Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Trimite unui prieten

Atributiile viceprimarului Pogocsan Ferdinand

Exportă PDF - Atributiile viceprimarului Pogocsan Ferdinand Tipăreşte pagina - Atributiile viceprimarului Pogocsan Ferdinand Trimite unui prieten - Atributiile viceprimarului Pogocsan Ferdinand

Conform Dispozitiei nr. 587 / 2021 privind delegarea unor atribuții Viceprimarilor municipiului Deva și Administratorului public al municipiului Deva

 

Art.1. - (1) Se deleagă domnului Viceprimar Pogocsan Ferdinand Zoltan, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor direcții/servicii/birouri/compartimente :
- Direcția economică
- Serviciul investitori, relații externe ;
(2) Se deleagă domnului Viceprimar Pogocsan Ferdinand Zoltan, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor instituții publice din subordinea Consiliului Local Deva:
- Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva;
- Club sportiv municipal Deva .
(3) Se deleagă d-lui Pogocsan Ferdinand Zoltan în calitate de Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, autoritatea de a aproba, aviza și semna documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează, cu excepția documentelor a căror semnare intră exclusiv în competența Primarului .
(4) Se deleagă d-lui Pogocsan Zoltan Ferdinand în calitate de Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, autoritatea de a semna / aproba / viza :
- cererile de concediu și certificatele de concediu medical pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiile fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Deva, precum și pentru conducătorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului local Deva ;
- adresele, notele interne, referatele de necesitate, adeverințele, ordinele de deplasare rezultate din activitatea Serviciului resurse umane ;
- autorizațiile de taxi emise de Serviciul unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice ;
(5) În perioada concediilor și a deplasărilor în interesul serviciului în afara localității, toate documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează d-l Viceprimar Pogocsan Zoltan Ferdinand precum și documentele prevăzute la alin. (4) vor fi semnate de d-l Viceprimar Ilieș Gabriel Nelu .
(6) În perioadele în care Primarul nu se află în instituție, actele de procedură pentru instanța de judecată vor fi semnate de oricare dintre cei doi Viceprimari.

 

 

 

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI