Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Şedinţele Consiliului Local

Ordinea de zi a şedinţelor de consiliu local

LEGEA nr. 215 / 2001 (**republicată**)(*actualizată*)a administraţiei publice locale

(6) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate

Procese verbale ale şedinţelor de consiliu local

LEGEA nr. 215 / 2001 (**republicată**)(*actualizată*)a administraţiei publice locale

ART. 4 - (7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

Proiecte de hotărâri

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

ART. 2 - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbatute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative

Minutele şedinţelor de consiliu local

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

ART. 3 - e) obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedintelor publice; g) minuta - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor

     

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

.