Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Serviciul resurse umane, administrativ, strategii, arhivare

Serviciul resurse umane, administrativ, strategii, arhivare este compus din trei compartimente: Compartimentul resurse umane, Compartimentul administrativ, aprovizionare si Compartimentul strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile, arhivare, cu urmatoarele atributii:

Compartimentul resurse umane

Compartimentul resurse umane este in  subordinea Serviciului resurse umane, administrativ, strategii, arhivare

Compartiment administrativ, aprovizionare

Compartimentul administrativ, aprovizionare este  in subordinea Serviciului resurse umane, administrativ, strategii, arhivare

Compartimentul strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile, arhivare

Compartimentul strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile, arhivare este in subordinea Serviciului resurse umane, administrativ, strategii, arhivare

Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala

Compartiment direct subordonat Directorului executiv

Serviciul administrare fond locativ

Compartiment direct subordonat Directorului executiv

Biroul fond locativ

Biroul fond locativ este subordonat Serviciului administrare fond locativ

Birou administrarea si exploatarea locuintelor

Biroul administrarea si exploatarea locuintelor este subordonat Serviciului administrare fond locativ

Biroul responsabil de domeniul serviciilor sociale

Birou direct subordonat Directorului executiv

Compartiment monitorizare servicii sociale

Compartimentul este in  subordinea Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale.

Servicii de ingrijiri personale la domiciliu pentru persoane varstnice

Servicii de ingrijiri personale la domiciliu pentru persoane varstnice, in subordinea Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale

Centrul de zi Clubul Seniorilor

Centrul de zi ''Clubul seniorilor'' este subordonat  Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale

Adapostul de urgenta pe timp de noapte

Adapostul de urgenta pe timp de noapte este in subordinea Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale.

“Cantina sociala” Deva

''Cantina sociala '' este in subordinea Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale.

Compartimentul economico-financiar

Compartiment direct subordonat Directorului executiv

Compartimentul registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala

Compartiment direct subordonat Directorului executiv.

Compartimentul juridic si contencios

Compartiment direct subordonat Directorului executiv.

Compartimentul achizitii publice

Compartiment direct subordonat Directorului executiv

Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali

Compartiment direct subordonat Directorului executiv

Compartimentul de interventie in situatii de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri si prevenire marginalizare sociala

Compartiment subordonat Biroului asistenta comunitara, interventie in situatii de urgenta, prevenire marginalizare sociala

Compartiment asistenta comunitara medicala

Compartiment subordonat Biroului asistenta comunitara, interventie in situatii de urgenta, prevenire marginalizare sociala

Compartimentul asociatii de proprietari

Compartiment direct subordonat Directorului executiv

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI