Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Trimite unui prieten

Atributiile viceprimarului Gabriel Ilies

Exportă PDF - Atributiile viceprimarului Gabriel Ilies Tipăreşte pagina - Atributiile viceprimarului Gabriel Ilies Trimite unui prieten - Atributiile viceprimarului Gabriel Ilies

Conform Dispozitiei nr. 587 / 2021 privind delegarea unor atribuții Viceprimarilor municipiului Deva și Administratorului public al municipiului Deva

 

Art.2. - (1) Se deleagă domnului Viceprimar Ilieș Gabriel Nelu, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor direcții/servicii/birouri/compartimente:
- Serviciul monitorizare și control urban din cadrul Direcției urbanism, privatizare, cu toate compartimentele funcționale din cadrul acesteia ;
- Compartimentul informare și consultare a publicului pentru planurile de urbanism și amenajărea teritoriu din cadrul Direcției urbanism, privatizare ;
- Direcția impozite și taxe locale cu toate compartimentele funcționale din cadrul acesteia ;
- Biroul administrare unități de învățământ, din cadrul Serviciului administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine ;
- Compartimentul local pentru romi ;
(2) Se deleagă domnului Viceprimar Ilieș Gabriel Nelu, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor instituții publice din subordinea Consiliului Local Deva:
- Centrul cultural Drăgan Munteanu Deva ;
- Creșa Deva ;
(3) Se deleagă d-lui Ilieș Gabriel Nelu în calitate de Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, autoritatea de a aproba, aviza și semna documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează, cu excepția documentelor a căror semnare intră exclusiv în competența Primarului .
(4) În perioada concediilor și a deplasărilor în interesul serviciului în afara localității, toate documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează d-l Viceprimar Ilieș Gabriel Nelu vor fi semnate de d-l Viceprimar Pogocsan Zoltan Ferdinand .
(5) În perioadele în care Primarul nu se află în instituție, actele de procedură pentru instanța de judecată vor fi semnate de oricare dintre cei doi Viceprimari.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI