea Municipiului Deva la Programul European Energy Award - Comunitate Sustenabilă (ROEEA)

Hotărârea nr. 330 privind Aderarea Municipiului Deva la Programul European Energy Award - Comunitate Sustenabilă (ROEEA)

Hotărârea nr. 332 privind Aprobarea documentației tehnico – economică pntru ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului din satul Cristur” aflat în administrarea Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva

Hotărârea nr. 332 privind Aprobarea documentației tehnico - economică pntru "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului din satul Cristur" aflat în administrarea Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva

Hotărârea nr. 333 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Indroducere gaz metan Bârcea Mică”

Hotărârea nr. 333 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Indroducere gaz metan Bârcea Mică"

Hotărârea nr. 334 privind Aprobarea documentației tehnico – economică la lucrările de intervenție pentru ”Amenajare Spații – Sala de Sport, sala de mese cu oficiu, cabinet medical cu izolator, spălătorie, magazii materiale și scări parțial, la Grădinița PN 3 Deva”

Hotărârea nr. 334 privind Aprobarea documentației tehnico - economică la lucrările de intervenție pentru "Amenajare Spații - Sala de Sport, sala de mese cu oficiu, cabinet medical cu izolator, spălătorie, magazii materiale și scări parțial, la Grădinița PN 3 Deva"

Hotărârea nr. 335 privind Stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului lunar de întreținere pentru anul școlar 2017-2018 pentru copii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 335 privind Stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului lunar de întreținere pentru anul școlar 2017-2018 pentru copii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 337 privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.16/2016

Hotărârea nr. 337 privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.16/2016

Hotărârea nr. 338 privind Abrogarea Hotărârii nr.207/2012 privind reglementarea circulației pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie – pe tronsonul cuprins între intersecția cu str.Libertății și piața Victoriei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 338 privind Abrogarea Hotărârii nr.207/2012 privind reglementarea circulației pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecția cu str.Libertății și piața Victoriei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 339 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.419/2016, privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 339 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.419/2016, privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului 60, Aleea Streiului din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 341 privind Darea în folosință gratuită a spațiilor situate în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, etaj 1, ap.1, ap.2, ap.3 și ap.4 spații aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură subordonat Consiliului local Deva, către Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Deva

Hotărârea nr. 341 privind Darea în folosință gratuită a spațiilor situate în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, etaj 1, ap.1, ap.2, ap.3 și ap.4 spații aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură subordonat Consiliului local Deva, către Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Deva

Hotărârea nr. 345 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico-economică pentru „Reamenajare spațiu pentru copii, în incinta creşei Deva, la parter”, amplast în Deva, Aleea Viitorului, nr.5

Hotărârea nr. 345 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico-economică pentru „Reamenajare spațiu pentru copii, în incinta creşei Deva, la parter", amplast în Deva, Aleea Viitorului, nr.5

Hotărârea nr. 346 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico-economice la lucrările de intervenție pentru „Reparaţii curente la sălile de clasă, spălătorie – uscătorie – călcătorie din incinta Colegiului Național Sportiv Cetate – Deva”

Hotărârea nr. 346 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico-economice la lucrările de intervenție pentru „Reparaţii curente la sălile de clasă, spălătorie - uscătorie - călcătorie din incinta Colegiului Național Sportiv Cetate - Deva"

Hotărârea nr. 375 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, în municipiul Deva

Hotărârea nr. 375 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, în municipiul Deva

Hotărârea nr. 376 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 376 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 349 privind Conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnului Radu Ioan, Profesor universitar, doctor în economie - pentru bogata sa activitate în domeniul învățământului

Hotărârea nr. 349 privind Conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" domnului Radu Ioan, Profesor universitar, doctor în economie - pentru bogata sa activitate în domeniul învățământului

Hotărârea nr. 350 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 350 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 351 privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva

Hotărârea nr. 351 privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva

Hotărârea nr. 352 privind Înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 352 privind Înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 353 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilele din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.119, bloc 1, al căror termen de valabilitate expiră la data de 30.09.2017

Hotărârea nr. 353 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilele din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.119, bloc 1, al căror termen de valabilitate expiră la data de 30.09.2017

Hotărârea nr. 354 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Moldovan Stela, pentru locuința situată în imobilul din Deva, str. Hărăului nr.40, etaj 1, camera 8, aflată în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 354 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Moldovan Stela, pentru locuința situată în imobilul din Deva, str. Hărăului nr.40, etaj 1, camera 8, aflată în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 355 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Varga Liliana, pentru locuința situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 14, aflată în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 355 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Varga Liliana, pentru locuința situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 14, aflată în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 356 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.15672/01.09.2017 încheiat între municipiul Deva și Lostun Mihail pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.2, et.1, ap.5

Hotărârea nr. 356 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.15672/01.09.2017 încheiat între municipiul Deva și Lostun Mihail pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.2, et.1, ap.5

Hotărârea nr. 357 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.15807/01.09.2017 încheiat între municipiul Deva și Antal Raul pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 357 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.15807/01.09.2017 încheiat între municipiul Deva și Antal Raul pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 358 privind Arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale și de medicină dentară școlare existente

Hotărârea nr. 358 privind Arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale și de medicină dentară școlare existente

Hotărârea nr. 359 privind Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, valabile pentru anul 2018

Hotărârea nr. 359 privind Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, valabile pentru anul 2018

Hotărârea nr. 360 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Moldovan Raul-Silvian, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, et.1, ap.26

Hotărârea nr. 360 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Moldovan Raul-Silvian, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, et.1, ap.26

Hotărârea nr. 361 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 361 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 362 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1, ca urmare a stabilirii valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 362 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1, ca urmare a stabilirii valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 363 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ca urmare a stabilirii valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 363 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ca urmare a stabilirii valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 364 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, scările A și B, ca urmare a stabilirii valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 364 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, scările A și B, ca urmare a stabilirii valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 365 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 365 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 366 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor ȋn folosinta gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 366 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor ȋn folosinta gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 367 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 367 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 368 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.232/2017 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotărârea nr. 368 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.232/2017 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotărârea nr. 369 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în Deva, Bulevardul Decebal, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 369 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în Deva, Bulevardul Decebal, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 370 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 1589 mp, situat în Cristur, str. Dricului, nr.2-4, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 370 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 1589 mp, situat în Cristur, str. Dricului, nr.2-4, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 371 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.404 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Crişului, bl.45, scara A

Hotărârea nr. 371 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.404 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Crişului, bl.45, scara A

Hotărârea nr. 372 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.119 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. Duiliu Zamfirescu, Bl.Q5, scara 1

Hotărârea nr. 372 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.119 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. Duiliu Zamfirescu, Bl.Q5, scara 1

Hotărârea nr. 373 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire vilă turistică Sarisa” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Mărăşeşti, nr.28

Hotărârea nr. 373 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire vilă turistică Sarisa" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Mărăşeşti, nr.28

Hotărârea nr. 374 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă unifamilială, împrejmuire şi racord la utilităţi” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Mihail Sadoveanu, f.n

Hotărârea nr. 374 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă unifamilială, împrejmuire şi racord la utilităţi" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Mihail Sadoveanu, f.n

Hotărârea nr. 377 privind Însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării spațiului în suprafaţă de 81 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.Iuliu Maniu, bl.L2, parter, jud. Hunedoara, cu destinația de sediu partid politic, către Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Hunedoara

Hotărârea nr. 377 privind Însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării spațiului în suprafaţă de 81 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.Iuliu Maniu, bl.L2, parter, jud. Hunedoara, cu destinația de sediu partid politic, către Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Județeană Hunedoara

Hotărârea nr. 378 privind Modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara” la care municipiul Deva este membru asociat

Hotărârea nr. 378 privind Modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara" la care municipiul Deva este membru asociat

Hotărârea nr. 379 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare, conform prevederilor art.36 alin.3 și 6, coroborate cu art.23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 379 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare, conform prevederilor art.36 alin.3 și 6, coroborate cu art.23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 380 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.326/2017 privind reglementarea activității de reglementare transport, depozitare și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 380 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.326/2017 privind reglementarea activității de reglementare transport, depozitare și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 381 privind Aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

Hotărârea nr. 381 privind Aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

Hotărârea nr. 382 privind Aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune situate în municipiul Deva pe str.Scărișoara – Cioclovina

Hotărârea nr. 382 privind Aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune situate în municipiul Deva pe str.Scărișoara - Cioclovina

Hotărârea nr. 383 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 383 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 384 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, str.Minerului și str.Scărișoara – Cioclovina

Hotărârea nr. 384 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, str.Minerului și str.Scărișoara - Cioclovina

Hotărârea nr. 385 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 385 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 399 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 399 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 400 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.137/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str.Bejan din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 400 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.137/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str.Bejan din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 401 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”;

Hotărârea nr. 401 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva";

Hotărârea nr. 386 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

Hotărârea nr. 386 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

Hotărârea nr. 387 privind Aprobarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţii ”Creșa în curtea Colegiului Național Regina Maria din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 387 privind Aprobarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţii "Creșa în curtea Colegiului Național Regina Maria din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 388 privind Aprobarea finanþãrii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm din municipiul Deva”;

Hotărârea nr. 388 privind Aprobarea finanþãrii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm din municipiul Deva";

Hotărârea nr. 389 privind Aprobarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investiţii ”Alimentare cu apa si canalizare strada Roci din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 389 privind Aprobarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investiţii "Alimentare cu apa si canalizare strada Roci din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 390 privind Modificarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Deva nr.301/2016 privind aprobarea preþului de vânzare pentru locuinþa ANL situatã în imobilul din Deva, Aleea Moþilor nr.2A, et.3, ap.38, în vederea vânzãrii acesteia cãtre chiriașii Soare Romeo-Liviu, Soare Maria-Dorina și Soare Anca-Iulia

Hotărârea nr. 390 privind Modificarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Deva nr.301/2016 privind aprobarea preþului de vânzare pentru locuinþa ANL situatã în imobilul din Deva, Aleea Moþilor nr.2A, et.3, ap.38, în vederea vânzãrii acesteia cãtre chiriașii Soare Romeo-Liviu, Soare Maria-Dorina și Soare Anca-Iulia

Hotărârea nr. 391 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotãrârea Consiliului local nr.196/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 391 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotãrârea Consiliului local nr.196/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 392 privind Modificarea Anexei la Hotãrârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanții îndreptãþiþi sã beneficieze de locuinþe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moților nr. 2A, cu modificãrile ulterioare

Hotărârea nr. 392 privind Modificarea Anexei la Hotãrârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanții îndreptãþiþi sã beneficieze de locuinþe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moților nr. 2A, cu modificãrile ulterioare

Hotărârea nr. 393 privind Modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanții îndreptãțiți sã beneficieze de locuințe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unitãþi locative, transmis în administrarea Direcției de Asistențã Socialã Deva, ulterior modificatã

Hotărârea nr. 393 privind Modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanții îndreptãțiți sã beneficieze de locuințe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unitãþi locative, transmis în administrarea Direcției de Asistențã Socialã Deva, ulterior modificatã

Hotărârea nr. 394 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele ANL situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 394 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele ANL situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 395 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.15928/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Juratoni Bogdan-Andrei pentru locuința socialã situatã în imobilul din Deva, str. Zãvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22

Hotărârea nr. 395 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.15928/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Juratoni Bogdan-Andrei pentru locuința socialã situatã în imobilul din Deva, str. Zãvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22

Hotărârea nr. 396 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.16021/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Malic Mihaela pentru locuința socialã situatã în imobilul din Deva, str. Zãvoi, bl.9, sc.4, mansardã, ap.80

Hotărârea nr. 396 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.16021/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Malic Mihaela pentru locuința socialã situatã în imobilul din Deva, str. Zãvoi, bl.9, sc.4, mansardã, ap.80

Hotărârea nr. 397 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.16069/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Toma Elena pentru locuința construitã din fondurile statului, situatã în imobilul din Deva, str. Bejan, bl. 64, sc.2, et.4, ap.91

Hotărârea nr. 397 privind Prelungirea contractului de închiriere nr.16069/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Toma Elena pentru locuința construitã din fondurile statului, situatã în imobilul din Deva, str. Bejan, bl. 64, sc.2, et.4, ap.91

Hotărârea nr. 398 privind Aprobarea repartizãrii spre închiriere a camerelor 9 și 13 din imobilul situat în municipiul Deva, str. Hãrãului nr.40, etaj 1, cãtre Bacrãu Viorica-Elena

Hotărârea nr. 398 privind Aprobarea repartizãrii spre închiriere a camerelor 9 și 13 din imobilul situat în municipiul Deva, str. Hãrãului nr.40, etaj 1, cãtre Bacrãu Viorica-Elena

Hotărârea nr. 402 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.377/2017 privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării spațiului în suprafață de 81 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.Iuliu Maniu, bl.L2, parter, jud.Hunedoara, cu destinația de sediu partid politic, către Uniunea Democrată Maghiară – Organizația județeană Hunedoara

Hotărârea nr. 402 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.377/2017 privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării spațiului în suprafață de 81 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.Iuliu Maniu, bl.L2, parter, jud.Hunedoara, cu destinația de sediu partid politic, către Uniunea Democrată Maghiară - Organizația județeană Hunedoara

Hotărârea nr. 403 privind Acceptarea unei donații din partea numitului Domnariu Dumitru Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 403 privind Acceptarea unei donații din partea numitului Domnariu Dumitru Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 404 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea închirierii imobilului înscris în Cărţile Funciare nr. 68397, 68399 situate în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.16

Hotărârea nr. 404 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea închirierii imobilului înscris în Cărţile Funciare nr. 68397, 68399 situate în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.16

Hotărârea nr. 405 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 405 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 406 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 406 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 407 privind Aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de asociere încheiat între Municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 407 privind Aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de asociere încheiat între Municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 408 privind Aprobarea încheierii unui contract de împrumut de folosință a unui autoturism – comodat mobiliar

Hotărârea nr. 408 privind Aprobarea încheierii unui contract de împrumut de folosință a unui autoturism - comodat mobiliar

Hotărârea nr. 409 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.31253/07.09.2017 încheiat între Municipiul Deva prin Consiliul local și Colegiul National Sportiv “Cetate” Deva

Hotărârea nr. 409 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.31253/07.09.2017 încheiat între Municipiul Deva prin Consiliul local și Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva

Hotărârea nr. 410 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.421/2016 privind aprobarea Documentatiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia “Cresterea eficientei energetice a blocului M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 410 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.421/2016 privind aprobarea Documentatiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia "Cresterea eficientei energetice a blocului M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 411 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2016 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia “Cresterea eficientei energetice a blocului M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva

Hotărârea nr. 411 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2016 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia "Cresterea eficientei energetice a blocului M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva

Hotărârea nr. 412 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.419/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 412 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.419/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 413 privind Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocului 13A, str.Mihai Eminescu, din municipiul Deva” faza Proiect Tehnic

Hotărârea nr. 413 privind Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia "Creşterea eficienţei energetice a blocului 13A, str.Mihai Eminescu, din municipiul Deva" faza Proiect Tehnic

Hotărârea nr. 414 privind Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva”- faza Proiect Tehnic

Hotărârea nr. 414 privind Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva"- faza Proiect Tehnic

Hotărârea nr. 415 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru ”Lucrãri de reparații și igienizare spațiu închiriat situat în Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.13, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 415 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru "Lucrãri de reparații și igienizare spațiu închiriat situat în Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.13, jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 417 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 417 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 424 privind Modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 424 privind Modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 425 privind Închirierea imobilului înscris în Cărțile Funciare nr.68397, 68399 situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.16

Hotărârea nr. 425 privind Închirierea imobilului înscris în Cărțile Funciare nr.68397, 68399 situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.16

Hotărârea nr. 416 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 2017

Hotărârea nr. 416 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 2017

Hotărârea nr. 418 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva

Hotărârea nr. 418 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva

Hotărârea nr. 419 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et.5, ap.33, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Pașolea-Man Victor și Pașolea-Man Iulia-Andreea

Hotărârea nr. 419 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et.5, ap.33, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Pașolea-Man Victor și Pașolea-Man Iulia-Andreea

Hotărârea nr. 420 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.256/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 420 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.256/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 421 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.238 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. Ioan Corvin, bloc K, scara C

Hotărârea nr. 421 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.238 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. Ioan Corvin, bloc K, scara C

Hotărârea nr. 422 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă – zona Archia, spre imobilul nr.11B”

Hotărârea nr. 422 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării "Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă - zona Archia, spre imobilul nr.11B"

Hotărârea nr. 423 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 423 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 426 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, bl.P, parter aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură Deva, către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara

Hotărârea nr. 426 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, bl.P, parter aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură Deva, către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara

Hotărârea nr. 431 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Construcție servicii compatibile funcțiunilor zonei” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, str.Luceafãrului, nr.2S

Hotărârea nr. 431 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Construcție servicii compatibile funcțiunilor zonei" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, str.Luceafãrului, nr.2S

Hotărârea nr. 427 privind Aprobarea Documentației tehnico-economicã pentru lucrarea ”Refacerea acoperișului de tablã, a șarpantei și a burlanelor Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” precum și ”Cãminului Internat”

Hotărârea nr. 427 privind Aprobarea Documentației tehnico-economicã pentru lucrarea "Refacerea acoperișului de tablã, a șarpantei și a burlanelor Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" precum și "Cãminului Internat"

Hotărârea nr. 428 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru evaluarea lucrãri de intervenție ”Reparații interioare și la acoperiș la corpul - III al Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu ” – Deva

Hotărârea nr. 428 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru evaluarea lucrãri de intervenție "Reparații interioare și la acoperiș la corpul - III al Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu " - Deva

Hotărârea nr. 429 privind Aprobarea majorãrii capitalului social al societãții Aqualand Deva S.R.L

Hotărârea nr. 429 privind Aprobarea majorãrii capitalului social al societãții Aqualand Deva S.R.L

Hotărârea nr. 430 privind Atribuirea denumirii de ”Aleea Bicicliștilor”, arterei de circulație auto și pietonalã situatã paralel cu Pasajul Denivelat – B-dul 22 Decembrie, în aval fațã de Rezervoarele de apã ”Dealul Paiului” cuprinsã în P.U.D. ”Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale în zona Livezi”, aprobat cu Hotãrârea Consiliului local nr.200/2006

Hotărârea nr. 430 privind Atribuirea denumirii de "Aleea Bicicliștilor", arterei de circulație auto și pietonalã situatã paralel cu Pasajul Denivelat - B-dul 22 Decembrie, în aval fațã de Rezervoarele de apã "Dealul Paiului" cuprinsã în P.U.D. "Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale în zona Livezi", aprobat cu Hotãrârea Consiliului local nr.200/2006

Hotărârea nr. 432 privind Aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivã Patinoar Deva, aflatã în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agriculturã, precum și Regulamentul de funcționare

Hotărârea nr. 432 privind Aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivã Patinoar Deva, aflatã în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agriculturã, precum și Regulamentul de funcționare

Hotărârea nr. 448 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 448 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 449 privind Aprobarea Actului adițional la Contractul de concesiune nr.44826/31.12.2007 privind concesionarea Serviciului public de distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Deva

Hotărârea nr. 449 privind Aprobarea Actului adițional la Contractul de concesiune nr.44826/31.12.2007 privind concesionarea Serviciului public de distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Deva

Hotărârea nr. 433 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului – nominal cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unități locative, transmis în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 433 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului - nominal cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unități locative, transmis în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 434 privind Aprobarea schimbului de locuință între chiriașii titulari Amatiesei Dumitru și Bogdan Dorin Bujor, având ca obiect locuințele sociale situate în imobilul din municipiul Deva, str.Zăvoi, bloc 9, scara 1, ap.6 și ap.15

Hotărârea nr. 434 privind Aprobarea schimbului de locuință între chiriașii titulari Amatiesei Dumitru și Bogdan Dorin Bujor, având ca obiect locuințele sociale situate în imobilul din municipiul Deva, str.Zăvoi, bloc 9, scara 1, ap.6 și ap.15

Hotărârea nr. 435 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Covaci Simina, pentru locuința situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 1, aflată în administrarea Direcției de asistență socială

Hotărârea nr. 435 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Covaci Simina, pentru locuința situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 1, aflată în administrarea Direcției de asistență socială

Hotărârea nr. 436 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți, a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 436 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți, a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 437 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 437 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 438 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.31253/07.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva

Hotărârea nr. 438 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.31253/07.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva

Hotărârea nr. 439 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Service auto şi staţie I.T.P.” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Calea Zarandului, nr.33A

Hotărârea nr. 439 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Service auto şi staţie I.T.P." generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Calea Zarandului, nr.33A

Hotărârea nr. 440 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Zonă Rezidenţială” generat de imobilele situate în municipiul Deva, zona Lidl - Bejan, f.n.

Hotărârea nr. 440 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Zonă Rezidenţială" generat de imobilele situate în municipiul Deva, zona Lidl - Bejan, f.n.

Hotărârea nr. 441 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1589 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Cristur, str. Dricului, nr.2-4, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 441 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1589 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Cristur, str. Dricului, nr.2-4, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 442 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 269 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Azur, nr.11, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 442 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 269 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Azur, nr.11, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 443 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 443 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 444 privind Preluarea contractului de comodat nr.213/3324/15.06.2009, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 444 privind Preluarea contractului de comodat nr.213/3324/15.06.2009, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 445 privind Preluarea contractului de comodat nr.219/3871/07.07.2009, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 445 privind Preluarea contractului de comodat nr.219/3871/07.07.2009, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 446 privind Preluarea contractului de comodat nr.19/392/20.10.2006, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 446 privind Preluarea contractului de comodat nr.19/392/20.10.2006, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 447 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfășura în luna decembrie 2017 cu prilejul sărbătorii Crăciunului

Hotărârea nr. 447 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfășura în luna decembrie 2017 cu prilejul sărbătorii Crăciunului

Hotărârea nr. 454 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 454 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 455 privind Desemnarea reprezentanților consiliului local al municipiului Deva în vederea participării la alegerea delegatului sătesc din satele aparţinătoare municipiului Deva, respectiv, Archia, Bârcea Mică şi localitatea componentă Sântuhalm

Hotărârea nr. 455 privind Desemnarea reprezentanților consiliului local al municipiului Deva în vederea participării la alegerea delegatului sătesc din satele aparţinătoare municipiului Deva, respectiv, Archia, Bârcea Mică şi localitatea componentă Sântuhalm

Hotărârea nr. 456 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.1, ap.22, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Căta Camelia-Elena

Hotărârea nr. 456 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.1, ap.22, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Căta Camelia-Elena

Hotărârea nr. 457 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.419/2017 privind aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et.5, ap.33, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Pașolea-Man Victor și Pașolea-Man Iulia-Andreea

Hotărârea nr. 457 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.419/2017 privind aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et.5, ap.33, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Pașolea-Man Victor și Pașolea-Man Iulia-Andreea

Hotărârea nr. 458 privind Schimbarea denumirii Structurii Grădiniței cu Program Normal nr.2 Deva în Structura Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Deva

Hotărârea nr. 458 privind Schimbarea denumirii Structurii Grădiniței cu Program Normal nr.2 Deva în Structura Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Deva

Hotărârea nr. 459 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2018

Hotărârea nr. 459 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2018

Hotărârea nr. 460 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.432/2017 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflată în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, precum și Regulamentul de funcționare

Hotărârea nr. 460 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.432/2017 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflată în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, precum și Regulamentul de funcționare

Hotărârea nr. 461 privind Stabilirea numărului de porții la ”Centrul de zi Cantina Socială Deva” pe anul 2018

Hotărârea nr. 461 privind Stabilirea numărului de porții la ”Centrul de zi Cantina Socială Deva” pe anul 2018

Hotărârea nr. 462 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2018, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare ale dreptului la ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 462 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2018, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare ale dreptului la ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 463 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.196/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 463 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.196/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 464 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 464 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 465 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.437/2017 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii care frecventează cursurile la zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 465 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.437/2017 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii care frecventează cursurile la zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 466 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 466 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 467 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere inițiale în cazul locuințelor pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, str. M. Eminescu, bl.T1 și Aleea Moților nr.2A

Hotărârea nr. 467 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere inițiale în cazul locuințelor pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, str. M. Eminescu, bl.T1 și Aleea Moților nr.2A

Hotărârea nr. 468 privind Aprobarea schimbului de locuință între chiriașii titulari Mihai Vasilică-Florentin și Călean Mihaiela-Laura, având ca obiect locuințele pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilul ANL din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, sc.1, et.7, ap.44 și sc.1, et.1, ap.8

Hotărârea nr. 468 privind Aprobarea schimbului de locuință între chiriașii titulari Mihai Vasilică-Florentin și Călean Mihaiela-Laura, având ca obiect locuințele pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilul ANL din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, sc.1, et.7, ap.44 și sc.1, et.1, ap.8

Hotărârea nr. 469 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unități locative, transmis în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 469 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unități locative, transmis în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 470 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moților nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 470 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moților nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 471 privind Aprobarea încheierii unui contract de comodat mobiliar

Hotărârea nr. 471 privind Aprobarea încheierii unui contract de comodat mobiliar

Hotărârea nr. 472 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2013 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 472 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2013 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 473 privind Atribuirea și încheierea Contractului de concesiune a Serviciului public de salubrizare al municipiului Deva – pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva cu S.C. Salubritate S.A

Hotărârea nr. 473 privind Atribuirea și încheierea Contractului de concesiune a Serviciului public de salubrizare al municipiului Deva – pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva cu S.C. Salubritate S.A

Hotărârea nr. 474 privind Transferul de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețelelor de interes public în zona străzilor Granitului și Coziei către societatea Enel Distribuție Banat S.A. sub forma unui contract de vânzare-cumpărare și folosință gratuită în legătură cu “Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie a viitoarelor locuințe strada Granitului și strada Coziei din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 474 privind Transferul de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețelelor de interes public în zona străzilor Granitului și Coziei către societatea Enel Distribuție Banat S.A. sub forma unui contract de vânzare-cumpărare și folosință gratuită în legătură cu “Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie a viitoarelor locuințe strada Granitului și strada Coziei din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 475 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 475 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 476 privind Transmiterea în administrarea Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, a blocului de locuințe sociale nr.1 - strada Nicolae Grigorescu nr.10A și a blocului de locuințe sociale nr.2 - strada Nicolae Grigorescu nr.10B, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 476 privind Transmiterea în administrarea Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, a blocului de locuințe sociale nr.1 - strada Nicolae Grigorescu nr.10A și a blocului de locuințe sociale nr.2 - strada Nicolae Grigorescu nr.10B, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 477 privind Transmiterea în folosință gratuită a capacităților energetice prin care se realizează serviciul de distribuție a energiei electrice la locul de consum Ansamblu complex social situat în municipiul Deva, strada Nicolae Grigorescu, județul Hunedoara, către societatea Enel Distribuție Banat S.A., prin încheierea unui contract de comodat

Hotărârea nr. 477 privind Transmiterea în folosință gratuită a capacităților energetice prin care se realizează serviciul de distribuție a energiei electrice la locul de consum Ansamblu complex social situat în municipiul Deva, strada Nicolae Grigorescu, județul Hunedoara, către societatea Enel Distribuție Banat S.A., prin încheierea unui contract de comodat

Hotărârea nr. 478 privind Adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 478 privind Adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 479 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2016 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr. 24, aflat în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 479 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2016 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii în blocul de locuințe sociale din Deva, Aleea Streiului nr. 24, aflat în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 480 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 480 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 481 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 481 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 482 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 482 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 450 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 450 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 451 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 451 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 452 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.23/2017 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a materialului lemnos rezultat din tăierile definitive și toaletările de arbori de pe domeniul public al municipiului Deva, efectuate de Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

Hotărârea nr. 452 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.23/2017 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a materialului lemnos rezultat din tăierile definitive și toaletările de arbori de pe domeniul public al municipiului Deva, efectuate de Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

Hotărârea nr. 453 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 453 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI