Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Poliţia locală

Dispecerat

0254 232777 - telefon permanent : sesizari

0254 262260 (secretariat) :  luni - joi intre orele 08 - 16.30, vineri intre orele 08 - 14 : registratura, resurse umane

Pentru ca mesajul Dvs. telefonic să fie luat în considerare ca o SESIZARE, vă rugăm să specificaţi datele dumneavoastră de contact, la cererea dispecerului care va prelua apelul Dvs.

Acte normative încredinţate spre competenţa Poliţiei Locale

Acte normative a căror ducere la îndeplinire cade în sarcina Poliţiei locale.

Apelaţi la Poliţia locală pentru ...

deranjarea ordinii şi liniştii publice, încălcarea normelor de convieţuire socială ... 

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale

Legea nr. 155 / 2010 a poliţiei locale
ART. 1 - (1) Poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege

Servicii / birouri

Activitatea Serviciului Public de Poliţie locală a municipiului Deva se desfăşoară pe următoarele domenii principale:
(a) ordine publică, paza bunuri publice
(b) instruire, logistică

Indicatori de performanţă

Serviciul Public de Poliţie locală întocmeşte anual un raport de activitate care reflectă totalitatea acţiunilor organizate şi desfăşurate în cadrul diferitelor compartimente funcţionale.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

.