Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2019

Hotărârea nr. 1 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 1 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea utilizării excedentului anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2018

Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea utilizării excedentului anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2018

Hotărârea nr. 3 privind Aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Deva și Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna în vederea implementării proiectului „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul municipiului Deva” cod SMIS 126422, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Hotărârea nr. 3 privind Aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Deva și Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna în vederea implementării proiectului „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul municipiului Deva" cod SMIS 126422, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Hotărârea nr. 4 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”

Hotărârea nr. 4 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente"

Hotărârea nr. 5 privind Aprobarea cheltuielilor aferente proiectului abordarea integrată ,,Premiul European pentru Energie,, component a proiectului ,,Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile,, - SEAF - finanțat în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Contractul de finanțare înregistrat la MDRAP în calitate de Autoritate Management SEAF sub nr.80/979/2018, s

Hotărârea nr. 5 privind Aprobarea cheltuielilor aferente proiectului abordarea integrată ,,Premiul European pentru Energie,, component a proiectului ,,Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile,, - SEAF - finanțat în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Contractul de finanțare înregistrat la MDRAP în calitate de Autoritate Management SEAF sub nr.80/979/2018, semnat de către Primarul municipiului Deva și înregistrat sub nr.63321/2018

Hotărârea nr. 6 privind Aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva”

Hotărârea nr. 6 privind Aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva"

Hotărârea nr. 7 privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 7 privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2018;

Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2018;

Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea nr. 10 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.465/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului”

Hotărârea nr. 10 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.465/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului"

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva și a Contractului cadru de închiriere

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva și a Contractului cadru de închiriere

Hotărârea nr. 12 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.321/2018 privind menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 12 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.321/2018 privind menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 13 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii, nr.8.

Hotărârea nr. 13 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii, nr.8.

Hotărârea nr. 14 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 22 m.p, situat în municipiul Deva, str.Ciprian Porumbescu, județul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Todea Cosmin Nicolae

Hotărârea nr. 14 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 22 m.p, situat în municipiul Deva, str.Ciprian Porumbescu, județul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Todea Cosmin Nicolae

Hotărârea nr. 15 privind Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru administrarea fondului forestier proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 15 privind Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru administrarea fondului forestier proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 16 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 16 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 17 privind Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile și instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 17 privind Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile și instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 18 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru zonă locuire în regim individual intitulat “Parcelare teren în vederea realizării de locuinţe individuale” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, localitatea Sântuhalm, str. Eternității

Hotărârea nr. 18 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru zonă locuire în regim individual intitulat "Parcelare teren în vederea realizării de locuinţe individuale" generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, localitatea Sântuhalm, str. Eternității

Hotărârea nr. 19 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva;

Hotărârea nr. 19 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva;

Hotărârea nr. 20 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest, la concursul național de dezbateri academice ”Deva Cup” – ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 06 – 09 februarie 2019

Hotărârea nr. 20 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest, la concursul național de dezbateri academice "Deva Cup" - ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 06 - 09 februarie 2019

Hotărârea nr. 21 privind Participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advent SRL la organizarea celei de a X-a ediții a Cupei Big a Liceelor la fotbal, în perioada 18.02.2019 – 21.02.2019

Hotărârea nr. 21 privind Participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advent SRL la organizarea celei de a X-a ediții a Cupei Big a Liceelor la fotbal, în perioada 18.02.2019 - 21.02.2019

Hotărârea nr. 22 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.393/2018, privind organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 22 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.393/2018, privind organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Deva în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Deva în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

Hotărârea nr. 24 privind Aprobarea de principiu a tarifului de distribuție a energiei termice în municipiul Deva

Hotărârea nr. 24 privind Aprobarea de principiu a tarifului de distribuție a energiei termice în municipiul Deva

Hotărârea nr. 25 privind Asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Liceul cu Program Sportiv “Cetate” Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Bota Denisa la concursurile naționale și internaționale ale Federației Române de Atletism din anul competițional 2019

Hotărârea nr. 25 privind Asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Liceul cu Program Sportiv "Cetate" Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Bota Denisa la concursurile naționale și internaționale ale Federației Române de Atletism din anul competițional 2019

Hotărârea nr. 26 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 26 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 27 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale – 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 – zona cartier Grigorescu”, str. Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, județul Hunedoara, recalculați după prevederile Ordonanței de urgență nr.114/2018 și Instrucțiunea Agenției Naționale pentru achiziții publice nr.2/2018

Hotărârea nr. 27 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale pentru obiectivul de investiții "Amenajare locuințe sociale - 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 - zona cartier Grigorescu", str. Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, județul Hunedoara, recalculați după prevederile Ordonanței de urgență nr.114/2018 și Instrucțiunea Agenției Naționale pentru achiziții publice nr.2/2018

Hotărârea nr. 28 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4

Hotărârea nr. 28 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară" prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4

Hotărârea nr. 29 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al.Salcâmilor”, cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 29 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al.Salcâmilor", cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitorului, nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară”, cod SMIS 125418

Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reabilitarea/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitorului, nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară", cod SMIS 125418

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al.Viitorului”, cod SMIS 125416

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al.Viitorului", cod SMIS 125416

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI pentru obiectivul de investiții ”Înlocuire acoperiș la Corpul – D de la Colegiul Tehnic Transilvania municipiul Deva”, situat în municipiul Deva, B-dul Dacia, nr.8;

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție - DALI pentru obiectivul de investiții "Înlocuire acoperiș la Corpul - D de la Colegiul Tehnic Transilvania municipiul Deva", situat în municipiul Deva, B-dul Dacia, nr.8;

Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință și zid de sprijin” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Coziei, nr.88

Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Locuință și zid de sprijin" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Coziei, nr.88

Hotărârea nr. 34 privind Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 34 privind Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 35 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 35 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 36 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 259 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Zenitului, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 36 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 259 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Zenitului, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 37 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 26 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Teilor, nr.8, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 37 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 26 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Teilor, nr.8, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 38 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 600 mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului f.n., zona Matex, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 38 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 600 mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului f.n., zona Matex, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 39 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 39 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 40 privind Acceptarea unei donații din partea Bisericii Ortodoxe Române, Parohia Ortodoxă Bârcea Mare, filiala Bârcea Mică, prin reprezentant preot Tîrban Pantelimon, a unui teren destinat construirii unei capele mortuare

Hotărârea nr. 40 privind Acceptarea unei donații din partea Bisericii Ortodoxe Române, Parohia Ortodoxă Bârcea Mare, filiala Bârcea Mică, prin reprezentant preot Tîrban Pantelimon, a unui teren destinat construirii unei capele mortuare

Hotărârea nr. 41 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 41 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 42 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a imobilului teren și construcții înscris în CF nr.76161

Hotărârea nr. 42 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a imobilului teren și construcții înscris în CF nr.76161

Hotărârea nr. 43 privind Reactualizarea Unității locale de sprijinire a acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 43 privind Reactualizarea Unității locale de sprijinire a acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 44 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Episcopia Devei și Hunedoarei prin sectorul Social Filantropic

Hotărârea nr. 44 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Episcopia Devei și Hunedoarei prin sectorul Social Filantropic

Hotărârea nr. 45 privind Constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Deva

Hotărârea nr. 45 privind Constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Deva

Hotărârea nr. 46 privind Actualizarea cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 46 privind Actualizarea cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 47 privind Aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2019, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Hotărârea nr. 47 privind Aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2019, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Hotărârea nr. 48 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.209/2015 privind aprobarea metodologiei de constituire, retragere și eliberare a garanțiilor constituite de către chiriașii din locuințele sociale prin intermendiul unui cont bancar – cont depozit garanții locuințe sociale, deschis la o unitate bancară de către administrator - Direcţia de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 48 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.209/2015 privind aprobarea metodologiei de constituire, retragere și eliberare a garanțiilor constituite de către chiriașii din locuințele sociale prin intermendiul unui cont bancar - cont depozit garanții locuințe sociale, deschis la o unitate bancară de către administrator - Direcţia de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 49 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 6 locuinţe situate în imobilele ANL 1 și ANL 3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 49 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 6 locuinţe situate în imobilele ANL 1 și ANL 3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.24, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Bartalics Ramona-Ioana și Bartalics Marius-Iosif

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.24, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Bartalics Ramona-Ioana și Bartalics Marius-Iosif

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuinței de necesitate situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 108

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuinței de necesitate situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 108

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 126, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cașlarova Diana-Florentina

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 126, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cașlarova Diana-Florentina

Hotărârea nr. 53 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Szász-Nika Robert, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 111

Hotărârea nr. 53 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Szász-Nika Robert, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 111

Hotărârea nr. 54 privind Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL1 situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.24 și ap.32

Hotărârea nr. 54 privind Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL1 situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.24 și ap.32

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 123, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cașlarova Valentin

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 123, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cașlarova Valentin

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea schimbului de locuință între locatarii - chiriașii titulari Mînecan Ecaterina și Borș Roxana, având ca obiect locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, bloc 7, etaj 1, ap.7 și str. N.Grigorescu nr.10B, bloc 2, parter, ap.3;

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea schimbului de locuință între locatarii - chiriașii titulari Mînecan Ecaterina și Borș Roxana, având ca obiect locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, bloc 7, etaj 1, ap.7 și str. N.Grigorescu nr.10B, bloc 2, parter, ap.3;

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.61, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Bogariu Diana-Valeria

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.61, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Bogariu Diana-Valeria

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.62, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Martinez Mariana-Claudia și Martinez Roger - Paul Charles-Maurice

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.62, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Martinez Mariana-Claudia și Martinez Roger - Paul Charles-Maurice

Hotărârea nr. 59 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 59 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 60 privind Concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 27 mp., din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 60 privind Concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 27 mp., din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 61 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.270/2017 privind aprobarea transmiterii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale a unor imobile

Hotărârea nr. 61 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.270/2017 privind aprobarea transmiterii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale a unor imobile

Hotărârea nr. 62 privind Schimbarea destinației spațiului situat în municipiul Deva, Aleea Muncii, nr.7, fostă Aleea Pescarilor nr.15

Hotărârea nr. 62 privind Schimbarea destinației spațiului situat în municipiul Deva, Aleea Muncii, nr.7, fostă Aleea Pescarilor nr.15

Hotărârea nr. 63 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristicile principale la obiectivul de investiții ”Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm” și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categorii de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală

Hotărârea nr. 63 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristicile principale la obiectivul de investiții "Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm" și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categorii de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală

Hotărârea nr. 64 privind Acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Avram Floare și doamnei Boagiu Maria

Hotărârea nr. 64 privind Acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Avram Floare și doamnei Boagiu Maria

Hotărârea nr. 65 privind Acordarea ”Diplomei de excelență” veteranilor de război din municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 65 privind Acordarea "Diplomei de excelență" veteranilor de război din municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 66 privind Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 66 privind Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.90/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul școlar 2018-2019, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.90/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul școlar 2018-2019, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 68 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul ”Excelența în educație”, ediția a III-a, eveniment ce se va desfășura în perioada aprilie-mai 2019

Hotărârea nr. 68 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul "Excelența în educație", ediția a III-a, eveniment ce se va desfășura în perioada aprilie-mai 2019

Hotărârea nr. 69 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 69 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 70 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 70 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 71 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2019

Hotărârea nr. 71 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2019

Hotărârea nr. 72 privind Aprobarea noului Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Hotărârea nr. 72 privind Aprobarea noului Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Hotărârea nr. 73 privind Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 73 privind Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 74 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.319/2018 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 – 2019 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 74 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.319/2018 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 - 2019 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 75 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință, garaj şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Zăvoi, în plan secund, zona terenurilor atribuite veteranilor

Hotărârea nr. 75 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință, garaj şi împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Zăvoi, în plan secund, zona terenurilor atribuite veteranilor

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Etajare parţială construcţie existentă şi amenajare centru fitness şi alte activităţi sportive” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Muncii, în cadrul punctului termic existent

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Etajare parţială construcţie existentă şi amenajare centru fitness şi alte activităţi sportive" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Muncii, în cadrul punctului termic existent

Hotărârea nr. 77 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuințe colective” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Plaiului

Hotărârea nr. 77 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuințe colective" generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Plaiului

Hotărârea nr. 78 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Așezământ părintele „Arsenie Boca” - etapa I – Mănăstire ortodoxă; etapa II – centru pentru tineret; etapa III – centru medical și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona Dealul Plaiului

Hotărârea nr. 78 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Așezământ părintele „Arsenie Boca" - etapa I - Mănăstire ortodoxă; etapa II - centru pentru tineret; etapa III - centru medical și împrejmuire" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona Dealul Plaiului

Hotărârea nr. 79 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuință familială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, sat Archia, nr.37

Hotărârea nr. 79 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Locuință familială" generat de imobilul situat în municipiul Deva, sat Archia, nr.37

Hotărârea nr. 80 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Amenajare iaz piscicol de agrement în perimetrul de exploatare Deva Est cu exploatarea de agregate minerale” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona de Est a municipiului, între râul Mureş şi calea ferată

Hotărârea nr. 80 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Amenajare iaz piscicol de agrement în perimetrul de exploatare Deva Est cu exploatarea de agregate minerale" generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona de Est a municipiului, între râul Mureş şi calea ferată

Hotărârea nr. 81 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an, a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2019

Hotărârea nr. 81 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an, a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2019

Hotărârea nr. 82 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 226, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Jalia Constantin

Hotărârea nr. 82 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 226, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Jalia Constantin

Hotărârea nr. 83 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.2, camera 212, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Munteanu Cristina-Claudia

Hotărârea nr. 83 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.2, camera 212, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Munteanu Cristina-Claudia

Hotărârea nr. 84 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții ”Introducere gaz metan Bârcea Mică”

Hotărârea nr. 84 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții "Introducere gaz metan Bârcea Mică"

Hotărârea nr. 85 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe strada Roci” din municipiul Deva și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local

Hotărârea nr. 85 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe strada Roci" din municipiul Deva și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local

Hotărârea nr. 86 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 86 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 87 privind Concesionarea directă a terenului din domeniul privat al municipiului Deva, ocupat de construcție – garaj, în vederea intrării în legalitate

Hotărârea nr. 87 privind Concesionarea directă a terenului din domeniul privat al municipiului Deva, ocupat de construcție - garaj, în vederea intrării în legalitate

Hotărârea nr. 88 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în Deva, Al.Saturn, bl.24, sc.3, în fața ap.25, parter din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Coza Alberto Daniel

Hotărârea nr. 88 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în Deva, Al.Saturn, bl.24, sc.3, în fața ap.25, parter din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Coza Alberto Daniel

Hotărârea nr. 89 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.289/2016 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 89 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.289/2016 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 90 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 90 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 91 privind Darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a unor terenuri de sport, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 91 privind Darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a unor terenuri de sport, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 92 privind Darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a terenului înscris în CF nr.74375, nr.cadastral 74375, a imobilului înscris în CF nr.74377, nr.cadastral 74377 și 74377-C1 și a imobilului înscris în CF nr.74376, nr.cadastral 74376

Hotărârea nr. 92 privind Darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a terenului înscris în CF nr.74375, nr.cadastral 74375, a imobilului înscris în CF nr.74377, nr.cadastral 74377 și 74377-C1 și a imobilului înscris în CF nr.74376, nr.cadastral 74376

Hotărârea nr. 93 privind Transmiterea în administrarea Liceului de Arte “Sigismund Toduță”, a unor imobile clădiri și terenuri, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 93 privind Transmiterea în administrarea Liceului de Arte “Sigismund Toduță”, a unor imobile clădiri și terenuri, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 94 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”

Hotărârea nr. 94 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu"

Hotărârea nr. 95 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.449/2018 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018-2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 95 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.449/2018 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018-2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 96 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația D.E.V.A. la organizarea festivalului de Film “DEVA FILM FEST” – ediția I, în perioada 19-21 aprilie 2019, la Cinema Patria

Hotărârea nr. 96 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația D.E.V.A. la organizarea festivalului de Film "DEVA FILM FEST" - ediția I, în perioada 19-21 aprilie 2019, la Cinema Patria

Hotărârea nr. 97 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 423/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate, Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, Liste cu cantitati de lucrari și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale prescolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Aleea Salcamilor”

Hotărârea nr. 97 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 423/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate, Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, Liste cu cantitati de lucrari și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale prescolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Aleea Salcamilor"

Hotărârea nr. 98 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 29/2019, privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educationale prescolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Al. Salcamilor”, cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 98 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 29/2019, privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educationale prescolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Al. Salcamilor", cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 99 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 465/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Aleea Viitorului”, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea nr. 99 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 465/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Aleea Viitorului", cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea nr. 100 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 31/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Al. Viitorului”, cod SMIS 125416

Hotărârea nr. 100 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 31/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Al. Viitorului", cod SMIS 125416

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Cămin pentru persoane vârstnice, situat în localitatea Sântuhalm, în Creşă

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Cămin pentru persoane vârstnice, situat în localitatea Sântuhalm, în Creşă

Hotărârea nr. 102 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 102 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 103 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Bara Ioan Sebastian

Hotărârea nr. 103 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Bara Ioan Sebastian

Hotărârea nr. 104 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 104 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 105 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Alexe Carmen - Diana

Hotărârea nr. 105 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Alexe Carmen - Diana

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 107 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 107 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 108 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.468/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară”

Hotărârea nr. 108 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.468/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară"

Hotărârea nr. 109 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, cu modificările ulterioa

Hotărârea nr. 109 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară" prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 110 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.424/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ” Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania” din municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 110 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.424/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția " Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania" din municipiul Deva", cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 111 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic „Transilvania” din municipiul Deva, cod SMIS 120477”

Hotărârea nr. 111 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic „Transilvania" din municipiul Deva, cod SMIS 120477"

Hotărârea nr. 112 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 112 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente", cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 113 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, cod SMIS 125414

Hotărârea nr. 113 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu", cod SMIS 125414

Hotărârea nr. 114 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară”, cod SMIS 125415

Hotărârea nr. 114 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară", cod SMIS 125415

Hotărârea nr. 115 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.519/2018, privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice”

Hotărârea nr. 115 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.519/2018, privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice"

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice”, cod SMIS 127218

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice", cod SMIS 127218

Hotărârea nr. 117 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.514/2018 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche - Piața Victoriei - Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală”

Hotărârea nr. 117 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.514/2018 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche - Piața Victoriei - Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală"

Hotărârea nr. 118 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche-Piața Victoriei-Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală”, cod SMIS 125412

Hotărârea nr. 118 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche-Piața Victoriei-Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală", cod SMIS 125412

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea subvenției la energia termică pentru populația racordată la rețeaua de agent termic primar din municipiul Deva

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea subvenției la energia termică pentru populația racordată la rețeaua de agent termic primar din municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.345/2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică, comerț, transport, gospodărire, curățenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.345/2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică, comerț, transport, gospodărire, curățenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva

Hotărârea nr. 122 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2016 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii, ulterior modificată

Hotărârea nr. 122 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2016 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii, ulterior modificată

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.B, et.9, ap.51, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Tămaș Neli-Mariana și Tămaș Zenu-Zorel

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.B, et.9, ap.51, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Tămaș Neli-Mariana și Tămaș Zenu-Zorel

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea închirierii locuinței tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.4, camera 425, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Nojogan Lăcrămioara

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea închirierii locuinței tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.4, camera 425, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Nojogan Lăcrămioara

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea închirierii locuinței tip camera de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, camera 38, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numitul Hrițcu Olivian

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea închirierii locuinței tip camera de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, camera 38, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numitul Hrițcu Olivian

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 4 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL2 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 4 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL2 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.1, ap.8, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Cioara Margareta

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.1, ap.8, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Cioara Margareta

Hotărârea nr. 128 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.449/2018 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018-2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 128 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.449/2018 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018-2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Spălătorie auto şi amplasare reclame” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.107

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Spălătorie auto şi amplasare reclame" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.107

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Constantin Brâncuşi, nr.6

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă şi împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Constantin Brâncuşi, nr.6

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, zonă locuinţe individuale intitulat “Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe familiale” generat de imobilele situate în intravilanul municipiului Deva, zona străzii Dimitrie Sturza

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, zonă locuinţe individuale intitulat "Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe familiale" generat de imobilele situate în intravilanul municipiului Deva, zona străzii Dimitrie Sturza

Hotărârea nr. 132 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 225 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Paiului, nr.12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 132 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 225 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Paiului, nr.12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 133 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.393/2018, privind organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 133 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.393/2018, privind organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 135 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 135 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 138 privind Preluarea contractului de comodat nr.124/2742/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 138 privind Preluarea contractului de comodat nr.124/2742/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.628/1999

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.628/1999

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.26/2015

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.26/2015

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.7/2001

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.7/2001

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.47/2003

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.47/2003

Hotărârea nr. 143 privind Acceptarea unei donații din partea numitului Domnariu Dumitru – Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 143 privind Acceptarea unei donații din partea numitului Domnariu Dumitru - Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 144 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.91/2019, privind darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor terenuri de sport, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 144 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.91/2019, privind darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor terenuri de sport, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 145 privind Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Hotărârea nr. 145 privind Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Hotărârea nr. 145 privind Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Hotărârea nr. 145 privind Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Hotărârea nr. 146 privind Acordarea normei de hrană pe anul 2019 personalului din cadrul Direcției poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 146 privind Acordarea normei de hrană pe anul 2019 personalului din cadrul Direcției poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 147 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.91 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Neptun, bloc 34, sc.B

Hotărârea nr. 147 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.91 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Neptun, bloc 34, sc.B

Hotărârea nr. 148 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții ”Modernizare strada Coziei”

Hotărârea nr. 148 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții "Modernizare strada Coziei"

Hotărârea nr. 149 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții: „Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei”

Hotărârea nr. 149 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții: „Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei"

Hotărârea nr. 150 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren de sport la Casa maghiară”

Hotărârea nr. 150 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport la Casa maghiară"

Hotărârea nr. 151 privind Aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de investiții ”Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur

Hotărârea nr. 151 privind Aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de investiții "Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur

Hotărârea nr. 152 privind Aprobarea bugetului general pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020 – 2022 al municipiului Deva

Hotărârea nr. 152 privind Aprobarea bugetului general pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020 - 2022 al municipiului Deva

Hotărârea nr. 153 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 31 martie 2019

Hotărârea nr. 153 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 31 martie 2019

Hotărârea nr. 154 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a municipiului deva la Yancheng, Repulica populară Chineză, în perioada 13-22 mai 2019

Hotărârea nr. 154 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a municipiului deva la Yancheng, Repulica populară Chineză, în perioada 13-22 mai 2019

Hotărârea nr. 155 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.464/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Construirea traseului pentru biciclişti pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie şi zona adiacentă”

Hotărârea nr. 155 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.464/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Construirea traseului pentru biciclişti pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie şi zona adiacentă"

Hotărârea nr. 156 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Construirea traseului pentru biciclişti pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie şi zona adiacentă”, cod SMIS 125413

Hotărârea nr. 156 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Construirea traseului pentru biciclişti pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie şi zona adiacentă", cod SMIS 125413

Hotărârea nr. 157 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.216/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” - școala generală, cod SMIS 120280

Hotărârea nr. 157 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.216/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria" - școala generală, cod SMIS 120280

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” - școala generală - faza Proiect Tehnic

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria" - școala generală - faza Proiect Tehnic

Hotărârea nr. 159 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare zonă pietonală centrul istoric”, cod SMIS 125411

Hotărârea nr. 159 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare zonă pietonală centrul istoric", cod SMIS 125411

Hotărârea nr. 160 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.515/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Amenajare zonă pietonală centrul istoric”

Hotărârea nr. 160 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.515/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Amenajare zonă pietonală centrul istoric"

Hotărârea nr. 161 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 161 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 162 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi ”Centrul de zi Cantina socială” Deva din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 162 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi "Centrul de zi Cantina socială" Deva din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 163 privind Prelungirea termenului contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele de necessitate situate în imobilele din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1 și str. N. Grigorescu nr.45B, corp

Hotărârea nr. 163 privind Prelungirea termenului contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele de necessitate situate în imobilele din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1 și str. N. Grigorescu nr.45B, corp

Hotărârea nr. 164 privind Aprobarea închirierii locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10A, bl.1, et.3, ap.36, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Moldovan Terezia

Hotărârea nr. 164 privind Aprobarea închirierii locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10A, bl.1, et.3, ap.36, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Moldovan Terezia

Hotărârea nr. 165 privind Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului – Școală Primară Sântuhalm, situat în localitatea Sântuhalm, în Creşă

Hotărârea nr. 165 privind Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului - Școală Primară Sântuhalm, situat în localitatea Sântuhalm, în Creşă

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”Extindere și modernizare spațiu comercial” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Calea Zarandului, nr.92, bl.43, parter

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere și modernizare spațiu comercial" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Calea Zarandului, nr.92, bl.43, parter

Hotărârea nr. 167 privind Iniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva şi a Regulamentului local de urbanism

Hotărârea nr. 167 privind Iniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva şi a Regulamentului local de urbanism

Hotărârea nr. 168 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 168 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 169 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de A.C.S. Pera Box Deva la organizarea evenimentului “Fight Zone la poalele cetăţii”, ediţia a V-a, în data de 16.06.2019, ora 22.00, la Sala Sporturilor, în Deva

Hotărârea nr. 169 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de A.C.S. Pera Box Deva la organizarea evenimentului "Fight Zone la poalele cetăţii", ediţia a V-a, în data de 16.06.2019, ora 22.00, la Sala Sporturilor, în Deva

Hotărârea nr. 170 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociaţia „Alert în Deva”, la evenimentul „Hystory Run”, în zilele de 01 - 02.06.2019

Hotărârea nr. 170 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociaţia „Alert în Deva", la evenimentul „Hystory Run", în zilele de 01 - 02.06.2019

Hotărârea nr. 171 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Liceul cu program sportiv ”Cetate” şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, la evenimentul „Cupa Cetate” ediţia I - a, ce se va desfăşura în zilele de 14 - 15.06.2019, la Ştrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 171 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Liceul cu program sportiv "Cetate" şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, la evenimentul „Cupa Cetate" ediţia I - a, ce se va desfăşura în zilele de 14 - 15.06.2019, la Ştrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 172 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de A.C.S. Realsport Deva, la evenimentul „Festivitatea de premiere al Campionatului Realsport de minifotbal pentru amatori al municipiului Deva”, ediţia a - XIII - a, ce se va desfăşura în data de 02.06.2019, la Baza Sportivă Realsport din Deva

Hotărârea nr. 172 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de A.C.S. Realsport Deva, la evenimentul „Festivitatea de premiere al Campionatului Realsport de minifotbal pentru amatori al municipiului Deva", ediţia a - XIII - a, ce se va desfăşura în data de 02.06.2019, la Baza Sportivă Realsport din Deva

Hotărârea nr. 173 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF 75421, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 173 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF 75421, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 174 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF nr.71867, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, FN, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 174 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF nr.71867, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, FN, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 175 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF nr.75196, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 175 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF nr.75196, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 176 privind Vânzarea prin licitație publică a încăperii nr.1 din incinta fost P.T 27 dezafectat si a terenului aferent, în suprafaţă de 18 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situată în municipiul Deva, strada Ulpia, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 176 privind Vânzarea prin licitație publică a încăperii nr.1 din incinta fost P.T 27 dezafectat si a terenului aferent, în suprafaţă de 18 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situată în municipiul Deva, strada Ulpia, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 177 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Nuferilor, spate bl.D5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 177 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Nuferilor, spate bl.D5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 178 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF 71835, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, FN, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 178 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF 71835, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, FN, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 179 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF 71863, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, FN, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 179 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF 71863, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, FN, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 180 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.75185, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 180 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.75185, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 181 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.75187, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 181 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.75187, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 182 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.72928, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 182 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.72928, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 183 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.71834, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, FN, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 183 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.71834, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, FN, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 184 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.70008, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spatele blocului 29, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 184 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în C.F nr.70008, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spatele blocului 29, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 185 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF nr.69672, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocului 29, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 185 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, înscris în CF nr.69672, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocului 29, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 186 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a imobilului situat în municipiul Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl.L3, județul Hunedoara precum și schimbarea destinației din sediu administrativ în spațiu cu altă destinație

Hotărârea nr. 186 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a imobilului situat în municipiul Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl.L3, județul Hunedoara precum și schimbarea destinației din sediu administrativ în spațiu cu altă destinație

Hotărârea nr. 187 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 187 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 188 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotărârea nr. 188 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotărârea nr. 189 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.281/2018, privind asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv “Cetate” Deva, în vederea dezvoltării activităţii fotbalistice pentru performanţă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 189 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.281/2018, privind asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea dezvoltării activităţii fotbalistice pentru performanţă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 190 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul județean de urgență Deva

Hotărârea nr. 190 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul județean de urgență Deva

Hotărârea nr. 191 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de încălzire propriu cu energie termică, Colegiul Național Decebal Deva prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos”, municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.22, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 191 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de încălzire propriu cu energie termică, Colegiul Național Decebal Deva prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos", municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.22, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 192 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 192 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 193 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.113/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, cod SMIS 125414

Hotărârea nr. 193 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.113/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu", cod SMIS 125414

Hotărârea nr. 194 privind Aprobarea Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva

Hotărârea nr. 194 privind Aprobarea Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva

Hotărârea nr. 195 privind Aprobarea Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Granitului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 195 privind Aprobarea Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Granitului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 196 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, la evenimentul „DEVA AUTO SHOW” ediția a V-a, ce se va desfășura în perioada 20 – 23 iunie 2019

Hotărârea nr. 196 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, la evenimentul „DEVA AUTO SHOW" ediția a V-a, ce se va desfășura în perioada 20 - 23 iunie 2019

Hotărârea nr. 197 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 197 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 198 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de comodat nr. 66386/2556751/06.08.2018, încheiat între municipiul Deva și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara

Hotărârea nr. 198 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de comodat nr. 66386/2556751/06.08.2018, încheiat între municipiul Deva și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal" Hunedoara

Hotărârea nr. 199 privind Modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 199 privind Modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 200 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et.1, ap.29, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Mihal Andreea-Claudia și Mihal Suraj

Hotărârea nr. 200 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et.1, ap.29, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Mihal Andreea-Claudia și Mihal Suraj

Hotărârea nr. 201 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.1, ap.10, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Nicolța Constantin-Enea

Hotărârea nr. 201 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.1, ap.10, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Nicolța Constantin-Enea

Hotărârea nr. 202 privind Prelungirea duratei contractului de comodat imobiliar nr.38080/31.10.2014 încheiat între municipiul Deva și Parohia Ortodoxă Română „Sf. Pantelimon”, având ca obiect construcția - anexă în suprafață de 84 mp, situată în incinta Adăpostului de urgență pe timp de noapte din Deva, str. N. Grigorescu nr.8 bis, proprietate publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 202 privind Prelungirea duratei contractului de comodat imobiliar nr.38080/31.10.2014 încheiat între municipiul Deva și Parohia Ortodoxă Română „Sf. Pantelimon", având ca obiect construcția - anexă în suprafață de 84 mp, situată în incinta Adăpostului de urgență pe timp de noapte din Deva, str. N. Grigorescu nr.8 bis, proprietate publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 203 privind Aprobarea încheierii “Convenţiei de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcţia de asistenţă socială Deva şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

Hotărârea nr. 203 privind Aprobarea încheierii "Convenţiei de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcţia de asistenţă socială Deva şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

Hotărârea nr. 204 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 2 locuinţe situate în imobilele ANL din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1 și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 204 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 2 locuinţe situate în imobilele ANL din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1 și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 205 privind Schimbarea destinației locuințelor situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, camerele 18, 82 și 107, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate

Hotărârea nr. 205 privind Schimbarea destinației locuințelor situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, camerele 18, 82 și 107, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate

Hotărârea nr. 206 privind Arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale și de medicină dentară școlare existente

Hotărârea nr. 206 privind Arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale și de medicină dentară școlare existente

Hotărârea nr. 207 privind Abrogarea poziției nr.6 din Anexa nr.3 și a poziției nr.53 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului local nr.198/2013 privind aprobarea listei centralizate a imobilelor din domeniul privat al statului și al municipiului Deva, respectiv din domeniul public al municipiului Deva, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Direcția de asistență socială Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 207 privind Abrogarea poziției nr.6 din Anexa nr.3 și a poziției nr.53 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului local nr.198/2013 privind aprobarea listei centralizate a imobilelor din domeniul privat al statului și al municipiului Deva, respectiv din domeniul public al municipiului Deva, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Direcția de asistență socială Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 208 privind Transmiterea în administrarea Societății Transport Public Local Deva S.R.L. a unui număr de 4 - patru microbuze, proprietatea privată a municipiului Deva, ce vor fi utilizate pentru efectuarea transportului public local de călători în municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 208 privind Transmiterea în administrarea Societății Transport Public Local Deva S.R.L. a unui număr de 4 - patru microbuze, proprietatea privată a municipiului Deva, ce vor fi utilizate pentru efectuarea transportului public local de călători în municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 209 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, filigorie şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Mihail Sadoveanu, nr.40

Hotărârea nr. 209 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, filigorie şi împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Mihail Sadoveanu, nr.40

Hotărârea nr. 210 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. I. Vulcan, nr.156

Hotărârea nr. 210 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. I. Vulcan, nr.156

Hotărârea nr. 211 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru zonă instituţii publice şi servicii de interes general – subzona construcții pentru sănătate intitulat “Centru medical” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.45

Hotărârea nr. 211 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru zonă instituţii publice şi servicii de interes general - subzona construcții pentru sănătate intitulat "Centru medical" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.45

Hotărârea nr. 212 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Hală alimentare şi îmbuteliere gaze tehnice” generat de imobilul situat în municipiul Deva, sat Cristur, Şoseaua Hunedoarei, nr.8

Hotărârea nr. 212 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Hală alimentare şi îmbuteliere gaze tehnice" generat de imobilul situat în municipiul Deva, sat Cristur, Şoseaua Hunedoarei, nr.8

Hotărârea nr. 213 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum și modificarea listei de investiții anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 213 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum și modificarea listei de investiții anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 214 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 441.148 lei, în conformitate cu prevederile art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Hotărârea nr. 214 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 441.148 lei, în conformitate cu prevederile art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Hotărârea nr. 215 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 20 mp. proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. George Enescu, capătul bl.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 215 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 20 mp. proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. George Enescu, capătul bl.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 216 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 32 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, lângă blocul P5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 216 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 32 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, lângă blocul P5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 217 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 542 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Azur, nr.7 – 9, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 217 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 542 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Azur, nr.7 - 9, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 218 privind Înscrierea definitivă în cartea funciară a 26 de străzi care fac parte din domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 218 privind Înscrierea definitivă în cartea funciară a 26 de străzi care fac parte din domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 219 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 219 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 220 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 220 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 221 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 221 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 222 privind Aprobarea Documentației tehnico – economice pentru ”Reparații imobil strada Titu Maiorescu, nr.30, Deva, județul Hunedoara”

Hotărârea nr. 222 privind Aprobarea Documentației tehnico - economice pentru "Reparații imobil strada Titu Maiorescu, nr.30, Deva, județul Hunedoara"

Hotărârea nr. 223 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.14/2019, privind concesionarea directă a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în municipiul Deva, în favoarea domnului Todea Cosmin Nicolae

Hotărârea nr. 223 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.14/2019, privind concesionarea directă a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în municipiul Deva, în favoarea domnului Todea Cosmin Nicolae

Hotărârea nr. 224 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” - școala generală - faza Proiect Tehnic

Hotărârea nr. 224 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria" - școala generală - faza Proiect Tehnic

Hotărârea nr. 225 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.216/2018, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluate şi selecţie pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Pedagogic \"Regina Maria\" - şcoală generală, cod SMIS 120280, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 225 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.216/2018, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluate şi selecţie pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Pedagogic "Regina Maria" - şcoală generală, cod SMIS 120280, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 226 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, zonă pentru construcții și amenajări sportive, zona Macon Deva – sală de sport polivalentă

Hotărârea nr. 226 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, zonă pentru construcții și amenajări sportive, zona Macon Deva - sală de sport polivalentă

Hotărârea nr. 227 privind Vanzarea prin negociere directa a unui teren de 52 mp proprietatea privata a municipiului Deva situat in Deva, str. M Eminescu in spatele bl.C3, 10,11, judetul Hunedoara

Hotărârea nr. 227 privind Vanzarea prin negociere directa a unui teren de 52 mp proprietatea privata a municipiului Deva situat in Deva, str. M Eminescu in spatele bl.C3, 10,11, judetul Hunedoara

Hotărârea nr. 228 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 228 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 229 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.245/2018 privind aprobarea Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Deva

Hotărârea nr. 229 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.245/2018 privind aprobarea Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Deva

Hotărârea nr. 230 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 230 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente", cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 231 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”, cod SMIS 127928

Hotărârea nr. 231 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente", cod SMIS 127928

Hotărârea nr. 232 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.9/2019 privind aprobarea utilizării excedentului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea nr. 232 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.9/2019 privind aprobarea utilizării excedentului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea nr. 233 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Fundația Special Olympics din România, la evenimentul „Jocurile Naționale Special Olympics România 2019”, ce se va desfășura în perioada 20 – 22 septembrie 2019

Hotărârea nr. 233 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Fundația Special Olympics din România, la evenimentul „Jocurile Naționale Special Olympics România 2019", ce se va desfășura în perioada 20 - 22 septembrie 2019

Hotărârea nr. 234 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 30 iunie 2019

Hotărârea nr. 234 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 30 iunie 2019

Hotărârea nr. 235 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire sistem de încălzire aferent imobilului situat în Deva, str. Titu Maiorescu, nr.30”

Hotărârea nr. 235 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire sistem de încălzire aferent imobilului situat în Deva, str. Titu Maiorescu, nr.30"

Hotărârea nr. 236 privind Aprobarea Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții “Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 236 privind Aprobarea Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 237 privind Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea pistei de atletism la Stadionul Cetate din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 237 privind Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții "Modernizarea pistei de atletism la Stadionul Cetate din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 238 privind Prelungirea termenului contractului de locațiune-închiriere nr.19672/31.08.2018 încheiat între municipiul Deva și Caslarova Mircea pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, parter, camera 12

Hotărârea nr. 238 privind Prelungirea termenului contractului de locațiune-închiriere nr.19672/31.08.2018 încheiat între municipiul Deva și Caslarova Mircea pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, parter, camera 12

Hotărârea nr. 239 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu, nr.45B, corp A, camera 13, aflată în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, către numita Tomița Andreea-Milidora

Hotărârea nr. 239 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu, nr.45B, corp A, camera 13, aflată în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, către numita Tomița Andreea-Milidora

Hotărârea nr. 240 privind Aprobarea repartizării spre închiriere a camerelor 323 și 324 din imobilul situat în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, etaj 3, către numitul Antal Alexandru

Hotărârea nr. 240 privind Aprobarea repartizării spre închiriere a camerelor 323 și 324 din imobilul situat în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, etaj 3, către numitul Antal Alexandru

Hotărârea nr. 241 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și Lala Daniela-Mirela, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.7, parter, ap.3

Hotărârea nr. 241 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și Lala Daniela-Mirela, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.7, parter, ap.3

Hotărârea nr. 242 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”

Hotărârea nr. 242 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara"

Hotărârea nr. 243 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Mansardare garaj” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Luceafărului, nr.4T

Hotărârea nr. 243 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Mansardare garaj" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Luceafărului, nr.4T

Hotărârea nr. 244 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 244 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 245 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.23/2016

Hotărârea nr. 245 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.23/2016

Hotărârea nr. 246 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 246 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 247 privind Rezilierea contractelor de comodat nr.281/2017 şi nr.282/2017

Hotărârea nr. 247 privind Rezilierea contractelor de comodat nr.281/2017 şi nr.282/2017

Hotărârea nr. 248 privind Concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 16 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 248 privind Concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 16 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 249 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum şi modificarea listei de investiţii anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 249 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum şi modificarea listei de investiţii anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 250 privind Aprobarea încheierii “Convenţiei de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcţia de asistenţă socială Deva şi Fundația Principesa Margareta a României

Hotărârea nr. 250 privind Aprobarea încheierii "Convenţiei de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcţia de asistenţă socială Deva şi Fundația Principesa Margareta a României

Hotărârea nr. 251 privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi “Centrul de zi „Clubul seniorilor” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 251 privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi "Centrul de zi „Clubul seniorilor" din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 252 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 252 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 253 privind Rezilierea contractului de locațiune-închiriere nr.4204/28.02.2019, încheiat între municipiul Deva și Mînecan Ecaterina, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.10B, bl.2, parter, ap.3

Hotărârea nr. 253 privind Rezilierea contractului de locațiune-închiriere nr.4204/28.02.2019, încheiat între municipiul Deva și Mînecan Ecaterina, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.10B, bl.2, parter, ap.3

Hotărârea nr. 254 privind Rezilierea contractului de locațiune-închiriere nr.7045/30.03.2018, încheiat între municipiul Deva și Nistor Ramona-Anca, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.10A, bl.1, et.2, ap.21

Hotărârea nr. 254 privind Rezilierea contractului de locațiune-închiriere nr.7045/30.03.2018, încheiat între municipiul Deva și Nistor Ramona-Anca, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.10A, bl.1, et.2, ap.21

Hotărârea nr. 255 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotărârea nr. 255 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotărârea nr. 256 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 256 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente", cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 257 privind Aprobarea atribuirii și încheierii Contractului privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, precum şi verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva printr-un contract de achiziţie publică de servicii

Hotărârea nr. 257 privind Aprobarea atribuirii și încheierii Contractului privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, precum şi verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva printr-un contract de achiziţie publică de servicii

Hotărârea nr. 258 privind Rectificarea bugetului creditelor interne al municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 258 privind Rectificarea bugetului creditelor interne al municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 259 privind Conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Deva” domnului Nicolae Alexe

Hotărârea nr. 259 privind Conferirea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Deva" domnului Nicolae Alexe

Hotărârea nr. 260 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva și aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 260 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva și aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 261 privind Aprobarea listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, refăcută conform prevederilor legale în vigoare

Hotărârea nr. 261 privind Aprobarea listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, refăcută conform prevederilor legale în vigoare

Hotărârea nr. 262 privind Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL3 situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.103, bl.1, sc.2, et.2, ap.12 și ap.17

Hotărârea nr. 262 privind Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL3 situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.103, bl.1, sc.2, et.2, ap.12 și ap.17

Hotărârea nr. 263 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.3, et.2, ap.51 aflat în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Mancaș Constantin-Paul

Hotărârea nr. 263 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.3, et.2, ap.51 aflat în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Mancaș Constantin-Paul

Hotărârea nr. 264 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.3, et.1, ap.48 aflat în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Tomulescu Maria

Hotărârea nr. 264 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.3, et.1, ap.48 aflat în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Tomulescu Maria

Hotărârea nr. 265 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 7 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL1și ANL3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 265 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 7 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL1și ANL3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 266 privind Stabilirea alocației zilnice de hrană, a contribuției lunare de întreținere precum și a costului mediu lunar de întreținere în anul școlar 2019-2020, pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 266 privind Stabilirea alocației zilnice de hrană, a contribuției lunare de întreținere precum și a costului mediu lunar de întreținere în anul școlar 2019-2020, pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 267 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.165/2019 privind aprobarea schimbării destinației imobilului – Școală Primară Sântuhalm, situat în localitatea Sântuhalm, în Creșă

Hotărârea nr. 267 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.165/2019 privind aprobarea schimbării destinației imobilului - Școală Primară Sântuhalm, situat în localitatea Sântuhalm, în Creșă

Hotărârea nr. 268 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinţă familială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, extravilanul satului aparţinător Bârcea Mică

Hotărârea nr. 268 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinţă familială" generat de imobilul situat în municipiul Deva, extravilanul satului aparţinător Bârcea Mică

Hotărârea nr. 269 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință familială și împrejmuire” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, str. Zăvoi, nr.83A

Hotărârea nr. 269 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință familială și împrejmuire" generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, str. Zăvoi, nr.83A

Hotărârea nr. 270 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Complex turistic cu zonă de agrement și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Calea Zarandului, nr.26

Hotărârea nr. 270 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Complex turistic cu zonă de agrement și împrejmuire" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Calea Zarandului, nr.26

Hotărârea nr. 271 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Parcelare în 6 – şase - loturi în vederea construirii” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Zăvoi, nr.57

Hotărârea nr. 271 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Parcelare în 6 - şase - loturi în vederea construirii" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Zăvoi, nr.57

Hotărârea nr. 272 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Cascadei, nr.12

Hotărârea nr. 272 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Cascadei, nr.12

Hotărârea nr. 273 privind Aprobarea noii valori totale a obiectivului de investiții „Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm” conform devizului general actualizat și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 273 privind Aprobarea noii valori totale a obiectivului de investiții „Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm" conform devizului general actualizat și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 274 privind Rezilierea contractului de comodat nr.288/2018

Hotărârea nr. 274 privind Rezilierea contractului de comodat nr.288/2018

Hotărârea nr. 275 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019 precum și modificarea listei de investiții, anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 275 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019 precum și modificarea listei de investiții, anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 276 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea finanțărilor proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activitățiile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 276 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea finanțărilor proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activitățiile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 277 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, în perioada 06-09 septembrie 2019

Hotărârea nr. 277 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, în perioada 06-09 septembrie 2019

Hotărârea nr. 278 privind aprobarea Acordului – cadru de parteneriat, între municipiul Deva și 13 locașuri de cult din municipiul Deva, localitatea component și satele aparținătoare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public”

Hotărârea nr. 278 privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat, între municipiul Deva și 13 locașuri de cult din municipiul Deva, localitatea component și satele aparținătoare în vederea realizării obiectivului de investiții "Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public"

Hotărârea nr. 279 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unui număr de 12 autobuze - în regim second hand

Hotărârea nr. 279 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unui număr de 12 autobuze - în regim second hand

Hotărârea nr.280 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării imobilului teren înscris în C.F. nr.69911 Deva, nr.cadastral 5932, în suprafață de 297 mp, situat în Deva, Calea Zarandului, în zona Auchan, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.280 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării imobilului teren înscris în C.F. nr.69911 Deva, nr.cadastral 5932, în suprafață de 297 mp, situat în Deva, Calea Zarandului, în zona Auchan, judeţul Hunedoara.

Hotărârea nr.281 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării unui echipament de marcaj rutier

Hotărârea nr.281 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării unui echipament de marcaj rutier.

Hotărârea nr.282 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării unei “Autospecializată pentru ridicări și transport vehicule, în regim second hand”

Hotărârea nr.282 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării unei "Autospecializată pentru ridicări și transport vehicule, în regim second hand".

Hotărârea nr.283 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.377/2016 privind numirea unei comisii de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile, cu modificările ulterioare

Hotărțrea nr.283 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.377/2016 privind numirea unei comisii de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile, cu modificările ulterioare.

Hotărârea nr.284 privind aprobarea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilelor teren înscrise în Cartea Funciară nr.68551 nr.cadastral 68551, respectiv în Cartea Funciară nr.68552, nr. cadastral 68552, ambele situate în Deva, strada Depozitelor, nr.41

Hotărțrea nr.284 privind aprobarea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilelor teren înscrise în Cartea Funciară nr.68551 nr.cadastral 68551, respectiv în Cartea Funciară nr.68552, nr. cadastral 68552, ambele situate în Deva, strada Depozitelor, nr.41.

Hotărârea nr.285 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție - D.A.L.I. la obiectivul de investiții „Reabilitare teren de sport Școala Cristur” din municipiul Deva.

Hotărârea privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție - D.A.L.I. la obiectivul de investiții „Reabilitare teren de sport Școala Cristur" din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 286 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare casă mortuară - Archia” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 286 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare casă mortuară - Archia" din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 287 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Casă mortuară Bârcea Mică” din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 287 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Casă mortuară Bârcea Mică" din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 288 privind aprobarea acordării de finanţare structurilor sportive de drept public, cu sediul pe raza municipiului Deva, de la bugetul general al municipiului Deva în anul 2019/sezon competiţional 2019-2020

Hotărârea nr. 288 privind aprobarea acordării de finanţare structurilor sportive de drept public, cu sediul pe raza municipiului Deva, de la bugetul general al municipiului Deva în anul 2019/sezon competiţional 2019-2020.

Hotărârea nr. 289 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.159/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare zonă pietonală centrul istoric”, cod SMIS 125411

Hotărârea nr. 289 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.159/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare zonă pietonală centrul istoric", cod SMIS 125411.

Hotărârea nr. 290 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.29/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectul , cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 290 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.29/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectul , cod SMIS 125417.

Hotărârea nr. 291 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.111/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție , cod SMIS 120477

Hotărârea nr. 291 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.111/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție , cod SMIS 120477.

Hotărârea nr. 292 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.114/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară”, cod SMIS 125415

Hotărârea nr. 292 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.114/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară", cod SMIS 125415.

Hotărârea nr. 293 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 293 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 294 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 294 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 295 privind înființarea instituției publice de interes local Club sportiv municipal Deva

Hotărârea nr. 295 privind înființarea instituției publice de interes local Club sportiv municipal Deva.

Hotărârea nr. 296 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum și modificarea listei de investiții anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 296 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum și modificarea listei de investiții anexă la bugetul local.

Hotărârea nr. 297 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte

Hotărârea nr. 297 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte

Hotărârea nr. 298 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 298 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 299 privind Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 299 privind Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 300 privind prelungirea contractelor de locațiune - închiriere nr.15672/01.09.2017 și 15807/01.09.2017 încheiate între municipiul Deva și locatarii titulari Lostun Mihail și Antal Raul, pentru locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.2, et.1, ap.5 și bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 300 privind prelungirea contractelor de locațiune - închiriere nr.15672/01.09.2017 și 15807/01.09.2017 încheiate între municipiul Deva și locatarii titulari Lostun Mihail și Antal Raul, pentru locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.2, et.1, ap.5 și bl.6, et.3, ap.14.

Hotărârea nr. 301 privind prelungirea termenului contractului de locațiune-închiriere nr.15524/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Micu Claudiu-Răzvan pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 113

Hotărârea nr. 301 privind prelungirea termenului contractului de locațiune-închiriere nr.15524/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Micu Claudiu-Răzvan pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 113.

Hotărârea nr. 302 privind constatarea încetării la termen a contractului de locațiune-închiriere nr.15525/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Macingo Daniel-Alin pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 116

Hotărârea nr. 302 privind constatarea încetării la termen a contractului de locațiune-închiriere nr.15525/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și Macingo Daniel-Alin pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 116.

Hotărârea nr. 303 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2020

Hotărârea nr. 303 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2020.

Hotărârea nr. 304 privind aprobarea încheierii “Protocolului de colaborare” între Primăria municipiului Deva, prin Direcția de asistență socială Deva și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara

Hotărârea nr. 304 privind aprobarea încheierii "Protocolului de colaborare" între Primăria municipiului Deva, prin Direcția de asistență socială Deva și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara.

Hotărârea nr. 305 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.259/2018 privind stabilirea tipurilor de servicii şi a contribuţiei persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social “Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice”, aflat în subordinea Direcţiei de asistență socială Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 305 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.259/2018 privind stabilirea tipurilor de servicii şi a contribuţiei persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social "Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice", aflat în subordinea Direcţiei de asistență socială Deva, cu modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 306 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată;

Hotărârea nr. 306 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată;

Hotărârea nr. 307 privind preluarea contractului de comodat nr.271/5782/13.05.2016, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 307 privind preluarea contractului de comodat nr.271/5782/13.05.2016, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată.

Hotărârea nr. 308 privind trecerea unui imobil construcție în suprafață utilă de 173 mp, înscris în C.F. 60762 - C1-U25, număr cadastral 5152, situat în municipiul Deva, județul Hunedoara din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al statului

Hotărârea nr. 308 privind trecerea unui imobil construcție în suprafață utilă de 173 mp, înscris în C.F. 60762 - C1-U25, număr cadastral 5152, situat în municipiul Deva, județul Hunedoara din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al statului.

Hotărârea nr. 309 privind acceptarea unor donaţii din partea numitilor: Marginean Ioan –Paul, Bocit Cosmin, Rada Ambrus –Tiberiu, Docea Victor, Docea Cornelia, Saraol Iulian, Saraol Elvira- Denisa, Hebler Marian –Ovidiu, Hebler Mihaela-Ileana, Buliga Bogdan-David, Buliga Gina, Negru Alin-Alexandru, Zlatan Mia-Marioara, Zaharia Bogdan- Alexandru, Zaharia Viorelia –Mariana, Trifa Carmen- Marioara, Avramescu Avram, Avramescu Elena, Sacadat Gheorghe-Liviu, Sacadat Vastica, Meszaros Pavel-Arcadie, Me

Hotărârea nr. 309 privind acceptarea unor donaţii din partea numitilor: Marginean Ioan -Paul, Bocit Cosmin, Rada Ambrus -Tiberiu, Docea Victor, Docea Cornelia, Saraol Iulian, Saraol Elvira- Denisa, Hebler Marian -Ovidiu, Hebler Mihaela-Ileana, Buliga Bogdan-David, Buliga Gina, Negru Alin-Alexandru, Zlatan Mia-Marioara, Zaharia Bogdan- Alexandru, Zaharia Viorelia -Mariana, Trifa Carmen- Marioara, Avramescu Avram, Avramescu Elena, Sacadat Gheorghe-Liviu, Sacadat Vastica, Meszaros Pavel-Arcadie, Meszaros Petru -Vilhelm, Meszaros Amelia Gabriela, Suciu Ioan, Suciu Doina, Molnar Francisc, Vitalis Iosif, Vitalis Eva, Paralescu Ioan și Blanaru Mihaela Monica.

Hotărârea nr. 310 privind acceptarea unei donaţii din partea numitului Domnariu Dumitru-Ioan, a rețelei de apă potabilă, ce deservește străzile din cartierul rezidențial Archia Sud, edificată subteran pe mai multe terenuri situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 310 privind acceptarea unei donaţii din partea numitului Domnariu Dumitru-Ioan, a rețelei de apă potabilă, ce deservește străzile din cartierul rezidențial Archia Sud, edificată subteran pe mai multe terenuri situate în intravilanul municipiului Deva.

Hotărârea nr. 311 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilelor teren înscrise în Cartea Funciară nr.68551 nr. cadastral 68551, respectiv în Cartea Funciară nr.68552, nr. cadastral 68552, ambele situate în Deva, strada Depozitelor, nr.41, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 311 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilelor teren înscrise în Cartea Funciară nr.68551 nr. cadastral 68551, respectiv în Cartea Funciară nr.68552, nr. cadastral 68552, ambele situate în Deva, strada Depozitelor, nr.41, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 312 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între municipiul Deva și Parohia Romano Catolică Cristur în vederea realizării obiectivului de investiții: ”Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public”

Hotărârea nr. 312 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între municipiul Deva și Parohia Romano Catolică Cristur în vederea realizării obiectivului de investiții: "Iluminat arhitectural pe cladiri de interes public".

Hotărârea nr. 313 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modificare traseu conductă gaze naturale presiune redusă la imobilul situat în localitatea Sântuhalm zona Motel Alaska - nr. 8A”

Hotărârea nr. 313 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modificare traseu conductă gaze naturale presiune redusă la imobilul situat în localitatea Sântuhalm zona Motel Alaska - nr. 8A".

Hotărârea nr. 314 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de încălzire pe gaz - Școala Primară Cristur”

Hotărârea nr. 314 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de încălzire pe gaz - Școala Primară Cristur".

Hotărârea nr. 315 privind modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Modificarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 316 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” prin POR 2014-2020, Axa prioritara 4, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 316 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară" prin POR 2014-2020, Axa prioritara 4, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 317 privind Aprobarea Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă al municipiului Deva

Hotărârea nr. 317 privind Aprobarea Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă al municipiului Deva

Hotărârea nr. 318 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Treceri pentru pietoni, inteligente pe strada 22 Decembrie”

Hotărârea nr. 318 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Treceri pentru pietoni, inteligente pe strada 22 Decembrie".

Hotărârea nr. 319 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Zenitului” in municipiul Deva

Hotărârea nr. 319 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Zenitului" in municipiul Deva.

Hotărârea nr. 320 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum şi modificarea listei de investiţii anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 320 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum şi modificarea listei de investiţii anexă la bugetul local

Hotărârea nr. 321 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 321 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotărârea nr. 322 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 322 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 323 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2019 cu prilejul sărbătorilor de iarna

Hotărârea nr. 323 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2019 cu prilejul sărbătorilor de iarna.

Hotărârea nr. 324 privind Participarea municipiului Deva, a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara și a Palatului Copiilor Deva, în calitate de coorganizatori alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul ”Sesiune de artă urbană” ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 16 octombrie – 10 decembrie 2019

Hotărârea nr. 324 privind Participarea municipiului Deva, a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara și a Palatului Copiilor Deva, în calitate de coorganizatori alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul "Sesiune de artă urbană" ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 16 octombrie - 10 decembrie 2019.

Hotărârea nr. 325 privind Virarea de credite bugetare între capitole precum și modificarea listei de investiții aferentă bugetului creditelor interne

Hotărârea nr. 325 privind Virarea de credite bugetare între capitole precum și modificarea listei de investiții aferentă bugetului creditelor interne.

Hotărârea nr. 326 privind aplicarea sancțiunii disciplinare domnului consilier local, Mareș Cosmin Răzvan

Hotărârea nr. 326 privind aplicarea sancțiunii disciplinare domnului consilier local, Mareș Cosmin Răzvan.

Hotărârea nr. 327 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 11 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str.M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 327 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 11 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str.M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1.

Hotărârea nr. 328 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et.6, ap.40, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Boka Edith-Simona

Hotărârea nr. 328 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et.6, ap.40, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Boka Edith-Simona.

Hotărârea nr. 329 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Hotărârea nr. 329 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Hotărârea nr. 330 privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social “Adăpostul de Urgenţă pe Timp de Noapte Deva” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva.

Hotărârea nr. 330 privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social "Adăpostul de Urgenţă pe Timp de Noapte Deva" din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva.

Hotărârea nr. 331 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social “Servicii de Îngrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 331 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social "Servicii de Îngrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice" din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva.

Hotărârea nr. 332 privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 332 privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 333 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 30 septembrie 2019

Hotărârea nr. 333 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 30 septembrie 2019.

Hotărârea nr. 334 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 334 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva.

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva.

Hotărârea nr. 336 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva.

Hotărârea nr. 336 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva.

Hotărârea nr. 337 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 337 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva.

Hotărârea nr. 338 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 338 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva.

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea Acordului de parteneriat, încheiat între municipiul Deva și două locașuri de cult, Parohia Ortodoxă Română „Sf. Ilie Tesviteanul” - Parohia Deva VII și Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” din municipiul Deva, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public”

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea Acordului de parteneriat, încheiat între municipiul Deva și două locașuri de cult, Parohia Ortodoxă Română „Sf. Ilie Tesviteanul" - Parohia Deva VII și Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime" din municipiul Deva, în vederea realizării obiectivului de investiții "Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public".

Hotărârea nr. 340 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.395/2004 privind aprobarea participării municipiului Deva în calitate de acționar, cu suma de 500 milioane lei, aport în numerar la capitalul social al S.C. Apa Prod S.A. Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 340 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.395/2004 privind aprobarea participării municipiului Deva în calitate de acționar, cu suma de 500 milioane lei, aport în numerar la capitalul social al S.C. Apa Prod S.A. Deva, cu modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 341 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”Documentație pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” – Instalații de desfumare”.

Hotărârea nr. 341 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Documentație pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" - Instalații de desfumare".

Hotărârea nr. 342 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor” în municipiul Deva.

Hotărârea nr. 342 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor" în municipiul Deva.

Hotărârea nr. 343 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Dricuri, sat Cristur”.

Hotărârea nr. 343 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Dricuri, sat Cristur".

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Valcele, sat Cristur”.

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Valcele, sat Cristur".

Hotărârea nr. 345 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului municipal”.

Hotărârea nr. 345 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului municipal".

Hotărârea nr. 346 privind Actualizarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din Devizul General actualizat după încheierea contractului de achiziție publică de lucrări, pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Roci” din municipiul Deva și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul loca

Hotărârea nr. 346 privind Actualizarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din Devizul General actualizat după încheierea contractului de achiziție publică de lucrări, pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Roci" din municipiul Deva și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local.

Hotărârea nr. 347 privind aprobarea Documentației pentru Autorizarea Lucrărilor de Intervenție – D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții \"Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva\".

Hotărârea nr. 347 privind aprobarea Documentației pentru Autorizarea Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții "Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva".

Hotărârea nr. 348 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica \"Bunavestire\" - Parohia Deva II”, din municipiul Deva;

Hotărârea nr. 348 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica "Bunavestire" - Parohia Deva II", din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Catedrala Episcopală „Sf. Ierarh Nicolae” și „Sf. Apostoli Petru și Pavel” - Parohia Deva I”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Catedrala Episcopală „Sf. Ierarh Nicolae" și „Sf. Apostoli Petru și Pavel" - Parohia Deva I", din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica „Nașterea Maicii Domnului” - Parohia Deva IV”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica „Nașterea Maicii Domnului" - Parohia Deva IV", din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Parohia Reformată din Deva”

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Parohia Reformată din Deva".

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice în faza S.F. pentru obiectivul „Construire Sală de sport Polivalentă municipiul Deva, sat Cristur, judeţul Hunedoara”.

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice în faza S.F. pentru obiectivul „Construire Sală de sport Polivalentă municipiul Deva, sat Cristur, judeţul Hunedoara".

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Centrul Cultural „Drăgan Muntean", din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 354 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Clădire IPH”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 354 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Clădire IPH", din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 355 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 22 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Ciprian Porumbescu, f.n., județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 355 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 22 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Ciprian Porumbescu, f.n., județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 356 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 23 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele bl.29 și bl.30, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 356 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 23 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele bl.29 și bl.30, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 357 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele bl.29 și bl.30, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 357 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele bl.29 și bl.30, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 358 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara precum și abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.244/2019.

Hotărârea nr. 358 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara precum și abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.244/2019.

Hotărârea nr. 359 privind închirierea spațiului situat în municipiul Deva, str. Iuliu Maniu, bl.L3, parter, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 359 privind închirierea spațiului situat în municipiul Deva, str. Iuliu Maniu, bl.L3, parter, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 360 privind rezilierea contractului de concesiune nr.9/2015 încheiat cu SC Meli Diprod Com SRL.

Hotărârea nr. 360 privind rezilierea contractului de concesiune nr.9/2015 încheiat cu SC Meli Diprod Com SRL.

Hotărârea nr. 361 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată.

Hotărârea nr. 361 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată.

Hotărârea nr. 362 privind rezilierea contractului de comodat nr.290/2018.

Hotărârea nr. 362 privind rezilierea contractului de comodat nr.290/2018.

Hotărârea nr. 363 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 363 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 364 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 364 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva", cu modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 365 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.128/2018 referitor la aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cod SMIS 116981

Hotărârea nr. 365 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.128/2018 referitor la aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva", cod SMIS 116981.

Hotărârea nr. 366 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.295/2019, privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local Club Sportiv Municipal Deva.

Hotărârea nr. 366 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.295/2019, privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local Club Sportiv Municipal Deva.

Hotărârea nr. 367 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în municipiul Deva, sat Cristur, județul Hunedoara în vederea executării obiectivului de investiții ”Sală de Sport Polivalentă municipiul Deva, sat Cristur, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 367 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A. a amplasamentului situat în municipiul Deva, sat Cristur, județul Hunedoara în vederea executării obiectivului de investiții "Sală de Sport Polivalentă municipiul Deva, sat Cristur, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 368 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.432/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva

Hotărârea nr. 368 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.432/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva.

Hotărârea nr. 369 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuințe” generat de imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, strada Hărăului.

Hotărârea nr. 369 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuințe" generat de imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, strada Hărăului.

Hotărârea nr. 370 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 referitor la aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 370 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 referitor la aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 371 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții ”Modernizare pistă de atletism la Stadionul municipal Cetate Deva”.

Hotărârea nr. 371 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții "Modernizare pistă de atletism la Stadionul municipal Cetate Deva".

Hotărârea nr. 372 privind modificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum și modificarea listei de investiții

Hotărârea nr. 372 privind modificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum și modificarea listei de investiții.

Hotărârea nr. 373 privind vânzarea prin licitație publică a unui apartament cu o cameră, în suprafaţă de 24 mp, proprietatea municipiului Deva, situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, bloc 80, etaj 2, apartament 45, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 373 privind vânzarea prin licitație publică a unui apartament cu o cameră, în suprafaţă de 24 mp, proprietatea municipiului Deva, situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, bloc 80, etaj 2, apartament 45, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 374 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii, nr.8.

Hotărârea nr. 374 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii, nr.8.

Hotărârea nr. 375 privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 375 privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 376 privind solicitarea transmiterii imobilului 5153 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Deva, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 376 privind solicitarea transmiterii imobilului 5153 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Deva, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 377 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019.

Hotărârea nr. 377 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019.

Hotărârea nr. 378 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 378 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 379 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Magazin de desfacere produse de panificaţie și patiserie” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, zona Deva Mall, nr.7A

Hotărârea nr. 379 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Magazin de desfacere produse de panificaţie și patiserie" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, zona Deva Mall, nr.7A.

Hotărârea nr. 380 privind aprobarea listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, refăcută conform prevederilor legale în vigoare

Hotărârea nr. 380 privind aprobarea listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, refăcută conform prevederilor legale în vigoare.

Hotărârea nr. 381 privind Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilele ANL1 și ANL3 situate în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A și str. M. Eminescu, nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 381 privind Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilele ANL1 și ANL3 situate în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A și str. M. Eminescu, nr.103, bl.1.

Hotărârea nr. 382 privind prelungirea contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării, pentru un număr de 66 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str. M. Eminescu bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 382 privind prelungirea contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării, pentru un număr de 66 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str. M. Eminescu bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1.

Hotărârea nr. 383 privind închirierea locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, et.2, camera 72, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Șamu Simona

Hotărârea nr. 383 privind închirierea locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, et.2, camera 72, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Șamu Simona.

Hotărârea nr. 384 privind prelungirea duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului şi a municipiului Deva, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 384 privind prelungirea duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului şi a municipiului Deva, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 385 privind închirierea locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, parter, camera 8, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Kovaci Nicoleta-Claudia

Hotărârea nr. 385 privind închirierea locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, parter, camera 8, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Kovaci Nicoleta-Claudia.

Hotărârea nr. 386 privind încheierea unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Vasiu Sorin, pentru locuința construită din fondurile statului situată în municipiul Deva, Aleea Viitorului, bl.O4, sc.2, et.4, ap.41.

Hotărârea nr. 386 privind încheierea unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Vasiu Sorin, pentru locuința construită din fondurile statului situată în municipiul Deva, Aleea Viitorului, bl.O4, sc.2, et.4, ap.41.

Hotărârea nr. 387 privind modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 387 privind modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva.

Hotărârea nr. 388 privind aprobarea proiectului tehnic ”Rețea structurată”

Hotărârea nr. 388 privind aprobarea proiectului tehnic "Rețea structurată".

Hotărârea nr. 389 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.723/1999.

Hotărârea nr. 389 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.723/1999.

Hotărârea nr. 390 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.78/2002.

Hotărârea nr. 390 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.78/2002.

Hotărârea nr. 391 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.725/1999.

Hotărârea nr. 391 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.725/1999.

Hotărârea nr. 392 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.743/1999.

Hotărârea nr. 392 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.743/1999.

Hotărârea nr. 393 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 393 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 394 privind aprobarea contractului cadru de concesiune de bunuri proprietate publică sau privată a municipiului Deva.

Hotărârea nr. 394 privind aprobarea contractului cadru de concesiune de bunuri proprietate publică sau privată a municipiului Deva.

Hotărârea nr. 395 privind stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 395 privind stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 396 privind stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 396 privind stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 397 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 397 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 398 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețe.

Hotărârea nr. 398 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețe.

Hotărârea nr. 399 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.160/2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 399 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.160/2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 400 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții „Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm” după finalizarea lucrărilor, conform devizului general actualizat și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Hotărârea nr. 400 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții „Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm" după finalizarea lucrărilor, conform devizului general actualizat și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Hotărârea nr. 401 privind aprobarea Acordului de parteneriat, încheiat între municipiul Deva și trei locașuri de cult: Biserica Creștină Baptistă ”Sfânta Treime” – clădirea de pe strada M. Kogălniceanu nr.14, Biserica Penticostală ”Muntele Sionului” și Biserica Penticostală ”Emanuel”, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public”.

Hotărârea nr. 401 privind aprobarea Acordului de parteneriat, încheiat între municipiul Deva și trei locașuri de cult: Biserica Creștină Baptistă "Sfânta Treime" - clădirea de pe strada M. Kogălniceanu nr.14, Biserica Penticostală "Muntele Sionului" și Biserica Penticostală "Emanuel", în vederea realizării obiectivului de investiții "Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public".

Hotărârea nr. 402 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 402 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019.

Hotărârea nr. 403 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației.

Hotărârea nr. 403 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației.

Hotărârea nr. 404 privind participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de SC Neagoe Studio SRL şi de Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara, la proiectul educațional caritabil „Copil pentru copil”, ce se va desfășura la Deva în data de 19 decembrie 2019.

Hotărârea nr. 404 privind participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de SC Neagoe Studio SRL şi de Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „Rudolf Steiner" Hunedoara, la proiectul educațional caritabil „Copil pentru copil", ce se va desfășura la Deva în data de 19 decembrie 2019.

Hotărârea nr. 405 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și garantării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000,00 lei.

Hotărârea nr. 405 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și garantării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000,00 lei.

Hotărârea nr. 406 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Hotărârea nr. 406 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Hotărârea nr. 407 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.174/2019.

Hotărârea nr. 407 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.174/2019.

Hotărârea nr. 408 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.173/2019 .

Hotărârea nr. 408 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.173/2019 .

Hotărârea nr. 409 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.175/2019.

Hotărârea nr. 409 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.175/2019.

Hotărârea nr. 410 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.176/2019.

Hotărârea nr. 410 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.176/2019.

Hotărârea nr. 411 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 411 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 412 privind închirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Ulpia, P.T.27, ap.2/2, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 412 privind închirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Ulpia, P.T.27, ap.2/2, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 413 privind vânzarea prin negociere directă a două terenuri în suprafață de 36 mp, respectiv 17 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mareșal Averescu, nr. adiacent bloc 20, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 322 privind vânzarea prin negociere directă a două terenuri în suprafață de 36 mp, respectiv 17 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mareșal Averescu, nr. adiacent bloc 20, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 414 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui echipament pentru marcaj rutier.

Hotărârea nr. 414 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui echipament pentru marcaj rutier.

Hotărârea nr. 415 privind participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația Județeană a Răniților Revoluției și Urmașilor Eroilor Martiri Hunedoara Deva, la ceremonia cinstirii eroilor martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989, ce se va desfășura la Deva în data de 20 decembrie 2019.

Hotărârea nr. 415 privind participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația Județeană a Răniților Revoluției și Urmașilor Eroilor Martiri Hunedoara Deva, la ceremonia cinstirii eroilor martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989, ce se va desfășura la Deva în data de 20 decembrie 2019.

Hotărârea nr. 416 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 416 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 417 privind modul de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol în format electronic.

Hotărârea nr. 417 privind modul de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol în format electronic.

Hotărârea nr. 418 privind atribuirea denumirii de ”Strada Principală” în municipiul Deva, sat aparținător Archia.

Hotărârea nr. 418 privind atribuirea denumirii de "Strada Principală" în municipiul Deva, sat aparținător Archia.

Hotărârea nr. 419 privind atribuirea denumirii de “Aleea Freziei” arterei de circulaţie auto şi pietonală din municipiul Deva, sat Archia.

Hotărârea nr. 419 privind atribuirea denumirii de "Aleea Freziei" arterei de circulaţie auto şi pietonală din municipiul Deva, sat Archia.

Hotărârea nr. 420 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 420 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 421 privind aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str.M.Eminescu, bl.42, sc.3, et.4, ap.59, către chiriașul titular Luca Lidia.

Hotărârea nr. 421 privind aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str.M.Eminescu, bl.42, sc.3, et.4, ap.59, către chiriașul titular Luca Lidia.

Hotărârea nr. 422 privind Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et.1, ap.30, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Mirea Daniel și Mirea Daniela.

Hotărârea nr. 422 privind Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et.1, ap.30, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Mirea Daniel și Mirea Daniela.

Hotărârea nr. 423 privind Închirierea locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.3, camera 322, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Antal Alexandru.

Hotărârea nr. 423 privind Închirierea locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.3, camera 322, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Antal Alexandru.

Hotărârea nr. 424 privind încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita Nojogan Maria, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.3, camera 312.

Hotărârea nr. 424 privind încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita Nojogan Maria, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.3, camera 312.

Hotărârea nr. 425 privind aprobarea încheierii “Convenţiei de colaborare” între municipiul Deva prin Direcţia de asistenţă socială Deva şi Consiliul judeţean Hunedoara prin Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Hunedoara.

Hotărârea nr. 425 privind aprobarea încheierii "Convenţiei de colaborare" între municipiul Deva prin Direcţia de asistenţă socială Deva şi Consiliul judeţean Hunedoara prin Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Hunedoara.

Hotărârea nr. 426 privind aprobarea numărului maxim de porţii zilnice acordate în cadrul Centrului de zi „Cantina social” Deva pentru anul 2020.

Hotărârea nr. 426 privind aprobarea numărului maxim de porţii zilnice acordate în cadrul Centrului de zi „Cantina social" Deva pentru anul 2020.

Hotărârea nr. 427 privind aprobarea numărului de porţii zilnice acordate în cadrul „Adăpostului de urgenţă pe timp de noapte” Deva, pentrul anul 2020.

Hotărârea nr. 427 privind aprobarea numărului de porţii zilnice acordate în cadrul „Adăpostului de urgenţă pe timp de noapte" Deva, pentrul anul 2020.

Hotărârea nr. 428 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva.

Hotărârea nr. 428 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva.

Hotărârea nr. 429 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.

Hotărârea nr. 429 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.

Hotărârea nr. 430 privind modificarea şi completarea art.7 din Anexa la Hotărârea Consiliului local Deva nr.330/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social “Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte Deva” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva.

Hotărârea nr. 430 privind modificarea şi completarea art.7 din Anexa la Hotărârea Consiliului local Deva nr.330/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social "Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte Deva" din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 431 privind aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de zi „Cantina socială” Deva.

Hotărârea nr. 431 privind aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de zi „Cantina socială" Deva.

Hotărârea nr. 432 privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat între municipiul Deva și două locașuri de cult din municipiul Deva: Biserica Greco – Catolică „Immaculata” și Biserica Penticostală Betania, în vederea realizării obiectivului de investiții: ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public”.

Hotărârea nr. 432 privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat între municipiul Deva și două locașuri de cult din municipiul Deva: Biserica Greco - Catolică „Immaculata" și Biserica Penticostală Betania, în vederea realizării obiectivului de investiții: "Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public".

Hotărârea nr. 433 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2020

Hotărârea Consiliului local nr.433/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2020

Hotărârea nr. 434 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.11/2019 privind aprobarea Regulamentului de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 434 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.11/2019 privind aprobarea Regulamentului de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva.

Hotărârea nr. 435 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la contractul de comodat nr.8448/23.12.2013.

Hotărârea nr. 435 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la contractul de comodat nr.8448/23.12.2013.

Hotărârea nr. 436 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 436 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 437 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Minerului, în spatele blocurilor nr.23 și nr.28, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 437 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Minerului, în spatele blocurilor nr.23 și nr.28, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 438 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată.

Hotărârea nr. 438 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată.

Hotărârea nr. 439 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată.

Hotărârea nr. 439 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată.

Hotărârea nr.440 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Primăriei municipiului Deva.

Hotărârea nr.440 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Primăriei municipiului Deva

Hotărârea nr. 441 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Primăriei municipiului Deva, către partidele politice.

Hotărârea nr. 441 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Primăriei municipiului Deva, către partidele politice.

Hotărârea nr. 442 privind închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, str. A. Iancu, bl.H1, parter, în suprafață de 32,23 mp, către Partidul PRO România, Organizația Teritorială Hunedoara.

Hotărârea nr. 442 privind închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, str. A. Iancu, bl.H1, parter, în suprafață de 32,23 mp, către Partidul PRO România, Organizația Teritorială Hunedoara.

Hotărârea nr. 443 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.725/1999.

Hotărârea nr. 443 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.725/1999.

Hotărârea nr. 444 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.78/2002.

Hotărârea nr. 444 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.78/2002.

Hotărârea nr. 445 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.723/1999.

Hotărârea nr. 445 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.723/1999

Hotărârea nr. 446 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.743/1999.

Hotărârea nr. 446 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.743/1999.

Hotărârea nr. 447 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 11 m.p, situat în municipiul Deva, B-dul Iuliu Maniu, județul Hunedoara din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea doamnei Cornean Camelia – Violeta.

Hotărârea nr. 447 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 11 m.p, situat în municipiul Deva, B-dul Iuliu Maniu, județul Hunedoara din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea doamnei Cornean Camelia - Violeta.

Hotărârea nr. 448 privind rezilierea contractului de concesiune nr.5/2015 încheiat cu domnul Anghel Nicolae.

Hotărârea nr. 448 privind rezilierea contractului de concesiune nr.5/2015 încheiat cu domnul Anghel Nicolae.

Hotărârea nr. 449 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 10 mp, situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.11, județul Hunedoara, precum și abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2012.

Hotărârea nr. 449 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 10 mp, situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.11, județul Hunedoara, precum și abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2012

Hotărârea nr. 450 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 450 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 451 privind rezilierea Contractului de comodat nr.240/4215/20.06.2013.

Hotărârea nr. 451 privind rezilierea Contractului de comodat nr.240/4215/20.06.2013.

Hotărârea nr. 452 privind aprobarea încheierii “Protocolului de colaborare privind asigurarea cadrului de cooperare în vederea desfășurării de acțiuni care să contribuie la facilitarea reinserției sociale a persoanelor private de libertate” între municipiul Deva, prin Direcția de asistență socială Deva și Penitenciarul Deva.

Hotărârea nr. 452 privind aprobarea încheierii "Protocolului de colaborare privind asigurarea cadrului de cooperare în vederea desfășurării de acțiuni care să contribuie la facilitarea reinserției sociale a persoanelor private de libertate" între municipiul Deva, prin Direcția de asistență socială Deva și Penitenciarul Deva.

Hotărârea nr. 453 privind încetarea contractului de concesiune nr.13/2006 încheiat cu SC Centrul de servicii auto SRL.

Hotărârea nr. 453 privind încetarea contractului de concesiune nr.13/2006 încheiat cu SC Centrul de servicii auto SRL.

Hotărârea nr. 454 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.224/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 14 mp, situat în Deva, str. Titu Maiorescu, între bl.P1 și P2, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 454 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.224/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 14 mp, situat în Deva, str. Titu Maiorescu, între bl.P1 și P2, județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 455 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la contractul de închiriere nr.13792/20.11.2017.

Hotărârea nr. 455 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la contractul de închiriere nr.13792/20.11.2017.

Hotărârea nr. 456 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019.

Hotărârea nr. 456 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019.

Hotărârea nr. 457 privind aprobarea bugetului creditelor interne al municipiului Deva pe anul 2020.

Hotărârea nr. 457 privind aprobarea bugetului creditelor interne al municipiului Deva pe anul 2020.

Hotărârea nr. 458 privind alegerea președintelui de ședință.

Hotărârea nr. 458 privind alegerea președintelui de ședință.

Hotărârea nr. 459 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019.

Hotărârea nr. 459 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI